box-in-box

Geluidsisolatie optimaliseren met een akoestische box-in-boxOp deze pagina vind je meer informatie over het akoestische doos-in-doos principe.


Wij verkiezen eerst de wanden op te bouwen en  pas daarna vloer en plafond te installeren.

Wat is een akoestische box-in-box?


Het doos in doos principe houdt in dat er in een bestaande ruimte een binnenconstructie (binnendoos) opgebouwd wordt die nergens de bestaande constructie (buitendoos) raakt.


Idealiter plaatsen we de geluidsbron in de box om zo het geluid in de ruimte te houden waar het geproduceerd wordt.

geluidsisolatie doos-in-doos

een doos-in-doos systeem bestaat uit:


  • voorzetwanden
  • een ontkoppeld plafond
  • een ontkoppelde vloer
geluidsisolatie doos-in-doos

De wandopbouw van het doos-in-doos systeem


geluidsisolatie optimaliseren doos in doos

Via onderstaande link vind je alle nodige info om een performante geluidsisolerende voorzetwand te ontwerpen

Wij leveren ontkoppelingsmaterialen voor geluidsisolerende voorzetwanden uit voorraad.

De plafondopbouw van de box-in-box.De plafondopbouw hangt af van het type draagvloer (massief of hout) en de beschikbare opbouwhoogte.

geluidsisolatie doos in doos

Via onderstaande link vind je alle nodige info om een performant geluidsisolerend plafond te ontwerpen

Wij leveren akoestische plafondhangers uit voorraad

De vloeropbouw van de akoestische box-in-box


Eigenlijk is het steeds de bedoeling om de geluidverwekker in de box-in-box te plaatsen.


Helaas bevindt de geluidsbron zich vaak niet in de eigen woning en staan de buren niet altijd te springen om kosten te maken.


In de ontvangstruimte worden bij retro-fit bijna nooit de vloeren aangepakt (kosten, praktische redenen). In de gevallen waar enkel de wanden en plafonds worden aangepakt spreken we over een semi doos-in-doos.

Via onderstaande link vind je alle nodige info om een performante (droge) zwevende dekvloer  te ontwerpen

Wij leveren contactgeluidsisolatie voor droge zwevende dekvloeren uit voorraad