Hoe maak ik een geluidsisolerende voorzetwand?

Hoe maak ik een geluidsisolerende voorzetwand ?Op deze pagina vind je alle nodige info om een geluidsolerende voorzetwand te ontwerpen.

Belangrijke parameters voor het ontwerpen van een performante geluidsisolerende voorzetwand zijn:


 • De spouwdiepte
 • De buigstijfheid en oppervlaktemassa van het plaatmateriaal
 • De ontkoppeling van de:
  • horizontale metalen vloerprofielen
  • horizontale metalen plafondprofielen
  • verticale metalen profielen (gemene muur & flankerende wanden)
 • Het opvullen van de spouw met geluidsabsorberend materiaalBovenstaande parameters hebben een belangrijke impact op de transmissiewegen van het directe geluid doorheen de geluidsisolerende voorzetwand

 


Parameters driekamer-transmissie


 • Spouwdiepte
 • Absorptiemateriaal in de spouwParameter structurele transmissie


 • Ontkoppeling van de voorzetwand van achterliggende wand, vloer, plafond en flankerende wanden.


Geluidsisolatiedokter biedt een ruim gamma ontkoppelingsmaterialen aan.


Mits het invullen van enkele gegevens in de vragenlijst berekenen we de benodigde hoeveelheden voor je.


Hieronder vind je een voorbeeld van een dergelijk rekenblad.


Wens je dat wij het rekenblad voor je invullen? Vul dan de vragenlijst in en we sturen je het resultaat als PDF.

Parameters massa/veer/massa-transmissie


 • Spouwdiepte
 • Oppervlaktemassa plaatmateriaal

Hoeveel globale luchtgeluidsisolatiewinst* is er haalbaar met een geluidsisolerende voorzetwand?


* uitgedrukt in een ééngetalsgrootheidHier moeten we een onderscheid maken tussen de verbetering van de directe geluidsisolatie ofwel de verbetering van de gewogen geluidsverzwakkingsindex (∆Rw ) en het gestandaardiseerd geluidsdrukniveauverschil (verbetering van de DnT,w ) in een specifiek gebouw.


De directe luchtgeluidsgeluidsisolatie houdt geen rekening met flankerende geluidstransmissie en omloopgeluid. De globale luchtgeluidsisolatie tussen 2 ruimtes in een specifiek gebouw houdt wel rekening met alle transmissiewegen.


De ∆Rw of de verbetering van de gewogen geluidsverzwakkingsindex dankzij de voorzetwand doorheen de gemene muur hangt af van:


 • De plaats van de massa/veer/massa-resonantie in het spectrum
  • Hoe lager de MVM-resonantiefrequentie hoe hoger de directe geluidsisolatiewinst
 • De hoeveelheid geluidsabsorberend materiaal in de spouw
 • De oppervlaktemassa van het plaatmateriaal
 • De grensfrequentie van het plaatmateriaal
 • De kwaliteit van de structurele ontkoppeling tussen voorzetwand en basiswand
 • Het aantal akoestische lekken in de voorzetwand. Denk hierbij aan:
  • Ingebouwde stopcontacten en schakelaars
  • Doorboringen door leidingen
 • De uitvoeringskwaliteit
 • De geluidsverzwakingsindex van de basiswand, vooral bepaald door de oppervlaktemassa van de basiswand.
  • Hoe akoestisch zwakker de basiswand scoort des te groter de winst zal zijn
   • Dus als een aanbieder wil pronken met een grote directe geluidsisolatiewinst dan kan hij best zijn voorzetwand laten testen in combinatie met een zwakke basiswand zoals een onbepleisterde cellenbeton- of gipsblokkenwand


Hoeveel er van de directe geluidsisolatiewinst in het akoestisch labo in de praktijk nog overschiet hangt af van een pak factoren waarvan de belangrijkste zijn: • De kwaliteit van de structurele ontkoppeling tussen voorzetwand en de zwaardere bouwelementen zoals:
  • Vloerplaat
  • Plafond
  • Beide flankerende wanden
 • De aanwezigheid van omloopgeluid. Klassiekers hier zijn:
   • Ventilatiekanalen die van zendruimte naar ontvangstruimte lopen zonder akoestische demper tussen de overgang
   • Een radiator in de zendruimte en een radiator in de ontvangstruimte die door dezelfde watervoerende leiding bediend worden
 • De oppervlakte van de gemene muur, flankerende muren, vloer en plafond aan de ontvangstzijde.
 • Het type bouwknopen (T of + )
 • De oppervlaktemassa (kg/m²) van de flankerende wanden, vloerplaat en plafond aan de zendzijde (bij de buren)
 • De geluidsverzwakkingsindex van de flankerende wanden, vloer en plafond aan de zendzijde (bij de buren)
 • De oppervlaktemassa (kg/m²) van de flankerende wanden, vloerplaat en plafond aan de ontvangstzijde
 • De geluidsverzwakkingsindex van de flankerende wanden, vloerplaat en plafond aan de ontvangstzijde
Flankerende geluidstransmissie:


flankerende geluidstransmissie

In de ontvangstruimte kan het in de zendruimte geproduceerde geluid afstralen via:


 • De gemene muur
 • De linkse flankerende muur
 • De rechtse flankerende muur
 • De vloer
 • Het plafond


Zonder geluidsisolerende voorzetwand gaat de afstraling via de gemene muur bijna altijd dominant zijn.


Laten we de gemene muur gelijkstellen met een "roeper".


Elk van de flankerende elementen kunnen we in functie van een pak pararameters gelijkstellen met:


 • Of een fluisteraar = nauwelijks afstraling van flankerend geluid
 • Of een gewone spreker = een beetje afstraling van flankerend geluid
 • Of een spreker met stemverheffing = veel afstraling van flankerend geluid.


Meerdere fluisteraars kunnen we samen als een "gewone spreker" beschouwen, meerdere "gewone sprekers" als een "spreker met stemverheffing" en meerdere "sprekers met stemverheffing" als een "roeper".


Door een performante voorzetwand te voorzien kunnen we de gemene muur van een "roeper" omvormen tot een "fluisteraar".


Na deze ingreep wordt de afstraling van het flankerend geluid belangrijker. Hoe beter we de gemene muur akoestisch isoleren des te dominanter de flankerende afstraling gaat worden.


Als één van van de flankerende elementen in de ruimte als een "spreker met stemverheffing" geldt of indien er meerdere elementen als "gewone sprekers" beschouwd kunnen worden, gaan de bewoners wellicht niet tevreden zijn met de ingreep.In gevallen met veel flankerende geluidstransmissie dienen we:


 • meerdere flankerende elementen aan te pakken = semi box-in-box
  • bijna altijd de "sprekers met stemverheffing" aanpakken
  • de "gewone sprekers" laten we in een eerste fase soms onbehandeld (we kunnen ze indien de bewoners nog niet tevreden zijn van de ingrepen altijd nog in een volgende fase aanpakken), maar soms zorgen randvoorwaarden er voor dat we de "gewone sprekers" simpelweg niet kunnen aanpakken
  • de fluisteraars laten we onbehandeld
   • de vloeren worden zelden tot nooit aangepakt omdat dit een te ingrijpende maatregel is (deuren, raamdorpels; keuken, trap,...moeten soms aangepast worden)
 • alle flankerende elementen aan te pakken = box-in-box

Bouwknoop vloer/gemene muur:


De geluidsisolerende voorzetwand heeft een impact op:


 • de directe geluidsoverdracht
 • de flankerende geluidsoverdracht vloer zendruimte / gemene muur ontvangstruimteDe geluidsisolerende voorzetwand heeft geen enkele impact op de flankerende wegen:


 • vloer zendruimte / vloer ontvangstruimte
 • gemene muur zendruimte / vloer ontvangstruimte

Het belang van een voldoende hoog achtergrondgeluidsniveau


Het gezegde "het is er muisstil" kan je interpreteren als "er is in die ruimte zodanig weinig achtergrondgeluid dat het rondtrippelen van kleine knaagdiertjes hoorbaar wordt".


Zelfs het hoogst haalbare geluidsisolatieniveau kan nooit alle geluid buitenhouden.

Hoeveel achtergrondgeluidsniveau is nodig om een stoorgeluid onhoorbaar te maken?


Parameters zijn:


 • Hoe goed is de luchtgeluidsisolatie tussen de 2 ruimtes?
 • Wat is het geluidsniveau van het stoorgeluid?
 • Hoe goed hoort de luisteraar?Een bijlage in de huidige Belgische Akoestische Norm voor residentiële gebouwen probeert in tabel G1 weer te geven wat de subjectieve beoordeling van de luchtgeluidsisolatie tussen 2 ruimtes is.


Als geluidsbron in de zendruimte werd gekozen voor spraak


 • Normale spraak = 60 tot 65  dB op 1 m afstand van de spreker
 • Luide spraak = 70 dB op 1 m afstand van de spreker


A-gewogen gestandaardiseerd geluidsdrukniveauverschil 55 dB.

DA 55 dB  stemt overeen met de huidige eisen voor de akoestische comfortklasse C (de laagste klasse).


Met een DA van 55 dB zouden 70% van de bewoners van een nieuwbouw appartement tevreden moeten zijn met het akoestisch comfort. Dit geluidsisolatieniveau is onvoldoende om te voldoen aan de eisen voor normaal akoestisch comfort bij nieuwbouw rijwoningen uit de vorige akoestische norm.

type spraak

20 dB achtergrondgeluid

25 dB achtergrondgeluid

30 dB achtergrondgeluid

normale spraak

hoorbaar

meestal niet verstaanbaar

gedeeltelijk hoorbaar

niet verstaanbaar

net hoorbaar

luide spraak

gedeeltelijk verstaanbaar

hoorbaar

meestal verstaanbaar

gedeeltelijk hoorbaar

niet verstaanbaar

20 dB achtergrondgeluidsniveau is echt ongelofelijk stil. 

30 dB achtergrondgeluidsniveau is fluisterstil

A-gewogen gestandaardiseerd geluidsdrukniveauverschil 60 dB.


DA 60 dB stemt overeen met de huidige eisen voor de akoestische comfortklasse B.


Met een DA van 60 dB zouden 70% van de bewoners van een nieuwbouw rijwoning en 90% van de bewoners van een nieuwbouw appartement tevreden moeten zijn met het akoestisch comfort.

type spraak

20 dB achtergrondgeluid

25 dB achtergrondgeluid

30 dB achtergrondgeluid

normale spraak

gedeeltijk hoorbaar

niet verstaanbaar

net hoorbaar

quasi onhoorbaar

luide spraak

hoorbaar

meestal niet verstaanbaar

gedeeltelijk hoorbaar

niet verstaanbaar

net hoorbaar

Uitvoeringsdetails bepalen de haalbare geluidsisolatiewinst


De geluidsisolatie wordt bepaald door de zwakste elementen.


Daarom zijn samen met het juiste ontwerp ook de uitvoeringsdetails belangrijk en dient de uitvoerder te zorgen voor:


 • een volledige ontkoppeling van de voorzetwand door het gebruik van de aangewezen ontkoppelingsmaterialen
 • aansluitingen van de platen op de metselwanden, vloer en plafond waarbij akoestische bruggen vermeden worden door een kier te laten en vervolgens deze kier met een soepelblijvende kit op te vullen en niet met gips.
 • plinten die geen doorkoppeling tussen de voorzetwand en vloer veroorzaken
 • dat geluidslekken vermeden wordenWanneer er zware voorwerpen op de voorzetwand bevestigd moeten worden, vervangen wij geen gipskarton- of gipsvezelplaat door een OSB-plaat maar werken wij met Gyproc Habito platen. De grensfrequentie van houtderivaatplaten ligt lager dan die van gipskarton- of gipsvezelplaten.Stopcontacten


Bij voorkeur bevat de voorzetwand geen stopcontacten.


Als stopcontacten nodig zijn dan opteer je best voor opzet stopcontacten.


opbouw stopcontact

Indien stopcontacten toch ingebouwd moeten worden dan zijn er luchtdichte inbouwdozen op de markt of kunnen standaard inbouwdozen luchtdichter en verzwaard worden met wat ze in het engels putty pads noemen.

putty pad
luchtdichte inbouwdoos

Geluidsisolatie voorzetwand optimaliseren: spouwvullingEen lege spouw tussen twee parallelle deelwanden zal werken als een klankkast wat leidt tot een aanzienlijke verzwakking van de geluidsisolatie.


Het absorberend materiaal onderdrukt de staande golven in de spouw die een negatieve impact hebben op de geluidsisolatie in de hogere frequenties.


De eerste centimeters van het absorberende materiaal leveren de grootste geluidsisolatiewinst. De akoestische prestaties van de wandopbouw verbeteren met elke bijkomende centimeter die aangebracht wordt.


Hoe meer absorptiemateriaal in de spouw hoe beter dus, het absorptiemateriaal mag wel niet verstijvend werken = geen 12 cm proppen in een spouw van 10 cm.


Het type spouwvulling speelt niet zo'n grote rol. Of het nu glaswol, rotswol, cellulose, vlaswol, gerecycleerd katoen of soepele houtwolplaten zijn maakt op zich niet zoveel uit.


In de handel probeert men vaak duur vlokkenschuim te verkopen dat in een spouw geen akoestische meerwaarde biedt t.o.v. de veel goedkopere glaswol.

In specifieke situaties is dit vlokkenschuim de gemakkelijst verwerkbare oplossing. Bijvoorbeeld voor de geluidsisolatie van rolluikkasten.


Geluidsisolatie voorzetwand optimaliseren: het plaatmateriaal


Het plaatmateriaal moet zwaar en buigslap zijn zodat de grensfrequentie hoog in het spectrum komt te liggen.Meest geschikt plaatmateriaal:


 • Gipskartonplaten 12.5 mm en dan bij voorkeur de hoogverdichte platen ( Gyproc Soundblock, Knauf Soundshield,...)
 • Gipsvezelplaten 12.5 mm (o.a. Fermacell)
 • Gyproc Habito indien er voorwerpen op de voorzetwand bevestigd moeten worden.


Voorzie steeds een dubbele laag plaatmateriaal dat verspringend wordt aangebracht zodat de naden van de 2 lagen niet samenvallen.

Wij gebruiken volgende materialen:


 • Plaatmateriaal
  • Gipsvezelplaat Fermacell 12,5 mm met rechte randen (de schilder moet dit afwerken met een dunpleister)
  • Gyproc Soundblock platen of Gyproc Habito platen


 • Schroeven en pluggen


 

  • Tecschroeven van Gyproc om de EP 400 + Sylomer en EP 700 + Sylomer aan de verticale MSV-50 profielen te bevestigen

  • Tecschroeven (10 mm) van Reca om de horizontale vloerprofielen op de EP 500 S35 te bevestigen


  • Schroeven en pluggen om de EP 500 S35 op de vloer te bevestigen
   • afhankelijk van type draagvloer
  • Schroeven en pluggen om de EP 700+Sylomer of EP 400+Sylomer aan de achterliggende basiswand te bevestigen
   • afhankelijk van het type basiswand
  • Schroeven en pluggen voor de acoutic washers van de verticale profielen die tegen de flankerende wanden komen
   • afhankelijk van het type flankerende wand


  • Voor de eerste laag platen
   • indien Fermacell platen Fermacell snelbouwschroeven met boorpunt 3,9 x 30 mm
   • indien Soundblock/Habito platen Gyproc High Performance Schroeven 25 mm
  • Voor de tweede laag platen
   • indien Fermacell platen Fermacell snelbouwschroeven met boorpunt 3,9 x 45 mm
   • indien Soundblock/Habito platen Gyproc High Performance Schroeven 35 mm


 • Indien Fermacell platen
  • voegenlijm voor de tweede laag Fermacell platen


 • Geluidsabsorberende spouwvulling
  • Isover Partywall tussen de MSV-50 profielen
  • Isover Partywall tussen de MSV-50 profielen en de basiswand
  • Isover Partywall indien voorzetwand van 6,5 cm dik


 • Soepele kitvoeg voor het opvullen van de perimeterkier rondom de platen
  • Acoustic Sealant van Green GlueVoorzetwanden van 8,5 cm en dikker


 • Metalen profielen
  • Verticale MSV-50 profielen van Gyproc 
  • Horizontale randprofielen MSH-50 Gyproc
 • Ontkoppeling horizontaal vloerprofiel
  • EP 500 S35
 • Ontkoppeling horizontaal plafondprofiel
  • Zelfklevend rubber 10 mm en acoustic washers
 • Ontkoppeling van de verticale profielen die tegen de flankerende wanden aangebracht worden
  • Zelfklevend rubber 10 mm en acoustic washers
 • Afsteunen van verticale profielen tegen de basiswand
  • EP 400 + Sylomer voor de voorzetwanden van 11,5 cm en meer
  • EP 700 + Sylomer voor de voorzetwanden van 8,5 cm


EP 400 + Sylomer wandbeugel

EP 400 + Sylomer wandbeugel

EP 700 + Sylomer wandbeugel

EP 700 + Sylomer wandbeugel

Voorzetwanden van 6,5 cm


 • metalen profielen
  • Verticale Plagyp profielen PC60/27 profielen
  • Horizontale randprofien Plagyp PU27/48
 • Ontkoppeling horizontale profielen
  • Zelfklevend rubber 10 mm + acoustic washers
  • Sylomer pads + acoustic washers
  • Afsteunen van verticale profielen tegen de basiswand
   • EP 700 + Sylomer 
  EP 700 + Sylomer wandbeugel

  Rekenblad materiaalkost geluidsisolerende voorzetwand  Beantwoord onderstaande vragen als je wenst dat wij het rekenblad voor je invullen en als PDF terugmailen.

   
   
   
   
  6,5 cm
  tussen 8,5 en 11,5 cm
  meer dan 11,5 cm
   
  een massief plafond (beton, gewelf of potten en balken)
  houten roostering
   
  komt de voorzetwand evenwijdig met de balkjes
  komt de voorzetwand loodrecht op de balkjes
   
  Fermacell gipsvezelplaat (hiermee werken wij het meest)
  verzwaarde gipskartonplaat zoals bijvoorbeelde de Gyproc Soundblock platen
  gipskartonplaten die de bevestigen van zwaardere voorwerpen toelaten zoals de Gyproc Habito platen
  standaard gipskartonplaten
   
   
  vloermount EP 500 S35 (werken wij steeds mee om MSH-50 profielen te ontkoppelen)
  de vloermount EP 500 (goedkopere versie van de EP 500S35)
  zelfklevend rubber in combinatie met acoustic washers
   
  ja
  neen