geluidsoverlast oplossen

vragen met een eerder theoretische achtergrond
1. Wat zijn de psychologische aspecten die een rol spelen bij geluidsoverlast?

2. Hoe werkt een massa/veer/massa-systeem?

3. Welke akoestische grootheden worden gebruikt m.b.t. luchtgeluid?

4. Welke akoestische grootheden worden gebruikt m.b.t. contactgeluid?

5. Waarom is flankerend geluid zo belangrijk?