geluidsisolerende voorzetwand

enkel de gemene muur voorzien van een voorzetwand?


De gemene muren van veel bestaande rijwoningen, halfopen bebouwingen en appartementen bestaan uit halfzware enkelvoudige wanden met een ondermaatste geluidsisolatie tussen de woningen tot gevolg. Geluidsisolerende voorzetwanden zijn dan de oplossing bij uitstek.


Toch blijkt dat ook bij vrij recente woningen de spouwmuren dikwijls niet ankerloos uitgevoerd worden waardoor er toch  voorzetwanden nodig zijn om de geluidsisolatie te verbeteren.


De volledige opbouw van de gekoppelde woningen moet steeds bekeken worden. Naast de directe geluidstransmissie doorheen de gemene muur zijn er ook nog 12 flankerende geluidswegen.

geluidsisolatiedokter flankerende transmissie

hard gekoppelde woningen = indien enkel de woningscheidende wand aangepakt wordt is de kans reëel dat er van de in het akoestisch lab behaalde  geluidsisolatiewinst dankzij de geluidsisolerende voorzetwand nog  weinig overblijft.

geluidsisolatiedokter flankerend geluid


basiswand + geluidsisolerende  voorzetwand


geluidsisolerende voorzetwand =


 • ontkoppelinghangers EP 700+Sylomer en EP 500 S35
 • metal stud profielen
 • minerale wol als geluidsabsorberende spouwvulling
 • gipskartonplaat (bij voorkeur de hoogverdichte versie)
 • akoestisch membraan
 • gipskartonplaat (bij voorkeur de hoogverdichte versie)Per bouwknoop zijn er 3 flankerende wegen. Bij de aansluiting scheidingswand/vloer zijn dit:


 • vloer zendruimte - scheidingswand
 • vloer zendruimte - vloer ontvangstruimte
 • scheidingswand - vloer ontvangstruimte


De akoestische voorzetwand heeft enkel een positieve impact op de directe geluidstransmissie en op 1 van de 3 nevenwegen (vloer zendruimte - scheidingswand) bij deze bouwknoop.


De geluidsisolerende voorzetwand heeft geen impact op de 2 andere flankerende wegen qua geluidsoverdracht.


Hoe zwaarder de vloer, hoe minder geluidsoverdracht via de nevenwegen.


Omdat de akoestische voorzetwand slechts op 4 van de 12 flankerende wegen invloed heeft zal de geluidsisolatie in de praktijk lager uitvallen dan wat je op basis van de labo rapporten zou verwachten (tenzij je alle flankerende wanden/vloeren en plafond  van een voorzetwand voorziet).

Hoeveel luchtgeluidsisolatiewinst is er haalbaar met een geluidsisolerende voorzetwand?


Met de producten die geluidsisolatiedokter verdeelt kunnen we voorzetwanden bouwen die in het akoestische labo 27 dB geluidsisolatiewinst ( ΔRw,direct ) opleveren t.o.v. de basiswand.


basiswand

 • totale dikte 18 cm
 • 15 cm holle baksteen met 1,5 cm bepleistering langs elke kant
 • R42 dB  = een normaal gesprek is nog net hoorbaar doorheen de scheidingswand.
 • Rw 40 dB =  1/10.000 'ste van de op de scheidingswand invallende geluidsenergie gaat doorheen de opbouw

geluidsisolatiewinst in het akoestisch labo met wat ongeveer onze standaard voorzetwand is


 • ΔRw,direct  27 dB = de directe geluidsisolatiewinst
 • Rw, basiswand + voorzetwand 69 dB = hetgeen basiswand en voozetzwand samen tegenhoudenter vergelijking:


 • Rw, ± 62 dB = een luid ingestelde radio (zowel lage als hoge tonen) is onhoorbaar doorheen de scheidingswand
 • Rw, 70 dB  wil zeggen dat  1/10.000.000 'ste van de op scheidingswand invallende geluidsenergie doorkomt


samenstelling van de geluidsisolerende voorzetwand


 • totale dikte: 12,7 cm
 • standaard metalen profielen van 5 cm 
 • minerale wol in de spouw
 • 1 gipskartonplaat van 12,5 mm met een massa van 8 kg/m² 
 • 3 mm dik akoestisch memebraan
 • 1 gipskartonplaat van 15 mm met een oppervlaktemassa van 10,9 kg/m² 
 • ontkoppeling EP 500 S35 en EP 700+Sylomer
geluidsisolatiedokter ontkoppeling

EP 700 + Sylomer 30


geluidsisolatie metal stud voorzetwand
geluidsisolatieverbetering metal stud voorzetwand

De geluidsisolatiewinst die in de hogere frequenties geboekt wordt met de akoestische voorzetwand gaat gepaard met een verlies aan geluidsisolatie rond de massa/veer/massa-resonantiefrequentie!!!


Om laagfrequente geluidsproblemen op te lossen is een gedegen kennis van bouwakoestiek nodig.

geluidsisolatiewinst per tertsband


De geluidsisolatiewinst telt enkel voor de directe geluidsisolatie t.o.v. van de boven beschreven basiswand.


Met een akoestisch minder performante basiswand zullen hogere winsten behaald worden met dezelfde geluidsisolerende voorzetwand. Deze hogere  ΔRw,direct wordt natuurlijk door veel fabrikanten in de verf gezet en dus gaan ze testen in combinatie met onbepleisterde snelbouwwanden of een basiswand met lichtere gipsblokken...


De winst die met de akoestische voorzetwand behaald wordt is al bij al minder relevant dan de geluidsisolatie van de basiswand+voorzetwand gecombineerd.


labotest geluidsisolerende voorzetwand


basiswand


 • aan beide zijden bepleisterde (1,5 cm) snelbouwers van 15 cm dik
 • Rw basiswand: 42 (-1, -4)  dB


akoestische voorzetwand


 • metal stud ontkoppeld met EP 700 en EP 500 S35
 • spouw 10 cm
 • 5 cm minerale wol in de spouw
 • dubbele laag gipsplatenRw basiswand + voorzetwand


 • 67 (-2, -7) dB = ΔRw,direct 25 dB


tertsband

R basiswand

R met voorzetwand

winst

100 Hz

26 dB

45 dB

19 dB

125 Hz

35 dB

48 dB

13 dB

160 Hz

27 dB

49 dB

22 dB

200 Hz

36 dB

55 dB

19 dB

250 Hz

33 dB

56 dB

23 dB

315 Hz

34 dB

60 dB

26 dB

400 Hz

36 dB

64 dB

28 dB

500 Hz

38 dB

66 dB

28 dB

630 Hz

40 dB

66 dB

26 dB

800 Hz

41dB

71 dB

30 dB

1000 Hz

42 dB

72 dB

30 dB

1250 Hz

46 dB

72 dB

26 dB

1600 Hz

44 dB

72 dB

28 dB

2000 Hz

47 dB

72 dB

25 dB

2500 Hz

47 dB

74 dB

27 dB

3150 Hz

47 dB

71 dB

24 dB

4000 Hz

51 dB

74 dB

23 dB

psychologische kant van geluid


Ik kan aannemers niet genoeg op het hart drukken dat ze hun klanten hierop moeten wijzen. Ook raad ik aannemers aan die aanvoelen dat hun klanten zich erg druk maken over het burenlawaai hen even te wijzen op de psychologische component van de "geluidsoverlast". Iedereen wenst tevreden klanten.

De geluidsisolatie van voorzetwanden optimaliseren:


 • ontkoppeling
 • spouwdiepte
 • spouwvulling
 • plaatmateriaal
 • akoestische lekken

voorzetwand maken in stijl- en regelwerk: Doe-Het-Zelver


Een schat aan informatie is te vinden in het Gyproc Doe Boek

Gyproc Doe Boek

Gebruik niet meer schroeven dan noodzakelijk.

uitvoeringsdetails bepalen het succes


 • een verkeerd aangebrachte plint  zorgt voor een harde koppeling van de voorzetwand met de flankerende wanden 
 • harde contacten tussen het plaatmateriaal en de flankerende wanden (door i.pv. met een elastische kit de voegen met gips te vullen) zorgen voor een harde koppeling en dus een akoestische kortsluiting

geluidsisolatie van voorzetwanden optimaliseren: ontkoppeling


Plaats de profielen op minimaal 1 à 2 cm van de basiswand zonder structurele koppeling tussen de voorzetwand en de basiswand/flankerende wanden.


Van zodra de hoogte van de voorzetwand meer dan 2,5 m is worden akoestische hangers die de stijlen met de basiswand verbinden noodzakelijk.geluidsisolerende voorzetwand
geluidsisolatiedokter ontkoppeling

EP 700 + Sylomer 30


geluidsisolatiedokter ontkoppeling

zelfklevende rubberstrips voor de ontkoppeling van de metalen perimeterprofielen.


zelfklevend rubber 3 mm dik

rol 20 lm x 5 cm
akoestische ontkoppeling

EP 400+sylomerakoestische ontkoppeling voorzetwand

De aansluitingen tussen het plaatmateriaal van de voorzetwand en de vloer, het plafond en de 2 flankerende wanden worden met een elastische kit  afgedicht. Harde dichtingen zoals pleister creëren een doorkoppeling, waarbij de trillingen van de wanden aan de zendzijde via de harde voeg doorgegeven worden.

geluidsisolatie van voorzetwanden optimaliseren: de soepelheid van de veer


  • een ondiepe spouw = stijve veer
  • een diepe spouw = soepele veer


Om een goede geluidsisolatie in de lagere frequenties te bekomen is een brede spouw nodig.


In vergelijking met middenfrequent geluid moet het geluidssignaal in het laagfrequente deel van het spectrum veel krachtiger zijn om waarneembaar te zijn voor het menselijke gehoor. Zie A-weging in het deel over de akoestische grootheden m.b.t. luchtgeluid. Maar van zodra het laagfrequente geluid wordt waargenomen zijn we uiterst gevoelig voor volumeverhoging van dit geluid.

geluidsisolatie voorzetwand optimaliseren: spouwvulling


Een lege spouw tussen twee parallelle deelwanden zal werken als een klankkast wat leidt tot een aanzienlijke verzwakking van de geluidsisolatie.


Het absorberend materiaal onderdrukt de staande golven in de spouw die een negatieve impact hebben op de geluidsisolatie in de hogere frequenties.


De eerste centimeters van het absorberende materiaal leveren de grootste geluidsisolatiewinst. De akoestische prestaties van de wandopbouw verbeteren met elke bijkomende centimeter die aangebracht wordt. Hoe meer absorptiemateriaal in de spouw hoe beter dus, het absorptiemateriaal mag wel niet verstijvend werken = geen 12 cm proppen in een spouw van 10 cm.


Het type spouwvulling speelt niet zo'n grote rol. Of het nu glaswol, rotswol, cellulose, vlaswol, gerecycleerd katoen of soepele houtwolplaten zijn maakt op zich niet zoveel uit.


In de handel probeert men vaak duur vlokkenschuim te verkopen dat in een spouw geen akoestische meerwaarde biedt t.o.v. de veel goedkopere glaswol (rigide glaswolplaten van 5 cm kosten iets van een 2,5 €/m²).

geluidsisolatiedokter vlokkenschuim

mousse 80-45 (600x1200 mm)
In specifieke situaties is dit vlokkenschuim de gemakkelijst verwerkbare oplossing. Bijvoorbeeld voor de geluidsisolatie van rolluikkasten.


geluidsisolatie voorzetwand optimaliseren: het plaatmateriaal


Het plaatmateriaal moet zwaar en buigslap zijn.


Meest geschikt plaatmateriaal:


 • gipskartonplaten 12.5mm en dan bij voorkeur de hoogverdichte platen ( Gyproc Soundblock, Knauf Soundshield,...)
 • gipsvezelplaten 10 mm (o.a. Fermacell)


Voorzie steeds een dubbele laag plaatmateriaal dat geschrankt wordt aangebracht.

geluidsisolatie voorzetwand optimaliseren: geluidslekken

geluidslekken dichten
geluidslekken dichten Gree Glue Sealant

Green Glue Sealant


per tube

14,95 €/tube

incl. BTW, excl. verzendkosten

per doos van 12

12,50 €/tube

incl. BTW, excl. verzendkosten