flankerend geluid

Wat is direct geluid?

directe geluidstransmissie

Als we het hebben over directe geluidstransmissie dan bedoelen we het geluid dat in de zendruimte op de scheidingswand invalt en in de ontvangstruimte afstraalt via diezelfde scheidingswand.


Wanneer een wandopbouw of raam in het akoestisch laboratorium getest wordt dan kan het geluid, door de speciale constructie van het labo, enkel via het testelement van de zendruimte naar de ontvangstruimte overgedragen worden.

Wat is flankerend geluid ?


De geluidsgolf valt in op de scheidingswand en brengt deze in trilling.


Omdat in dit voorbeeld de scheidingswand hard gekoppeld is met vloer, plafond en de 2 flankerende wanden planten de trillingen zich via de scheidingswand voort naar deze bouwelementen. Het geluid straalt in de ontvangstruimte dan ook af via de vloer, het plafond en de flankerende wanden.

flankerende geluidstransmissie.

De geluidsgolf valt niet alleen in op de scheidingswand maar ook op het plafond. Door het trillen van het plafond ontstaan er 2 flankerende geluidstransmissiewegen.


 • invallend op het plafond in de zendruimte - afstralend via het plafond in de ontvangstruimte
 • invallend op het plafond in de zendruimte - afstralend via de scheidingswand in de ontvangstruimte


Een ontkoppeld plafond in de zendruimte zorgt ervoor dat het plafond minder in trilling wordt gebracht en beperkt zo het afstralen van het flankerend geluid via deze 2 transmissiewegen. Op voorwaarde dat de buur wil meewerken natuurlijk. Als we de geluidsafstraling via deze 2 flankerende wegen willen beperken in de ontvangstruimte moeten we een voorzetwand combineren met een ontkoppeld plafond.

nevenweg transmissie

De geluidsgolf valt in de zendruimte ook in op de vloer en brengt deze aan het trillen. Hierdoor ontstaan er 2 extra flankerende geluidstransmissiewegen:


 • invallend in de zendruimte op de vloer - afstralend in de ontvangstruimte via de vloer
 • invallend in de zendruimte op de vloer - afstralend in de ontvangstruimte via de scheidingswand


Een akoestische voorzetwand beperkt de afstraling van het flankerend geluid via deze laatste weg.


De vloerplaat is meestal zwaar waardoor de afstraling van  flankerend luchtgeluid via de vloer meestal redelijk beperkt blijft.

Transmissiewegen van het flankerend geluid tussen 2 naast elkaar gelegen ruimtes.Naast de directe geluidstransmissie zijn er ook nog 12 flankerende transmissiewegen:1° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de scheidingswand - afstralend in de ontvangstruimte via het plafond2° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de scheidingswand - afstralend in de ontvangstruimte via de vloer3° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de scheidingswand - afstralend in de ontvangstruimte via de linkse flankerende wand4° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de scheidingswand - afstralend in de ontvangstruimte via de rechtse flankerende wand5° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op het plafond - afstralend in de ontvangstruimte via het plafond6° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op het plafond - afstralend in de ontvangstruimte via de scheidingswand7° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de vloer - afstralend in de ontvangstruimte via de vloer8° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de vloer - afstralend in de ontvangstruimte via de scheidingswand9° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de linkse wand - afstralend in de ontvangstruimte via de linkse flankerende wand10° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de linkse wand - afstralend in de ontvangstruimte via de scheidingswand11° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de rechtse wand - afstralend in de ontvangstruimte via de rechtse flankerende wand12° flankerende transmissieweg


 • invallend in de zendruimte op de rechtse wand - afstralend in de ontvangstruimte via de scheidingswand


rijwoningen en flankerende geluidstransmissie


Bij rijwoningen met woningscheidende ankerloze spouwmuren is niet de directe geluidstransmissie doorheen de scheidingswand maar wel  de flankerende transmissie dominant.


Door de bouwelementen te ontkoppelen en/of de oppervlaktemassa hoog genoeg te nemen beperken de door het WTCB voorgestelde bouwmethodes voor rijwoningen en appartementen de transmissie van flankerend geluid.


De bouwrichtlijnen schrijven o.a. voor dat de vloerplaten onderbroken moeten worden. Als ze toch doorlopen worden de wanden bovenop  akoestische ontkoppelingsstroken opgebouwd.

bouwknoop akoestiek
flankerend geluid rubberstrips
directe geluidstransmissie

De woningscheidende wanden zijn ankerloze spouwmuren met absorberend materiaal zoals minerale wol als spouwvulling.


Opletten bij de uitvoering zodat mortelbaarden of puin de 2 spouwbladen toch niet met elkaar verbinden.


Speciale aandacht  voor de funderingsaanzet is noodzakelijk. Indien er geen verdiepte fundering voorzien is komen de wanden op akoestische ontkoppelingsstroken.


Zeker op de gelijkvloerse verdieping is een zwevende dekvloer noodzakelijk om  de trillingsenergie die via de vloerplaat naar de fundering gaat te beperken. Zo komen er minder trillingen ( die uiteindelijk als geluid afstralen) via de fundering de woning van de buren binnen. Omgekeerd kunnen we zwevende dekvloer ook als een voorzetwand beschouwen die onze woning beschermt tegen trillingen die via de woning van de buren binnenkomen.


flankerend geluid funderingen

hou altijd rekening met flankerende transmissie


De voorzetwand heeft enkel een positieve impact op het afstralen van het directe geluid maar geen impact op het afstralen van flankerend geluid via het plafond, vloer en flankerende wanden.

flankerend geluid

Hoeveel flankerende transmissie kan men verwachten?


Onbehandeld is de transmissie doorheen de scheidingswand steeds de dominante weg tenzij het een ontkoppelde spouwmuur opgevuld met geluidsabsorberend materiaal is.


De flankerende transmissiewegen zijn als je ze afzonderlijk bekijkt bijna altijd  minder belangrijk dan de directe transmsissieweg, maar omdat er 12 nevenwegen zijn is het best mogelijk dat de flankerende transmissie gecombineerd de dominante weg wordt nadat de scheidingswand voorzien werd van een akoestische voorzetwand.


De flankerende transmissie per weg hangt af van meerdere factoren:


1. de geluidsverzwakkingsindex van de aangetikte wand in de zendruimte

2. de geluidsverzwakkingsindex van de afstralende wand in de ontvangstruimte

3. de verbindingsdemping per bouwknoop

4. het aantal lm verbinding tussen de aangetikte en de afstralende wand

Verbindingsdemping


De verbindingsdemping hangt af van:


 • het type bouwknoop
  • T -verbinding
  • kruisverbinding


 • de logaritmische oppervlakteverhouding tussen de bij de transmissie betrokken wanden


  • in geval van een haakse verbinding de logaritmische oppervlakteverhouding tussen de ontvangende wand in de ontvangstruimte en de aangeslagen wand in de zendruimte
  • in geval van doorgaande wanden de logaritmische oppervlakteverhouding tussen de scheidingswand en de aangeslagen wand in de zendruimte
flankerend geluid
 • kruisverbinding - doorgaand
 • oppervlaktemassa scheidingswand = oppervlaktemassa afstralende wand


verbindingsdemping = 8,7 dB

flankerend geluid
 • kruisverbinding - doorgaand
 • oppervlaktemassa scheidingswand = 1/2 van de  oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 4,1 dB

flankerend geluid
 • kruisverbinding - doorgaand
 • oppervlaktemassa scheidingswand = 2 keer de  oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 14,4 dB

flankerend geluid
 • T-verbinding - doorgaand
 • oppervlaktemassa scheidingswand = oppervlaktemassa afstralende wand


verbindingsdemping = 5,7 dB

flankerend geluid
 • T-verbinding - doorgaand
 • oppervlaktemassa scheidingswand = 1/2 van de  oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 2 dB

flankerend geluid
 • T-verbinding - doorgaand
 • oppervlaktemassa scheidingswand = 2 keer de  oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 10,5 dB

Bij een kruisverbinding kunnen de trillingen ter hoogte van de bouwknoop 3 richtingen uit, bij een T-verbinding slechts 2 richtingen.

→ bij een kruisverbinding is er bij dezelfde verhouding van de  oppervlaktemassa's meer verbindingsdemping


Hoe hoger de oppervlaktemassa-verhouding tussen de ontvangende wand/scheidingswand en de aangeslagen wand hoe groter de verbindingsdemping.

flankerende geluidstransmissie
 • kruisverbinding - haaks
 • oppervlaktemassa aangeslagen wand = oppervlaktemassa afstralende wand


verbindingsdemping = 8,7 dB

flankerende geluidstransmissie
 • kruisverbinding - haaks
 • oppervlaktemassa aangeslagen wand = 1/2 van de  oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 9,2 dB

flankerend geluid
 • kruisverbinding - haaks
 • oppervlaktemassa aangeslagen wand = 2 keer de  oppervlaktemassa van de ontvangende wand


verbindingsdemping = 9,2 dB

nevenweg transmissie
 • T-verbinding - haaks
 • oppervlaktemassa aangeslagen wand = oppervlaktemassa afstralende wand


verbindingsdemping = 5,7 dB

flankerende transmissie
 •  T-verbinding - haaks
 • oppervlaktemassa aangeslagen wand = 1/2 van de oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 6,2 dB

flankerend geluid
 • T-verbinding - haaks
 • oppervlaktemassa aangeslagen wand = 2 keer de  oppervlaktemassa van de afstralende wand


verbindingsdemping = 6,2 dB

afstralen flankerend geluid beperken

flankerende luchtgeluidstransmissie

Bij scheidingswanden in lichtere bouwblokken zoals snelbouwers  is flankerend geluid aanpakken noodzakelijk om een goede geluidsisolatie tussen de 2 woningen te bekomen.


Flankerend geluid kan afstralen in ruimtes die niet grenzen aan de zendruimte. Vooral contactgeluid kan zich doorheen de volledige gebouwstructuur voortplanten.

flankerend geluid zwevende dekvloer

Wanneer zoals bij de meeste te renoveren rijwoningen de bouwelementen hard gekoppeld zijn moeten we de nodige aandacht besteden aan het beperken van de afstraling van nevenweggeluid.


Als de buren niet meewerken dan dienen zowel de scheidingswanden als de flankerende wanden voorzien te worden van voorzetwanden.


Enkel bij zware flankerende wanden (30 cm massieve baksteen = een oppervlakte van ongeveer 390 kg/m² bij enkele wanden) is flankerend geluid geen issue.

flankerend contactgeluid

De gulden regel bij het oplossen van geluidsproblemen is altijd "fix the source". Los eerst de bron op vooraleer de transmissiewegen aan te pakken.


De beste oplossing om in bovenstaand voorbeeld het afstralen van flankerende contactgeluid op te lossen is een performante zwevende dekvloer bij de linkerburen.


Alleen zijn ingrepen buiten de eigen woning niet evident want de buren zijn niet altijd bereid om mee te werken (kosten, ongemak,...).