burengeluid rijwoningen

Burengeluid in rijwoningen en half open bebouwingen


Deze pagina behandelt vooral luchtgeluid. 

Rijwoningen en de geldende akoestische normen


Om te voldoen aan de geldende akoestische normen worden rijwoningen ontworpen alsof het vrijstaande woningen zijn. 


Denk daarbij aan onderbroken vloerplaten, ankerloze gemene spouwmuren opgevuld met minerale wol, zwevende dekvloeren (ook op het gelijkvloers), ontkoppelde niet-dragende wanden, speciale aandacht voor de funderingen,....


De woningen zijn van fundering tot dak losgekoppeld van elkaar


S'isoler du bruit des voisins dans une maison mitoyenne

Bestaande rijwoningen bij renovatieprojecten


Hier kun je er bijna altijd van uitgaan dat de woning hard gekoppeld zijn.


En daarbovenop zijn er nog vaak trillende apparaten, sanitaire toestellen, trappen en keukens tegen de gemene muur bevestigd.


Contactgeluid betekent een veel grotere injectie qua energie dan invallend luchtgeluid. Structuurgeluid draagt ver wanneer de bouwelementen hard gekoppeld zijn.


De intuitie zegt "met een voorzetwand tegen de gemene muur lossen we alles op".


Het ontwerp van de voorzetwand moet rekening houden met het type stoorgeluid.


De verbetering van de luchtgeluidsisolatie door het plaatsen van een voorzetwand tegen de gemene muur hangt af van meerdere factoren. Een perfect ontworpen en geplaatste geluidsisolerende voorzetwand kan in sommige situatie voor slechts een verbetering van enkele decibels zorgen.


Indien de vloerplaat (meer dan 400 kg/m²) en de gemene muur (meer dan 400 kg/m²) zijn dan is het plaatsen van een geluidsolerende voorzetwand meestal voldoende om aan de eisen van "normaal akoestisch comfort" uit de vorige akoestische norm te voldoen.  Bij normaal akoestisch comfort zoals gedefinieerd in de akoestische normen van 2008 zou 70% van de bewoners


Worden we geconfronteerd met lichtere vloeren/wanden of wensen de bewoners een hoger akoestisch comfort dan gaat de gemene wand aanpakken onvoldoende zijn.


Directe en flankerende transmissie van luchtgeluid.


Tussen 2 naast elkaar gelegen ruimtes bestaan er 12 transmissiewegen voor het luchtgeluid:


1 direct weg doorheen de gemene muur

12 flankerende transmissiewegen.


Een voorzetwand tegen de gemene muur heeft slechts op 5 van 13 transmissiewegen een impact.  flankerend luchtgeluid

  Bekijken we even de bouwknoop vloerplaat/gemene muur


  Er zijn 4 transmissiewegen doorheen deze bouwknoop


  1. direct weg doorheen de gemene muur
  2. flankerende weg gemene muur zendtruimte naar - vloer ontvangstruimte
  3. flankerende weg vloer zendruimte naar gemene muur ontvangstruimte
  4. flankerende weg voer zendruimte naar vloer ontvangstuimte.


  De voorzetwand heeft slechts impact op de wegen 1 en 3.


  Situaties met veel flankerende overdracht

  flankerend contactgeluid
  bruit de voisinage

  De oplossing in deze situaties neigt naar een doos-in-doos oplossing.


  Indealiter plaatsen we zoals in onderstaande afbeelding de geluidsbron in de doos. Helaas zit deze niet in de eigen woning.


  Als we de ontvangstuimtes moeten gaan aanpakken beperken we ons vooral omwille van budgetaire redenen tot het aanpakken van de slaapkamer.

  Maatregelen om de afstraling van burengeluid in de ontvangstruimte te beperken


  Geluidsisolerende voorzetwanden