box-in-box

geluidsisolatie optimaliseren met een akoestische box-in-box

Wat is akoestische box-in-box?


Het doos in doos principe houdt in dat er in een bestaande ruimte een binnenconstructie (binnendoos) opgebouwd wordt die nergens de bestaande constructie (buitendoos) raakt.


Idealiter plaatsen we de geluidsbron in de box om zo het geluid in de ruimte te houden waar het geproduceerd wordt.

geluidsisolatie doos-in-doos

een doos-in-doos systeem bestaat uit:


  • voorzetwanden
  • een ontkoppeld plafond
  • een ontkoppelde vloer
geluidsisolatie doos-in-doos

Wij bouwen eerst de wanden op en daarna de vloer en het plafond.

de wandopbouw


De opbouw die we tegen de gemene muur gebruiken is niet dezelfde of de opbouw die we tegen een buitenmuur met ramen of een binnenmuur met deuren gebruiken.

geluidsisolatie optimaliseren doos in doos

ons gamma ontkoppelingsmaterialen voor voorzetwanden

geluidsisolatiedokter ontkoppeling

zelfklevende rubberstrips voor de ontkoppeling van de metalen perimeterprofielen


zelfklevend rubber 3 mm dik

rol 20 lm x 5 cmflafondopbouw


De plafondopbouw hangt af van het type draagvloer: massief of hout en de beschikbare opbouwhoogte.

Ons gamma akoestische plafondhangers ingedeeld volgens bevestigingswijze:

Ons gamma akoestische plafondhangers opgedeeld volgens elastomeertype:

vloeropbouw


Eigenlijk is het steeds de bedoeling om de geluidverwekker in de box-in-box te plaatsen.


Helaas bevindt de geluidsbron zich vaak niet in de eigen woning en staan de buren niet altijd te springen om kosten te maken.


In de ontvangstruimte worden bij retro-fit bijna nooit de vloeren aangepakt (kosten, praktische redenen). In de gevallen waar enkel de wanden en plafonds worden aangepakt spreken we over een semi doos-in-doos.