straatlawaai slaapkamer

hellend dak akoestisch isoleren


De functie van het te beschermen vertrek onder het hellend dak is de belangrijkste parameter: slaapkamers tolereren minder lawaai dan zolderruimtes die als stockageplaats gebruikt worden.


In woningen langs drukke wegen vereist de geluidisolatie van het hellend dak de nodige aandacht indien er zich een slaapkamer onder bevindt.


geluidsisolatie van hellende daken


We kunnen de geluidsisolatie van het dak verbeteren door de plafondafwerking te ontkoppelen van de dakstructuur.


De geluidsisolatiewinst kan geoptimaliseerd worden door zwaarder plaatmateriaal en een akoestisch absorberend isolatiemateriaal te gebruiken.


Akoestisch maakt het weing uit maar omwille van de hogere warmtopslagcapaciteit genieten soepele houtwolvezels of cellulosevezels de voorkeur boven minerale wol.geluidsisolatie hellend dak

Door de plafondafwerking trillingsvrij te bevestigen aan de dakstructuur verhoogt de geluidsisolatiewinst.


In de foto hiernaast zijn de lichte metalen ophangingen nog puntsgewijs verbonden met de dakstructuur. 


Betere resultaten kunnen bereikt worden door de lichte metalen structuur volledig trillingsvrij te bevestigen.

EP 700+Sylomer AMC Mecanocaucho

EP700+Sylomer 30geluidsisolatie van hellende daken steeds bekijken in functie van het straatlawaai


  • de aard van het straatlawaai
    • snelrijdend verkeer = hoofdzakelijk hoogfrequent geluid
    • traagrijdend verkeer = hoofdzakelijk laagfrequent geluid
  • de intensiteit van het buitenlawaai


Niet alleen een globale geluidssterkte kenmerkt het straatlawaai, ook de spectrale samenstelling (dit is de geluidssterkte per frequentieband) is zeer belangrijk om de geschikte akoestische maatregelen te bepalen.
de geluidsisolatie van slaapkamers in functie van persoonsgebonden kenmerken


Persoonsgebonden karakteristieken zijn moeilijk in te schatten. De akoestische normen gaan uit van wat we  als een statistisch gemiddelde bewoner kunnen beschouwen. In mijn adviezen probeer ik zo goed mogelijk met de persoonsgebonden geluidsgevoeligheid rekening te houden.


De treshold of annoyance is iets waar we steeds rekening mee houden, in welke mate stoort de bewoner zich aan het straatlawaai.


Ik kan voorstellen doen en samen met de onderaannemers de nodige werken uitvoeren om het dak akoestisch te renoveren.


De kans is groot dat nieuwe bewoners tevreden gaan zijn met het akoestisch comfort terwijl bestaande bewoners voor wie we de werken uitvoeren ontevreden gaan zijn.


Meestal blijken personen waarvan de treshold of annoyance overschreden is (mensen die zich reeds geruime tijd aan het straatlawaai ergeren) een soort overgevoeligheid te hebben ontwikkeld ten aanzien van het straatlawaai.


De ene persoon is relatief ongevoelig voor lawaai en  slaapt doorheen alle geluid terwijl een ander van het minste geringste geluid wakker wordt.


Slaapverstoring nemen we zeer ernstig omwille van de gezondheidsrisico's. Meetbare negatieve effecten van lawaai op slaap starten vanaf men binnen een LAeq,T-niveau van van 30 dB(A) meet. Uiteraard, hoe luider het achtergrondgeluid, hoe negatiever het effect op de slaapkwaliteit. Maar zelfs in een rustige straat met weinig lawaai zullen een klein aantal geluidspieken met een hoog maximaal geluidsniveau (LAmax,T) de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden

dakvensters en ventilatieopeningen in de dakopbouw hebben een negatieve impact op de de geluidisolatie


Eventuele dakvensters en ventilatieopeningen leggen de bovengrens van de haalbare geluidsisolatiewinst vast.


Dakvensters kunnen we in tegenstelling tot de binnenafwerking niet ontkoppeld van de dakstructuur aanbrengen. Ook is de geluidsisolatie van het glas vaak minder goed dan die van de rest van het dak (met ontkoppelde plafondafwerking). Voorzie dakvensters best nooit aan de straatzijde.


De akoestische prestaties van geluiddempende ventilatieroosters worden in het laboratorium gemeten en uitgedrukt met de grootheid Dn,e,w (C,Ctr) en niet in de grootheid Rw (C,Ctr). 

Aan de achterzijde is de geluidsbelasting 13 dB lager dan aan de straatzijde.


Als de weg 70 dB(A) produceert dan is de geluidsbelasting aan de voorzijde 70 dB en de geluidsbelasting op de achterzijde 57 dB.


In zeer lawaaierige straten kan het interessant zijn om indien mogelijk een mechanisch ventilatiesysteem te voorzien in plaats van ventilatieroosters en geen dakvensters te voorzien, maar wel vensters in de puntgevel.de ingrepen om de geluidsisolatie van het dak te verbeteren kunnen niet losstaan van de  bouwfysische aspecten zoals luchtdichtheid, thermische isolatie, zomercomfort en binnenluchtkwaliteitZonder goede luchtdichtheid kan er geen goede luchtgeluidsisolatie en aangenaam zomercomfort bekomen worden.


aandacht voor akoestische lekken


Een onderdakfolie is een akoestisch lek omdat het een onderdeel van het dak is dat akoestisch gezien veel slechter scoort dan een onderdak in houtwolplaten.