lawaai bovenburen

geluidsoverlast van de bovenburen


Deze pagina behandelt de problematiek van massieve plafonds. De houten worden elders op de site behandelt.

burenlawaai: psychologische component


Vooraleer de mogelijkheden om de het afstralen van burenlawaai te beperken te bekijken is het misschien wel een goed idee om eerst even stil te staan bij de psychologische component van geluid.

de aanpak verschilt naargelang we te maken hebben met situaties met of zonder nevenwegtransmissie


De behandeling van de geluidsoverlast verschilt tussen situaties met zware muren enerzijds en situaties met halfzware muren anderzijds.


scenario 1


geen flankerende transmissie


scenario 2


met flankerende geluidsoverdracht

zware flankerende wanden = zwaarder dan 390 kg/m² oppervlaktegewicht

geluidsoverlast bovenburen
burenoverlast geluid
burenlawaai overlast
burenlawaai overlast

In een ideale wereld wordt de ruimte aangepakt waar de bron zich bevindt. Helaas zijn de bovenburen meestal niet bereid om iets aan de vloer te doen of om voorzetwanden te plaatsen.Ons gamma akoestische plafondhanger opgedeeld volgens bevestigingswijze:

Ons gamma akoestische plafondhangers opgedeeld per elastomeertype:

halfzware wanden


In deze gevallen zal de potentiële geluidsisolatiewinst van het extra ontkoppeld plafond gelimiteerd worden door de bijdragen van het het flankerend geluid.

geluidsoverlast bovenburen
geluidsoverlast bovenburen

Om het afstralen van flankerend geluid tegen te gaan zijn akoestische voorzetwanden noodzakelijk.


Geluidsisolatiedokter verdeelt een ruim gamma ontkoppelingsmaterialen voor de akoestische voorzetwanden.

geluidsoverlast bovenburen geluidsisolatiedokter
geluidsoverlast bovenburen voetstappen

Ons gamma ontkoppelingsmaterialen voor voorzetwanden

EP 700+Sylomer AMC Mecanocaucho

EP700+Sylomer 30EP 400 AMC Mecanocaucho

EP400EP 500 S35 AMC Mecanocaucho

EP 500 S35EP 500 AMC Mecanocaucho

EP 500 geluidsisolatiedokter ontkoppeling

zelfklevende rubberstrips voor de ontkoppeling van de metalen perimeterprofielen.


zelfklevend rubber 3 mm dik

rol 20 lm x 5 cm