akoestische grootheden contactgeluid

Veelgebruikte akoestische grootheden m.b.t. contactgeluidsisolatieOp deze pagina vind je een kort overzicht van de meest gebruikte akoestische grootheden m.b.t. contactgeluid.


De gebruikte grootheden bij laboratorium tests zijn niet dezelfde als die bij in-situ tests op de werf.


De labo-grootheden geven informatie over de akoestische prestaties van het geteste materiaal of opbouw . Op basis van labotests kunnen de prestaties van verschillende materialen of opbouwen met elkaar vergeleken worden.


Op de werf schetsen de gebruikte akoestische grootheden een beeld van hoe goed de akoestische prestaties van het gebouw als geheel zijn. De resultaten zijn niet alleen het gevolg van keuzes die bij het ontwerp gemaakt werden maar ook van de kwaliteit van de uitvoering.Geluidsbron: gestandaardiseerde klopmachine


Spectrum


Het spectrum van deze bron verschilt danig van het geluidsspectrum dat voetstappen veroorzaken. Het spectrum van de klopmachine is breedbandig, het spectum van de voetstappen is eerder smalbandig (spectrum afhankelijk van de persoon die rondstapt en zijn schoeisel).


Door gebruik te maken van de correctieterm CI krijgen we een  beter beeld omtrent hoe goed de vloeropbouw reageert op voetstappen.

Akoestische labogrootheden karakteriseren een vloeropbouw, zwevende dekvloer of vloerafwerking


Enkel directe geluidstransmissie doorheen de geteste bouwopbouw.  Deze grootheden karakteriseren een vloeropbouw die bestaat uit de draagvloer (meestal 14 cm beton) + de contactgeluidsisolatie + dekvloer.


Het gaat hier over niveaus die in de ontvangstruimte gemeten worden dus hoe lager hoe beter.


In-situ-grootheden karakteriseren een gebouw


Meet het contactgeluidsniveau tussen 2 naast elkaar liggende of gestapelde ruimtes in-situ. Het geluid dat in de zenduimte door de ISO klopmachine  geproduceerd wordt straalt in de ontvangstruimte niet alleen af  via de de scheidingsconstructie maar ook via de flankerende bouwelementen.


Het gaat hier over niveaus die in de ontvangstruimte gemeten worden dus hoe lager hoe beter.Korte bespreking van de grootheden in het akoestisch labo

Ln = genormaliseerd contactgeluidsniveauLabo, beoordeling van de volledige vloeropbouw = draagvloer met of zonder zwevende dekvloerHet gaat hier om een geluidsniveau = hoe lager hoe beter.


Wordt gemeten per tertsband.


      Ln= Lontvangtstruimte+10 log(A/10)


 • A = equivalent absorptieniveau in de ontvangstruimte
 • Lontvangstuimte = het geluidsniveau in de ontvangstruimte als gevolg van de klopmachine die in de bovenliggende zendruimte op de scheidingsvloer klopt.

Ln,w = gewogen genormaliseerd contactgeluidsniveau


Labo = enkel directe transmissie beoordeling van de volledige vloeropbouw


Het gaat hier om een geluidsniveau = hoe lager hoe beter.


Eengetalsaanduiding berekend volgens EN ISO 717-2 uit de 16 Ln waardes.

∆L = contactgeluidsverbetering gemeten per tertsbandLabo = enkel directe transmissie beoordeling van de zwevende dekvloer/vloerbedekking


Het gaat om een vermindering, hoe hoger hoe beter.     ∆L = Ln,o – Ln


 • Ln,o = het geluidsniveau in de onderliggende ontvangstruimte wanneer de klopmachine op de naakte draagvloer staat
 • Ln= het geluidsniveau in de onderliggende ontvangstruimte wanneer de klopmachine op de draagvloer + zwevende dekvloer of draagvloer + vloerbedekking staat

∆Lw = contactgeluidsverbetering 


Labo = enkel directe transmissie beoordeling van de zwevende dekvloer/vloerbedekking


Het gaat om een vermindering, hoe hoger hoe beter.


Eéngetalsaanduiding berekend volgens EN ISO 717-2.

Korte bespreking van de grootheden in-situ.

Gestandaardiseerd contactgeluidsniveau L’nT gemeten per tertsband


In-situ = directe transmissie + flankerende transmissieNiveau : hoe later hoe beter.


     L’nT = L2 – 10log(T/T0)

 

 • L2 = het contactgeluidsniveau in de ontvangstruimte wanneer de klopmachine op de scheidingsvloer klopt
 • T = de nagalmtijd in de ontvangstruimte
 • T0 = de referentienagalmtijd
  • T0 = 0,3 s voor V ≤ 20 m³
  • T0 = 0,02V-0.1 s voor 20 m³ < V ≤ 30 m³
  • T0 = 0,5 s voor 30 m³ < V

L'nT,w = gewogen gestandaardiseerd contactgeluidsniveauIn-situ: directe transmissie + flankerende transmissie


Het gaat hier om een geluiddruksniveau = hoe lager hoe beter.


Eengetalsaanduiding berekend volgens EN ISO 717-2 uit de 16 LnT waardes.