hoe maak ik een geluidsisolerend plafond

Hoe maak ik een geluidsisolerend plafond ?Op deze pagina vind je alle nodige info om een geluidsolerende plafond te ontwerpen.

Mits het invullen van enkele gegevens in de vragenlijst berekenen we de benodigde hoeveelheden voor je.


Hieronder vind je een voorbeeld van een dergelijk rekenblad.

Wens je dat wij het rekenblad voor je invullen? Vul dan de vragenlijst in en we sturen je het resultaat als PDF.

Wat is de toegevoegde waarde van akoestische hangers?


We bieden plafondhangers aan op basis van:


 • rubber
 • Sylomer
 • veren


De veren op basis van rubber zijn de goedkoopste optie maar in veel gevallen zijn de hangers op basis van Sylomer een betere keuze. In specifieke situates opteren we voor hangers op basis van stalen veren.


Onderstaande linken tonen hoe de verschillen in akoestische prestaties tusssen de verschillende types hangers.

akoestische plafondhanger massieve verdiepingsvloer

massieve verdiepingsvloerrigide hanger

vs

akoestische hanger op basis van Sylomer 

vs

akoestische hanger op basis van rubberzowel contactgeluid als luchtgeluidde akoestische hangers op basis van Sylomer zorgen voor de hoogste geluidsisolatiewinst

akoestische plafondhanger houten plafond

houten verdiepingsvloer
rigide hanger

vs

akoestische hanger op basis van Sylomer  
zowel contactgeluid als luchtgeluidde akoestische hangers op basis van Sylomer zorgen voor de hoogste geluidsisolatiewinst

Akoestische plafondhangers hebben een grote impact op de structurele geluidstransmissie doorheen het geluidsisolerend plafond. De belangrijkste parameter is de afveerfrequentie van de plafondhanger.


De akoestische plafondhangers hebben geen impact op de driekamer- en massa/veer/massa-transmissie


Parameters driekamer-transmissie:

 • Spouwdiepte
 • Absorptiemateriaal in de spouwParameters massa/veer/massa-transmissie

 • Spouwdiepte
 • Oppervlaktemassa plaatmateriaal

De selectie van de akoestische plafondhangers is een belangrijke eerste stap.

massieve verdiepingsvloer

houten verdiepingsvloer  horizontale plaatsing

houten verdiepingsvloer laterale plaatsing

Tweede keuze die gemaakt moet worden: enkel metalen regelwerk of dubbel profielenrooster?


Bij een dubbel profielenrooster kan het aantal plafondhangers beperkt worden en ontstaat er een stabielere onderstructuur dan bij een enkel regelwerk.


Nadeel is dan wel het extra hoogteverlies.

enkel metalen regelwerk

geluidsisolerend plafond enkele metalen structuur

bron: Gyproc® Plafondsystemen versie 2021-2Het plaatdragend profiel komt tussen het randprofiel te zitten.


De afstand tussen 2 rijen plafondhangers (g) bedraagt 50 cm* bij dwarse plaatsing van de platen.


De afstand tussen de plafondhangers binnen dezelfde rij (a) bedraagt 80 cm*.

dubbel profielenrooster

geluidsisolerend plafond dubbele metalen structuur

bron: Gyproc® Plafondsystemen versie 2021-2Het primaire profiel (dat aan de akoestische hanger bevestigd wordt) komt bovenop het randprofiel.


Het plaatdragend profiel wordt met verbindingsruiters onder de primaire profielen geplaatst. Het plaatdragend profiel komt tussen het randprofiel te zitten.


De afstand tussen 2 rijen plafondhangers (a) bedraagt 80 cm* bij dwarse plaatsing van de platen.


De afstand tussen de plafondhangers binnen dezelfde rij (d) bedraagt 80 cm*.


De afstand tussen de plaatdragende profielen (g) bedraagt 50 cm* bij dwarse plaatsing

De platen kunnen op 2 manier tegen de plaatdragende metalen profielen geschroefd worden:


 • Met hun langste kant evenwijdig met de metalen profielen = overlangse bevestiging
 • Met hun langste kant dwars op de metalen profielen = dwarse bevestiging


Bij dwarse plaatsing mogen de plaatdragende profielen 50 cm uit elkaar geplaatst worden. Bij overlangse plaatsing mogen de plaatdragende profielen maximaal 30 cm uit elkaar geplaatst worden*.*hangt af van de instructies van de fabrikant. Wijzelf werken met Gyproc-profielen en plaatsen altijd dwars.

De keuze of we gaan werken met een enkel metalen regelwerk waartegen de afwerkingsplaten geschroefd worden of met een dubbel profielenrooster heeft een impact op het hoogteverlies en het aantal akoestische plafondhangers die nodig zijn.Andere belangrijke parameters voor het maken van een performant geluidsisolerend plafond zijn:


 • De spouwdiepte
 • De buigstijfheid en oppervlaktemassa van het plaatmateriaal
 • De ontkoppeling van de perimeterprofielen
 • Het opvullen van de spouw met geluidsabsorberend materiaal

Geluidsisolatie optimaliseren: absorbens in de spouw


Een lege spouw tussen twee parallelle deelwanden zal werken als een klankkast wat leidt tot een aanzienlijke verzwakking van de geluidsisolatie.


Het absorberend materiaal onderdrukt de staande golven in de spouw die een negatieve impact hebben op de geluidsisolatie in de hogere frequenties.


De eerste centimeters van het absorberende materiaal leveren de grootste geluidsisolatiewinst. De akoestische prestaties van de wandopbouw verbeteren met elke bijkomende centimeter die aangebracht wordt.


Hoe meer absorptiemateriaal in de spouw hoe beter dus, het absorptiemateriaal mag wel niet verstijvend werken = geen 12 cm proppen in een spouw van 10 cm.


Het type spouwvulling speelt niet zo'n grote rol. Of het nu glaswol, rotswol, cellulose, vlaswol, gerecycleerd katoen of soepele houtwolplaten zijn maakt op zich niet zoveel uit.


In de handel probeert men vaak duur vlokkenschuim te verkopen dat in een spouw geen akoestische meerwaarde biedt t.o.v. de veel goedkopere glaswol.

Geluidsisolatie optimaliseren: het plaatmateriaalHet plaatmateriaal moet zwaar en buigslap zijn zodat de grensfrequentie hoog in het spectrum komt te liggen.


Meest geschikt plaatmateriaal:


 • gipskartonplaten 12.5 mm en dan bij voorkeur de hoogverdichte platen ( Gyproc Soundblock, Knauf Soundshield,...)
 • gipsvezelplaten 12.5 mm (o.a. Fermacell)


Voorzie steeds een dubbele laag plaatmateriaal dat geschrankt wordt aangebracht.

Wij gebruiken volgende materialen voor het ontwerpen van een geluidsisolerend plafond • akoestische hangers
  • meestal op basis van Sylomer


 • plaatmateriaal
  • gipsvezelplaat Fermacell 12,5 mm met rechte randen (de schilder moet dit afwerken met een dunpleister) of Gyproc Soundblock platen


 • schroeven
  • Tecschroeven van Gyproc
  • voor de eerste laag platen
   • indien Fermacell platen Fermacell snelbouwschroeven met boorpunt 3,9 x 30 mm
   • indien Soundblock platen Gyproc High Performance Schroeven 25 mm
  • voor de tweede laag platen
   • indien Fermacell platen Fermacell snelbouwschroeven met boorpunt 3,9 x 45 mm
   • indien Soundblock platen Gyproc High Performance Schroeven 35 mm


 • voegenlijm
  • voor de tweede laag Fermacell platen


 • geluidsabsorberende spouwvulling
  • Isover Partywall of Isoconfort


 • metalen profielen
  • primair profiel/plaatdragend profiel
   • Gyproc Plagyp PC 60/27 + indien verlenging nodig gebruik het verbindingstuk PlaGypPL60/100
  • randprofiel
   • Gyproc PU27/48


 • ontkoppeling randprofiel
  • zelfklevend rubber 10 mm en acoustic washers


 • verbindingsruiters bij dubbel metalen roosterstructuur
  • Gyproc Plagyp PD60/60


 • soepele kitvoeg voor de perimeter
  • Acoustic Sealant van Green Glue


Randvoorwaarden voor een goede geluidsisolatie:


 • geluidslekken vermijden


Zelfs met de beste materialen ga je maar een pover resultaat bereiken wanneer er sprake is van geluidslekken.


Geluidslekken zijn niet alleen luchtlekken maar ook lokale verzwakkingen van de geluidsisolatie zoals leidingdoorvoeren doorheen het geluidsisolerend plafond of niet goed afgewerkte kitvoegen bij de aansluiting plaatmateriaal/flankerende wanden. • niet alleen rekening houden met de directe geluidstransmissie

Rekenblad materialenBeantwoord onderstaande vragen als je wenst dat wij het rekenblad voor je invullen en als PDF terugmailen.

 
 
 
 
massief (beton, gewelf of potten en balken)
houten roostering
CLT
 
prijs
minimaal hoogteverlies (6,5 bij een enkele profielenstructuur - 9,5 cm met een dubbele profielenstructuur)
 
een verbindingsruiter (die met rondsel en moer op de M6 draadstang vastgezet wordt)
de specifiek voor de door geluidsisolatiedokter verdeelde plafondhangers ontwikkelde bevestigingskop Fixation T60
 
enkele profielenstructuur zoals de Plagyp S
dubbele profielenstructuur zoals de Plagyp D
 
Fermacell gipsvezelplaat
verzwaarde gipskartonplaten zoals de Gyproc Soundblock
standaard gipskartonplaten