Slaapkamer op zolder

De akoestische na-isolatie die nodig is om het akoestisch comfort in de slaapkamer te verzekeren hangt sterk af van de omgeving waarin de woning staat.


In een landelijke, rustige omgeving wordt hetzelfde geluid sneller als irriterend ervaren dan in een drukke stedelijk omgeving.


Hoe groter het verschil tussen het binnendringende lawaai afkomstig van een herkenbare lawaaibron en het niet-herkenbare achtergrondlawaai hoe storender dat lawaai door de bewoners ervaren wordt.


Hetzelfde lawaaierige voertuig dat voorbijrijdt zal in een stedelijke omgeving met veel achtergrondruis als minder storend ervaren worden dan in een landelijke omgeving.

zolder inrichten als slaapkamer: de geluidsisolatie

 

Geluidsisolatie van het hellend dak van de zolder die als slaapkamer wordt ingericht is essentieel voor het akoestisch comfort.

 

Door het gebrek aan oppervlaktemassa zijn hellende daken  één van de zwakste schakels op vlak van geluidsisolatie waardoor akoestische na-isolatie een absolute noodzaak  is.

 

De gewogen geluidsverzwakkingsindex  (Rw) van de meeste hellende daken scoort niet hoger dan 25 dB.

 

De grootheid Rw  is een laboratoriumwaarde die aangeeft hoeveel luchtgeluid het bouwelement tegenhoudt. Hoe hoger Rw, hoe beter.

 

 • Rw 37 dB = normaal gesprek goed verstaanbaar doorheen de scheidingswand
 • Rw 42 dB = normaal gesprek nog net verstaanbaar doorheen de scheidingswand
 • Rw 47 dB = luid gesprek nog net verstaanbaar doorheen de scheidingswand

 

Door gebruik te maken van het akoestische na-isolatie kan de geluidsverzwakkingsindex met +/- 12 dB verhoogd worden bij een gedeeltelijke ontkoppeling van de onderafwerking. Met een volledige ontkoppeling  kan de geluidsverzwakkingsindex van het hellend dak met meer dan 20 dB verbeterd worden.

 

De potentiële geluidsisolatieverbetering met de akoestische na-isolatie wordt bepaald door:

 

 • de spouwdiepte (afwerking tussen de gordingen of onzichtbare gordingen)
 • het type en dikte van de thermische isolatie tussen de balken
 • de buigstijfheid en oppervlaktemassa van het plaatmateriaal
 • de mate waarin de  onderafwerking ontkoppeld is van het dak
 • de kwaliteit van de afwerking
 • de keuze van de dakvensters
 • de keuze van het ventilatiesysteem

 

 

Een daling van het geluidsniveau met 1 dB wordt nauwelijks opgemerkt door het menselijk oor, een daling met 5 dB is duidelijk merkbaar en een daling van 10 dB wordt door de mens waargenomen als een halvering van het geluidsniveau.

 

Het buitenlawaai kan niet alleen sterk verschillen qua geluidsniveau maar kan ook een andere klankkleur hebben. Snel voorbijrijdend verkeer genereert vooral hoogfrequent geluid en klinkt dus anders dan het laagfrequent geluid dat veroorzaakt wordt door traagrijdend stadsverkeer.

 

Geluidsniveau en klankkleur zijn belangrijk bij de akoestische na-isolatie van hellende daken omdat laagfrequent geluid veel moeilijker te isoleren is dan hoogfrequent geluid.

 

niveau straatlawaai (RAref) bij een gevel parallel met de straat

 

60 dB bij rustige landelijk wegen             

    

65 dB bij stadstraten met normaal verkeer 

 

70 dB bij druk traag rijdend verkeer

 

75 dB bij betonnen steenweg met druk verkeer enwegen met veel zwaar verkeer

 

opm. het geluidsniveau aan de achterkant van de woning ligt +/- 13 dB lager

 

Akoestische lekken


Kritieke punten voor akoestische lekken zijn de aansluitingen van het dak op muren, dakvensters en ventilatieopeningen. De kwaliteit van de afwerking is enorm belangrijk voor een goed resultaat.


Vuistregeltjes m.b.t. het afdichten van geluidslekken: hoe groter het lek, hoe hoger de oppervlaktemassa van het dichtingsmateriaal moet zijn.


 • kleine  geluidslekken (kieren tot 6 mm)  laten hoogfrequent  geluid door → de luchtgeluidsisolatie kan reeds sterk verbeterd worden door de akoestische lekken te dichten met een kitvoeg


 • kieren met een breedte tot 15 mm laten niet alleen hoogfrequent geluid maar ook  middenfrequent  geluid  door → de  oppervlaktemassa van de kitvoeg is onvoldoende om de geluidslekken te dichten. Zwaardere dichtingsmateriaal zoals oliehoudende stopverven is aangewezen.


 • Kieren breder dan 1.5 cm moeten dichtgepleisterd of afgetimmerd worden


 • akoestische lekken tussen vaste en opendraaiende delen van ramen en deuren worden met samendrukbare voegdichtingen afgedicht


Als we een hoog akoestisch comfort willen bereiken in de slaapkamer is een mechanisch ventilatiesysteem aangewezen.


Bij geluidsisolerende dakramen zijn niet alleen het glas, maar ook de luchtdichting en het schrijnwerk aangepast.


Bij het plaatsen van dakramen en ventilatieroosters is het  zinvol om na te denken over de precieze locatie ervan. Aan de achterkant van de woning kan het geluidsniveau tot 13 dB lager liggen dan aan de voorkant.


De akoestisch zwakste elementen van de dakopbouw bepalen de samengestelde geluidsisolatie


Investeren in de akoestische na-isolatie van het hellend dak dreigt verloren geld en moeite te zijn als er in het dak een akoestisch zwak scorend dakvenster of ventilatierooster voorzien wordt.

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.