akoestische ondervloeren

eigenschappen van akoestische ondervloeren

onze ondervloeren hebben een positieve impact op zowel

het contactgeluid als het loopgeluid.

contactgeluid

Contactgeluid is het geluid dat men in de onderliggende ruimte waarneemt bij het belopen van de vloer.


Het gewogen contactgeluidsreductieniveau geeft aan hoeveel geluid de contactgeluidsiolatie + vloerafwerking  in het akoestische laboratorium meer tegenhoudt dan de naakte 14 cm betonvloer.


loopgeluid

Loopgeluid is het lawaai dat men in de ruimte waarin gelopen waarneemt.


Andere termen die vaak gebruikt worden zijn "bruit de pas",  “drum sound”, “drum noise” of walking noise”.

In de praktijk worden de termen contactgeluid en loopgeluid door elkaar gebruikt. Er gaat veel meer aandacht naar het bestrijden van contactgeluiden dan naar het bestrijden van loopgeluidshinder. Onze dunne ondervloeren dienen in de eerste plaats om drum sound te reduceren.zachte vloerbedekkingen vs harde vloerbedekkingen


Bij zachte vloerbedekkingen zoals tapijt en vinyl is het loopgeluid veel gedempter dan bij harde vloerbedekkingen zoals tegels, parket of laminaat.
evaluatie van het loopgeluid (EPLF NORM 021029-3)


Het loopgeluid varieert sterk van de persoon tot persoon en het type schoeisel.


Om loopgeluid tussen verschillende vloeren met elkaar te kunnen vergelijken heeft het verbond van laminaatleveranciers (EPFL) in 2004 de EPFL NORM 021029-3 ontwikkeld. Deze norm beschrijft een procedure om het loopgeluid van een vloer te evalueren.
andere eigenschappen van de geluidsisolerende ondervloeren


  • warmtedoorgangsweerstand
  • puntvormige compensatiecapaciteit
  • waterdampdoorlatendheid (SD-waarde)
  • drukbelasting 

eisen op vlak van effenheid vloer


Als de ondergrond  niet aan de eisen voor gelijkmatigheid volgens  DIN 18202 voldoet moeten er maatregelen genomen worden vooraleer een laminaatvloer of zwevend parket geplaatst kan worden.


Kleinere puntvormige oneffenheden worden door de akoestische ondervloer gecompenseerd zodat er aan de bovenzijde van de ondervloer toch een mooi effen oppervlak ontstaat. 


PC-waarde drukt de geschiktheid van de akoestische ondervloer uit om dergelijke puntvormige oneffenheiden te compenseren. Hoe hoger de PC-waarde, hoe beter de ondervloer puntvormige oneffenheden kan opvangen.
eisen die aan de vochtigheid van de vloer gesteld wordenminerale draagvloeren


Bij nieuwe minerale vloeren zoals beton of een zand/cement chape kan er altijd nog een bepaalde hoeveelheid restvocht in de ondergrond aanwezig blijven die de laminaatvloer/parketvloer kan beschadigen.


Advies: op nieuwe minerale ondergronden een vochtbeschermingsfolie aanbrengen. Deze folie kan in de ondervloer geïntegreerd zijn of separaat aangebracht worden tussen draagvloer/chape en ondervloer. De mate waarin de vochtbeschermingsfolie de  waterdampdiffusie hindert, wordt uitgedrukt met de sd-waarde (SD). Op nieuwe minerale vloeren bedraagt de Swaarde beter minimaal 75 m.houten draagvloeren


Bij houten vloeren mag het vochttransport door de vloer niet wordt geblokkeerd. Daarom wordt er geen vochtbeschermingsfolie tussen de houten ondergrond en de zwevende laminaat/parketvloer aangebracht.
eisen die aan het gebruik van de vloer gesteld worden


De klikverbindingen van de laminaatplanken en parketplanken mogen niet te zwaar belast worden door het vervormen van de ondervloer.


De CS-waarde drukt uit  in welke mate het verbindingssysteem door het vervormen van de ondervloer belast wordt.


Advies: bij 0.5 mm vervorming moet de belasting minimaal 10 kPa bedragen

Als een zwevende houten vloer kraakt dan is de meest voorkomende oorzaak een niet correcte  plaatsing.  Hoogstwaarschijnlijk werd de vloer niet of onvoldoende geëgaliseerd.


Bij onvoldoende egalisatie  maakt de parketvloer niet overal contact met de ondervloer. De zwevende houten vloer kraakt door de onderlinge wrijving tussen de planken. Dit probleem is makkelijk op te lossen door het plaatsen van een akoestische ondervloer of door de vloer alsnog te egaliseren.