wat je moet weten over luchtgeluidsisolatie

Wat je moet weten over luchtgeluidsgeluidsisolatie

Op deze pagina wil ik proberen duidelijk maken dat luchtgeluidsisolatie veel meer om systemen/concepten draait dan om materialen.


Voor mij is geluidsisolatie geen product dat je ergens kunt gaan aankopen.


Geluidsisolatie staat in mijn opinie steeds voor een concept waarbij je in functie van de kenmerken van het stoorgeluid, de randvoorwaarden die een bestaand gebouw stelt, de verwachtingen van de bewoners en de kenmerken van de producten die we willen gebruiken de best mogelijke oplossing uitwerkt.


Je kunt de duurste materialen toepassen in een slecht concept en het resultaat zal ondermaats zijn.

Waar het ons uiteindelijk om gaat is dat we geluid gaan isoleren door maatregelen zoals voorzetwanden of ontkoppelde plafonds te implementeren om een geluidsniveaureductie tussen zendruimte en ontvangstruimte te bekomen die ervoor zorgt dat de bewoner een voldoende hoog akoestisch comfort ervaren.Factoren waarmee we rekening houden bij het uitwerken van oplossingen zijn o.a.:


 • het geluidsdrukniveau in de aangrenzende ruimte of op straat
 • de transmissiewegen waarmee het geluid de ontvangstruimte binnenkomt
 • de direct weg
  • oppervlakte gemene muur, plafond of vloer
   • elke m² gemene kun je beschouwen als een luidsprekertje, hoe meer m² gemene muur des meer luidsprekertjes die geluid afstralen
  • de geluidsverzwakkingsindex van de gemene muur, vloer of plafond
  • de flankerende wegen
   • het aantal flankerende wegen (maximaal 12 voor het luchtgeluid)
   • zijn de muren al dan niet ontkoppeld
    • niet-dragende muren van de dragende muren
    • zowel de niet dragende muren als de dragende van de vloerplaten
   • het type knoop
    • kruis of T
     • bij een kruis moeten de trillingen zich over 3 wegen gaan verdelen waar ze bij een T zicht slechts over 2 wegen moeten verdelen, daarom is er meer verbindingsdemping bij een kruis
   • de oppervlaktemassaverhouding gemene muur en flankerende elementen
    • een zwaar bouwelement zet zijn trillingen gemakkelijk over op een hard gekoppeld lichter element, omgekeerd gaat dat een pak moeilijker
   • de oppervlakte van elke flankerende weg
    • elke m² kun je beschouwen als een luidsprekertje, hoe meer luidsprekertjes hoe meer geluid er afstraalt
     • de luidsprekertjes van de gemene muur, plafond of vloer zijn de krachtigste, maar de luidsprekertjes van de flankerende wegen zijn de met meer waardoor ze toch een belangrijke rol spelen
   • de geluidsverzwakkingsindex van elke flankerende weg
 • de geometrie van de ontvangstruimte
  • hoe groter de ruimte hoe lager het geluidsdrukniveau bij een gelijke aanvoer van geluidsenergie zal zijn
 • de hoeveelheid absorptiemateriaal in de ontvangstruimte
  • een akoestisch harde ruimte (met weinig absorptiemateriaal) zal de geluidsisolatie slechter doen lijken dan ze is omdat het geluidsdrukniveau in de ontvangstruimte hoger zal zijn dan bij een ruimte met veel absorptiemateriaal


"DE" geluidsisolatie bestaat nietEr bestaat wel een zekere geluidsverzwakking in functie van de frequentie van het geluid en de invalshoek waarmee de golf invalt.


In de meeste gevallen hebben we te maken met alzijdige geluidsinval en moeten we geen rekening houden met de invalshoek.


Eigenlijk krijgen we per frequentie een andere geluidsisolatie. Omdat een paar duizend waardes nogal onoverzichtelijk is worden de frequenties meestal gegroepeerd in tertsbanden.


Op die manier verdeelt men het spectrum dat voor de bouwakoestiek belangrijk is in 16 geluidsisolatiewaardes. 


Wat wij graag willen weten is hoe een gebouwelement geluid isoleert in de tertsbanden die overeenstemmen met de spectrale kenmerken van het stoorgeluid. 

De zwakstse schakel bepaalt het resultaatAls we de samengestelde geluidsisolatie van een muur van 2.54 x 6m met een gewogen geluidsverzwakkingsindex van 48 dB nemen met daarin een deur van 0.8x2m10 met een gewogen geluidsverzwakkingsindex van 30 dB dan krijgen we als samengestelde geluidsverzwakkingsindex 39 dB.


-10xlog(13.11/15x10^((-48)/10))+1.89/15x10^((-30)/10)))Een geluidsisolerende voorzetwand plaatsen heeft geen zin. Stel nu dat we een voorzetwand plaatsen die de gewogen geluidsverzwakkingsindex van de wand op 60 dB brengt maar we laten de deur voor wat ze is dan krijgen we als samengestelde geluidsverzwakkingsindex 39 dB.


-10xlog(13.11/15x10^((-60)/10))+1.89/15x10^((-30)/10)))Ofwel geld in het water gegooid.


Wil je geluidsisolatie van die wand verbeteren dan dien je het zwakste element aan te pakken. Dus geen voorzetwand maar een andere deur.


Door een akoestische deur met een gewogen geluidsverzwakkingsindex van 40 dB te plaatsen, krijgen we als samengestelde geluidsisolatie 46 dB.


-10xlog(13.11/15x10^((-48)/10))+1.89/15x10^((-40)/10)))

Akoestisch labo vs echt gebouw


Akoestische prestaties zoals gemeten in een akoestisch labo zijn niet zomeer te vertalen naar prestaties in een gebouw.


Qua luchtgeluid hanteren we andere grootheden:


 • akoestisch labo: Ruitgedruk in dB
 • gebouw: DnT,w uitgedrukt in dBDirecte geluidstransmissie


In het akoestisch labo is er enkel directe geluidstransmissie mogelijk. In een gebouw is er naast de directe geluidstransmissie ook nog flankerende tranmissie en omloopgeluid.De opbouw


Als je een zelfde voorzetwand test in combinatie met een basiswand uit kalkzandsteen of snelbouwers met deze dikte dan gaat de geluidsisolatiewinst bij de snelbouwers het grootst zijn.


De geluidsisolatiewinst (∆Rw) die op de technische fiche vermeld zal worden gaat met een grote waarschijnlijkheid die van de voorzetwand in combinatie met de zwakste basiswand zijn.


Dus altijd een beetje opletten met de beloofde isolatiewinsten.

EengetalsaanduidingenEengetalsaanduidingen zoals Rw doen alle spectrale informatie verloren gaan. Wat wij willen weten is hoe goed een opbouw isoleert tegen een specifiek stoorgeluid.


Bijvoorbeeld hoe goed houdt een muur een specifiek stoorgeluid tegen. Het maakt een wereld van verschil of het te isoleren stoorgeluid muziek is met een belangrijke laagfrequente component of stemgeluid.


Daarvoor hebben we spectrale informatie nodig, idealiter de geluidsverzwakkingsindex per tertsband.


Helaas staat deze informatie zelden vermeld op technische fiches.Spectrale adaptatietermen C en Ctr bij luchtgeluidsisolatie


Wel vermelden de meeste technische fiches naast de gewogen geluidsverzwakkingsindex ook 2 spectrale adapatietermen die bijna altijd negatief zijn:


 • C = een aanpassing aan onze oorgevoeligheid t.o.v. normaal geluid zoals stemmen
  • RA = Rw + C


 • Ctr = een aanpassing aan onze oorgevoeligheid t.o.v. geluid met een belangrijke laagfrequente component zoals stadsverkeer
  • RAtr = Rw + Ctr


Geluidslekken


Elk luchtlek is een geluidslek maar niet elk geluidslek is een luchtlek.


Luchtlekken zijn bijvoorbeeld de kieren onder en boven een deur die een negatieve impact hebben op de geluidsverzwakkingsindex van die deur.


Zelfs een dikke stalen deur met een gewogen geluidsverzwakkingsindex (Rw) van 60 dB (getest in een akoestisch labo waar de kieren zijn afgedicht met een zware pasta) scoort in functie van de hoeveelheid kieren rondom de deur volgende waardes:


 • maximaal 40 dB indien 0.01% van de oppervlakte uit kieren bestaat
 • maximaal 30 dB indien 0.1% van de oppervlakte uit kieren bestaat
 • maximaal 20 dB indien 1% van de oppervlakte uit kieren bestaat
 • maximaal 10 dB indien 10% van de oppervlakte uit kieren bestaat

De impact van achtergrondgeluidZelfs de allerbeste geluidsisolatie kan niet verhinderen dat er nog steeds geluid van de ene ruimte in de andere ruimte afstraalt.


Wanneer er in de ontvangstruimte een voldoende hoog achtergrondgeluidsniveau heerst zal het geluid van de buren/straat nauwelijks hoorbaar of zelfs onhoorbaar worden.


Maar bij een onvoldoende hoog achtergrondgeluidsniveau (muisstil of met zodanig weinig achtergrondgeluid dat je een klein knaagdier kunt horen rondlopen) kunnen de geluiden wel nog hoorbaar zijn omdat ze boven het achtergrondgeluid uitkomen. Zeker wanneer je hetgeen de buren zeggen kunt verstaand kan dit uitermate storend werken.


De impact van geluidsabsorberend materiaal in de ontvangstruimte.


In een ontvangstruimte met enkel harde materialen zoals pleisterwerk, glas, hout, keramische tegels, een lederen salon,... zal een slechte geluidsisolatie nog slechter lijken dan ze in werkelijkheid is omdat de geluidsgolven reflecteren en een diffuus geluidsveld opbouwen.


In een ruimte met veel absorberende materialen gaat de geluidsisolatie beter lijken dan ze is omdat het diffuus geluidsveld (de reflecties) onderdrukt wordt.

Flankerend geluid


Voordat er een geluidsisolatieverbeterende ingreep wordt uitgevoerd is meestal de directe transmissieweg de belangrijkse weg waarop geluid van de ene ruimte naar een andere ruimte reist.


Flankerend geluid gaat niet doorheen het scheidingselement van de zendruimte naar de ontvangstruimte maar via de flankerende bouwelementen. Tussen 2 naast of boven elkaar gelegen hard gekoppelde ruimtes zijn er naast  1 directe transmissie weg ook nog 12 flankerende wegen die geluid overbrengen.


Op zichzelf zijn elk van de flankerende wegen minder belangrijk dan de directe weg maar omdat er meerdere flankerende wegen zijn spelen ze samengeteld wel een belangrijke rol in de geluidstransmissie tussen 2 ruimtes.


Je zou elke m² van de muren, vloer en plafond in de ontvangstruimte als een luidspreker kunnen zien. De luidsprekers van de scheidingsconstructie zijn het krachtigst maar omdat de luidsprekers van de flankerende constructies met meer zijn spelen ze samengeteld toch een belangrijke rol in de geluidsoverdracht tussen 2 ruimtes.


Een voorzetwand of ontkoppeld plafond pakt naast de directe weg slechts 4 van de 12 flankerende wegen aan.


In het onderstaande voorbeeld grenzen zendruimte en ontvangstruimte niet aan elkaar. De geluidsoverlast in de ontvangstruimte wordt hier enkel en alleen veroorzaakt door de flankerende geluidstransmissie.

Het is perfect mogelijk dat het scheidingselement uitrusten met een  voorzetwand of ontkoppeld plafond slechts in een beperkte isolatiewinst resulteert.


Een ingreep die in theorie een 20 dB winst zou moeten opleveren kan door het niet aanpakken van 8 flankerende wegen slechts in een winst van 5 à 6 dB resulteren.


Hoe beter de directe weg geïsoleerd wordt hoe belangrijker het aandeel van de flankerende transmissie in de geluidsoverdracht zal worden.


Wil je een echt goede geluidsisolatie dan zul je in veel gevallen ook de flankerende transmissie moeten aanpakken.

Massa/veer/massa-resonantie


De lucht in de spouw tussen de 2 massa's werkt als als een luchtveer.


De geluidsgolf valt in het eerste spouwblad en brengt dit in trilling. De luchtlaag in de spouw werkt als een veer die de trillingen van het eerste spouwblad verzwakt doorgeeft aan het andere spouwblad.


Hoe soepeler de “veer” (lees hoe breder de spouw) en hoe zwaarder de spouwbladen hoe minder geluid worden doorgegeven van het ene spouwblad aan het andere.


Massa/veer/massa-systemen zoals voorzetwanden en ontkoppelde plafonds zijn bijzonder efficiënte oplossingen om de geluidsisolatie te verbeteren.


Helaas is er ook een keerzijde, de verbetering van de geluidsisolatie telt alleen voor frequenties die een stuk hoger liggen dan de massa/veer/massa-resonantiefrequentie van het systeem.


Bij de frequenties rond de massa/veer/massa-resonantiefrequentie gaat de voorzetwand of ontkoppeld plafond ervoor zorgen dat de geluidsisolatie slechter wordt. In het deel van het spectrum rond de MVM-resonantiefrequentie heeft de geluidsisolerende voorzetwand of ontkoppeld plafond een ronduit negatieve impact op de geluidsisolatie. De geluidsisolatie basiswand+voorzetwand of verdiepingsvloer+ontkoppeld plafond is slechter dan die van de basiswand of "naakte" verdiepingsvloer.


Als het stoorgeluid nu net in dat deel van het spectrum ligt in het deel waar de geluidsisolatie van de wand+voorzetwand slechter is dan de basiswand of "naakte" verdiepingsvloer dan is dat niet alleen geld in het water gegooid maar is de situatie op de koop toe nog verslechterd ook.


Door echter de breedte van de spouw en de massa van de spouwbladen zodanig te kiezen dat de resonantiefrequentie niet overeenstemt met de stoorfrequentie heeft de dip in de geluidsisolatiecurve nauwelijks impact op onze oplossing.