houtbouw

geluidsisolatie houtbouw


Naast snelheid van uitvoering biedt houtbouw  tal van andere voordelen, zoals het beperkte gewicht op de funderingen, thermische isolatie, de CO2 voetafdruk….

probleemstelling houtbouw en geluidsisolatie


Bewoners van houtbouwwoningen die niet optimaal ontworpen werden, klagen vaak over loopgeluiden en laagfrequent luchtgeluid.houtbouw en laagfrequent geluid


De hinder blijkt zich vooral voor te doen bij de laagste frequentiebanden (< 100 Hz) die in de huidige bouwakoestische normen buiten beschouwing gelaten worden. Bij traditionele massieve gebouwen zorgen deze zeer lage frequenties dankzij de hoge massa niet vaak voor problemen.massa/veer/massa-resonantiefrequentie


Bij hogere frequenties zorgen massa/veer/massa-constructies voor een goede luchtgeluidsisolatie maar helaas gaat deze geluidsisolatiewinst gepaard met een sterke afname van de geluidisolatie rond de massa-veer-massaresonantiefrequentie = het massa/veer/massa-resonantieverschijnsel.geluidisolatie vs stabiliteit en brandeisen


Stabiliteit en brandeisen hebben voorrang op akoestisch comfort.


Wat wanden betreft willen we om een goede geluidsisolatie te bekomen dat de massa op de buitenkanten van de spouw zit zodat we een enkele diepe spouw krijgen om een goede luchtgeluidisolatie te bekomen. Bij een goed akoestisch ontwerp streven we naar een resonantiefrequentie die  zo laag mogelijk ligt in een frequentiegebied ( indien mogelijk zelfs < 50 Hz). 


Omwille van stabileitseisen zitten we soms met 3 ondiepe spouwen, 3 massa/veer/massa-resonantieverschijnselen en bijgevolg een minder goede laagfrequente geluidsisolatie.

geluidsisolatiedokter levert een ruim gamma akoestische plafondhangers uit voorraad

Overzicht vloeroplossingen

geluidsisolatiedokter levert ontkoppelingsmaterialen voor voorzetwanden uit voorraad

luchtgeluidsisolatie: testen in het akoestisch laboratorium

testen akoestisch laboratorium

houten roostering


traditionele nonius hanger vs Akustik nonius + Sylomer 30

labotesten luchtgeluid

houten roostering


Floor Mount 25 + OSB 22 mm

labotesten luchtgeluid

houten roostering


Floor Mount 25 + Rigidur

labotesten luchtgeluid

houten roosering


Floor Mount 25 + akoestische hanger

labotesten luchtgeluid

labotest: vergelijking rigide nonius hanger en een Akustik 1 nonius + Sylomer 30 hanger.


Bij verdere gelijke parameters doet het ophangsysteem er niet toe en scoren alle hangers op basis van Sylomer 30 quasi dezelfde akoestische resultaten.


 • Akustik 1+Sylomer 30 = Akustik 1 Lateral+ Sylomer 30 = Akustik Super T60 + Sylomer 30 = EP 700 + Sylomer 30luchtgeluid

contactgeluid hanger
contactgeluid akoestische plafondhangerGlobaal 3 dB verschil tussen de niet akoestische en de akoestische nonius hanger in het spectrum 100-3150 Hz.


 • gewone nonius (3 cm extra spouwdiepte): Rw 57 dB 
 • Akustik nonius + Sylomer 30: Rw 60 dB


Let op: het gaat hier over reductiewaardes, dus hoe hoger hoe beter.

luchtgeluid labo test spectrum
luchtgeluid labotest

draagvloer hout + droge zwevende dekvloer OSB &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

ΔRw 11 dB

Δ(Rw+C)= 6 dB

Δ(Rw+Ctr) = 3 dB

hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 9,9 cm

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 2,2 cm OSB


spouwdiepte = 7,7 cm & 18 cm = foute opbouw, als we een hoge luchtgeluidsisolatie willen dan moeten de massa's op de buitenkanten geconcentreerd zitten. Nu hebben we in plaats van 1 diepe spouw een diepe spouw (lage massa/veer/massa-resonantiefrequentie) en een ondiepe spouw (hogeren massa/veer/massa-resonantiefrequentie. 


oppervlaktemassa dekvloer = 14,3  kg /m²

 • 14,3 kg OSB

draagvloer hout + droge zwevende dekvloer Rigidur &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

ΔRw 19 dB

Δ(Rw+C)= 14 dB

Δ(Rw+Ctr) = 10 dB

hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 11 cm cm

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 20 mm Rigidur Floor
 • 13 mm Rigdur BR H


Spouwdiepte = 7,7 cm & 18 cm = foute opbouw, als we een hoge luchtgeluidsisolatie willen dan moeten de massa's op de buitenkanten geconcentreerd zitten. Nu hebben we in plaats van 1 diepe spouw een diepe spouw (lage massa/veer/massa-resonantiefrequentie) en een ondiepe spouw (hogeren massa/veer/massa-resonantiefrequentie. 


oppervlaktemassa dekvloer = 39,10 kg /m²

 • 24,10 kg Rigidur Floor
 • 15 kg/m² Rigidur BR H


onderkant Akustik T60 + Sylomer 30 akoestische hanger & dubbele laag gipskartonOf het nu Akustik 1 + Sylomer 30, EP 700+Sylomer 30, Akustik Lateral + Sylomer 30, EP Super 700 + Sylomer 30 of Akustik Super T60 + Sylomer is maakt akoestisch niet uit. Het is het elastomeertype Sylomer 30 dat van tel is en niet het ophangsysteem (draadstang, vlakke hanger, laterale hanger of beugel).
bovenkant Akustik + Sylomer Floor Mount 25 + Rigidur droge zwevende dekvloer
Akustik + Sylomer Floor Mount

opbouw

 • Rigidur BR H 13 mm
 • Rigidur Floor 20 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten latten 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm
 • akoestische hangers
 • dubbele laag metalen profielen
 • spouw 28 cm - gevuld met 9 cm minerale wol
 • dubbele laag gipskartonplatenhart op hart afstand tussen de plafondhangers 80 cm x 125 cm

hart op hard afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


oppervlaktegewichten ontkoppeld plafond:

 • minerale wol +/- 2 kg/m²
 • gipskartonplaten +/- 16 kg/m²


onderkant en bovenkant

 • Rw 74 dB / ΔRw 26 dB

 • RA 72 dB

 • RAtr 66 dB


basisvloer

 • Rw 48 dB 

 • RA 46 dB

 • RAtr 46 dBluchtgeluidsisolatie

belasting per akoestische hanger = +/- 20 kg

 • minerale wol + gipskartonplaat + draadstang + metalen profielen + eigengewicht bevestigingskop


oppervlaktegewichten droge zwevende dekvloer

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 24,10 kg/m² Rigidur Floor
 • 15 kg/m² Rigidur BR Hbelasting per Floor Mount 11,15 kg

contactgeluidsisolatie: testen in het akoestisch laboratorium

testen akoestisch labo

houten roostering


traditionele nonius plafondhanger vs Akustik nonius + Sylomer 30

Akustik nonius + Sylomer

houten roostering


Floor Mount 25 + OSB 22 mm

labotesten contactgeluid

houten roostering


Floor Mount 25 + Rigidur

labotesten contactgeluid

CLT


Floor Mount 25 + OSB/Rigidur

labotesten akoestiek CLT

houten roosering


Floor Mount 25 + akoestische hanger

labotest: vergelijking rigide nonius hanger en een Akustik 1 nonius + Sylomer 30 hanger.


Bij verdere gelijke parameters doet het ophangsysteem er niet toe en scoren alle hangers op basis van Sylomer 30 quasi dezelfde akoestische resultaten.


 • Akustik 1+Sylomer 30 = Akustik 1 Lateral+ Sylomer 30 = Akustik Super T60 + Sylomer 30 = EP 700 + Sylomer 30contactgeluid

contactgeluid hanger

opbouw:

 • spaanplaat 22 mm
 • balken 8 cm x 22 cm
 • nonius hanger (21 cm afhanghoogte)
 • enkele gipskartonplaat


Ln,w  62 dB


contactgeluid akoestische plafondhanger

opbouw:

 • spaanplaat 22 mm
 • balken 8 cm x 22 cm
 • Akustik nonius hanger (18 cm afhanghoogte)
 • enkele gipskartonplaat


Ln,w  58 dB

Het gaat hier over geluidsdrukniveau's, dus hoe lager hoe beter.

contactgeluid labotest

In het voor de bouwakoestiek belangrijke spectrum tussen 100 & 3150 Hz scoort de Akustik nonius + Sylomer 30 hanger globaal 4 dB beter.


Als we inzoomen op het gebied onder de 100 Hz dat bij houtbouw superbelangrijk is dan zien we ook duidelijke verschillen.

contactgeluidsisolatie laagfrequent

houten draagvloer + droge zwevende dekvloer met OSB 22 &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

ΔLW 25 dB

ΔCI -9 dB

opbouw

 • OSB 22 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten planken 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm


hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 8,65 cm

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 2,2 cm OSB


totale massa van de zwevende dekvloer = 20,4 kg/m²

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 14,3 kg/m² OSB


belasting per mount =4,95 kg

houten draagvloer + droge zwevende dekvloer met Ridur &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

ΔLW 32 dB

ΔCI -8 dB

opbouw

 • Rigidur BR H 13 mm
 • Rigidur Floor 20 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten planken 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm


hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 11 cm 

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 20 mm Rigidur Floor
 • 13 mm Rigidur BR H


totale massa van de zwevende dekvloer = 45,2 kg/m²

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 24,10 kg/m² Rigidur Floor
 • 15 kg/m² Rigidur BR H


belasting per mount = 11,15 kg

14 cm CLT + droge zwevende dekvloer met OSB +Ridur &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

Ln,w  49 dB

Ln,w+CI,50-2500 54 dB


enkel 14 cm CLT

 • Ln,w  90 dB
contactgeluid CLT

opbouw

 • Rigidur 2 x 21,5 mm
 • OSB 22 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • 14 cm CLT Stora Enso


hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 11 cm 

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 22 mm OSB
 • 2x 12.5 mm Rigidur


totale massa van de zwevende dekvloer = 50,1 kg/m²

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 31 kg/m² Rigidur 
 • 13 kg/m² OSB


belasting per mount = 12,5 kg


onderkant Akustik T60 + Sylomer 30 akoestische hanger & dubbele laag gipskartonOf het nu Akustik 1 + Sylomer 30, EP 700+Sylomer 30, Akustik Lateral + Sylomer 30, EP Super 700 + Sylomer 30 of Akustik Super T60 + Sylomer is maakt akoestisch niet uit. Het is het elastomeertype Sylomer 30 dat van tel is en niet het ophangsysteem (draadstang, vlake hanger laterale hanger of beugel).bovenkant Akustik + Sylomer Floor Mount 25 + Rigidur droge zwevende dekvloer


Akustik + Sylomer Floor Mount

onderkant en bovenkant

 • Ln,w 38 dB
 • Ln,w+CI 40 dB
 • ΔLw 44 dB  t.o.v. basis


basis

 • Ln,w 70 dB
 • LWn,w+CI 70 dB


enkel onderkant

 • Ln,w 56 dB
 • Ln,w+CI 57 dB


enkel bovenkant

 • Ln,w 50 dB
 • Ln,w+CI 52 dB

opbouw

 • Rigidur BR H 13 mm
 • Rigidur Floor 20 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten latten 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm
 • akoestische hangers
 • dubbele laag metalen profielen
 • spouw 28 cm - gevuld met 9 cm minerale wol
 • dubbele laag gipskartonplatenhart op hart afstand tussen de plafondhangers 80 cm x 125 cm

hart op hard afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


oppervlaktegewichten ontkoppeld plafond:

 • minerale wol +/- 2 kg/m²
 • gipskartonplaten +/- 16 kg/m²


belasting per akoestische hanger = +/- 20 kg

 • minerale wol + gipskartonplaat + draadstang + metalen profielen + eigengewicht bevestigingskop


oppervlaktegewichten droge zwevende dekvloer

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 24,10 kg/m² Rigidur Floor
 • 15 kg/m² Rigidur BR Hbelasting per Floor Mount 11,15 kg