houten draagvloer contactgeluid

traditionele houten vloeren = zwakkere  geluidsisolatie t.o.v. massieve vloeren


Zowel de  luchtgeluidsisolatie als contactgeluidsisolatie van traditionele houten vloeren is vaak zwak. Met dergelijke vloeren als woningscheidend element is het onmogelijk om aan de akoestische eisen  uit de akoestische norm NBN S 01-400-1 te voldoen zonder zowel ingrepen langs de bovenkant als ingrepen langs de onderkant uit te voeren.


Onderstaande grafiek: het contactgeluidsniveau van 3 naakte vloeren in het akoestisch lab.

contactgeluidsisolatie houten vloeren

In het labo wordt de test uitgevoerd met een gestandardiseerde klopmachine die zorgt voor een breed spectrum.


Het spectrum van voetstappen verschilt danig van het spectrum van de klopmachine.


Voetstappen genereren laagfrequente trillingen.

houten verdiepingsvloeren en contactgeluidsisolatie


Op deze pagina gaan we enkel dieper in op contactgeluidsisolatie, luchtgeluidsisolatie wordt op een andere pagina behandeld.


Bovenstaand grafiek toont per tertsband hoeveel geluid er in de onderliggende ruimte van het akoestisch labo geregistreerd wordt wanneer op de bovenverdieping de gestandaardiseerde ISO klopmachine in werking wordt gezet.


Hoe lager de grafiek hoe beter.


Merk dat er in de lage frequenties een groot verschil zit tussen de akoestische prestaties van een naakte (zonder zwevende vloer/verlaagd plafond) houten vloer en die van een massieve betonvloer van 14 cm dik.


Het is nu net in dat deel van het spectrum waar de "naakte" houten verdiepingsvloer zo zwak scoort dat het door voetstappen veroorzaakte afstraling van geluid (onder de 100 Hz) zit.

contactgeluidsisolatie houten verdiepingsvloeren verbeterenDe volledige opbouw van de woning moet steeds bekeken worden.


Door flankerende transmissie kan de geluidsisolatiewinst lager uitvallen dan men op basis van de labotest zou verwachten.


Flankerende transmissie wordt bij renovaties het best aangepakt door een performante zwevende dekvloer. Indien nodig worden de wanden in de ontvangstruimte voorzien van voorzetwanden.


de Ln,w (Ci) waardes zijn indicatief

bron WTCB

naakte vloer = OSB op houten roostering

contactgeluid houten vloer

Ln,w 92 (-3)

contactgeluidniveau houten vloer
contactgeluidsisolatie houten roostering

Ln,w 81 (-1)

werken onderkant


 • gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd

Ln,w 77 (0)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer bestaande uit minerale wol + OSB
contactgeluidsisolatie houten vloer

Ln,w 73 (3)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer (minerale wol + OSB)


werken aan de onderkant


 • gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd
contactgeluidsisolatie houten vloer

Ln,w 70 (3)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer (minerale wol + OSB)


tussen de roostering


 • minerale wol


werken aan de onderkant


 • gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd
contactgeluidsisolatie houten vloer

Ln,w 66 (0)

tussen de roostering


 • minerale wol


werken aan de onderkant


 • ontkoppeld plafond
geluidsisolatie houten vloer verbeteren

Ln,w 53 (0)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer (minerale wol + OSB)


tussen de roostering


 • minerale wol


werken aan de onderkant


 • ontkoppeld plafond

contactgeluidsisolatie verbeteren: werken langs de onderkant


ontkoppeld plafond


 • type akoestische hanger - afhanghoogte
 • type plaatmateriaal
 • minerale wol of een andere geluidsabsorberende spouwvulling

labotest houten draagvloer + Akustik T60 + Sylomer 30 akoestische hanger


Of het nu Akustik 1 + Sylomer 30, EP 700+Sylomer 30, Akustik Lateral + Sylomer 30, EP Super 700 + Sylomer 30 of Akustik Super T60 + Sylomer is maakt akoestisch niet uit. Het is het elastomeertype Sylomer 30 dat van tel is en niet het ophangsysteem (draadstang, vlake hanger laterale hanger of beugel).

Akustik + Sylomer Floor Mount

Ln,w 56 dB

LWn,w+CI 57 dBzonder plafond

Ln,w 70 dB

Ln,w+CI 70 dB


geluidsisolerend plafond

opbouw

 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten latten 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm
 • akoestische hangers
 • dubbele laag metalen profielen
 • spouw 28 cm - gevuld met 9 cm minerale wol
 • dubbele laag gipskartonplatenhart op hart afstand tussen de plafondhangers 80 cm x 125 cm


oppervlaktegewichten ontkoppeld plafond:

 • minerale wol +/- 2 kg/m²
 • gipskartonplaten +/- 16 kg/m²belasting per mount = +/- 20 kg

 • minerale wol + gipskartonplaat + draadstang + metalen profielen + eigengewicht bevestigingskop

ons gamma akoestische plafondhangers


hangers volgens bevestigingswijze

hangers volgens type elastomeer

contactgeluidsisolatie houten vloeren verbeteren: werken aan de bovenkantDit komt neer op het ontwerpen van een massa/veer/massasysteem waarbij de dekvloer geen rechtstreeks contact maakt met de draagvloer maar rust op een trillingsdempende laag. Op die manier vermijden we dat de trillingsenergie die op de dekvloer terechtkomt in de draagstructuur geïnjecteerd wordt.


Elk MVM-systeem heeft een resonantiefrequentie waarbij de contactgeluidsisolatie zwak is omdat de trillingen maximaal worden doorgegeven. Trillingen met een frequentie die  hoger is dan de MVM-resonantiefrequentie worden slechts beperkt doorgegeven aan de draagstructuur. 
Formule MVM-resonantiefrequentie

fomule MVM resonantiefrequentie

3 parameters bepalen waar de MVM-resonantiefrequentie in het spectrum komt te liggen:


 • de dynamische stijfheid van de trillingsdempende tussenlaag
 • de oppervlaktemassa van de draagvloer
 • de oppervlaktemassa van de dekvloer
Hoe ontwerpen we een performant MVM-systeem om contactgeluid aan de bron te dempen?


We horen laagfrequentie geluid minder goed, daarom proberen we de MVM-resonantiefrequentie zo laag mogelijk in het spectrum te krijgen door:


 • te opteren voor contactgeluidsisolatie met een lage dynamische stijfheid
 • een zware draagvloer te kiezen
 • een zware dekvloer te kiezen


Bij houten draagvloeren heeft de draagvloer al niet veel massa. Indien de stabiliteit het toelaat kunnen we zijn massa verhogen met zand of invulkorrels zoals het Fermacell honingraat systeem.


Bij de renovatie van houten draagvloeren wordt vaak geopteerd voor een droog systeem. De massa van een OSB en gipsvezelplaat van 2 cm dik is samen een 30 kg/m².  Wanneer je dit vergelijkt met  de massa van 5 cm chape, die al vlug een 90 kg/m² bedraagt, blijkt dit vrij licht te zijn.


De enige parameter waarmee we echt de MVM-resonantiefrequentie naar beneden kunnen krijgen is dus de dynamische stijfheid van de tussenlaag. Als we deze dik en elastisch nemen krijgen we een lage dynamische stijfheid. Nadeel is dan dat het lijkt alsof je op een verende sportvloer loopt.


Daarom proberen we in de mate van het mogelijke met een punt- of lijnbelastingsysteem te werken waarbij we de massa van de dekvloer concentreren op punten of op lijnen. Door het concentreren van, de op zich geringe,  massa van de droge dekvloer komt er toch een hoge belasting (kg/cm²) op de trillingsisolerende tussenlaag.
Flankerende transmissie van contactgeluid


Met een goed MVM-systeem dempen we de trillingen aan de bron waardoor flankerend geluid in tegenstelling tot luchtgeluid minder een issue vormt.

labotest houten draagvloer + droge zwevende dekvloer met OSB 22 &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

LW 25 dB

ΔCI -9 dB

opbouw

 • OSB 22 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten planken 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm


hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 8,65 cm

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 2,2 cm OSB


totale massa van de zwevende dekvloer = 20,4 kg/m²

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 14,3 kg/m² OSB


belasting per mount = 4,95 kg

labotest houten draagvloer + droge zwevende dekvloer met Ridur &  Floor Mount 25

Akustik + Sylomer Floor Mount

LW 32 dB

ΔCI -8 dB

opbouw

 • Rigidur BR H 13 mm
 • Rigidur Floor 20 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten planken 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm


hart op hart afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


totale dikte van de zwevende vloer = 11 cm 

 • 2,7 cm Floor Mount
 • 5 cm houten balken
 • 20 mm Rigidur Floor
 • 13 mm Rigidur BR H


totale massa van de zwevende dekvloer = 45,2 kg/m²

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 24,10 kg/m² Rigidur Floor
 • 15 kg/m² Rigidur BR H


belasting per mount = 11,15 kg

contactgeluidsisolatie lijnbelasting
contactgeluid lijnbelasting

Sylomer strips


Type/breedte en onderlinge afstanden afhankelijk van de te verwachten belasting.

Sylomer Floor Blocks

contactgeluid puntbelasting

Floor Blocks & zwaluwstaart

contactgeluid puntbelasting
contactgeluid puntbelasting

Floor Blocks & droge afwerking

puntbelasting geluidisolatie

combinatie werken aan de bovenkant en werken aan de onderkant


onderkant Akustik T60 + Sylomer 30 akoestische hanger & dubbele laag gipskartonOf het nu Akustik 1 + Sylomer 30, EP 700+Sylomer 30, Akustik Lateral + Sylomer 30, EP Super 700 + Sylomer 30 of Akustik Super T60 + Sylomer is maakt akoestisch niet uit. Het is het elastomeertype Sylomer 30 dat van tel is en niet het ophangsysteem (draadstang, vlake hanger laterale hanger of beugel).bovenkant Akustik + Sylomer Floor Mount 25 + Rigidur droge zwevende dekvloer


Akustik + Sylomer Floor Mount

onderkant en bovenkant

 • Ln,w 38 dB
 • Ln,w+CI 40 dB
 • ΔLw 44 dB  t.o.v. basis


basis

 • Ln,w 70 dB
 • LWn,w+CI 70 dB


enkel onderkant

 • Ln,w 56 dB
 • Ln,w+CI 57 dB


enkel bovenkant

 • Ln,w 50 dB
 • Ln,w+CI 52 dB

opbouw

 • Rigidur BR H 13 mm
 • Rigidur Floor 20 mm
 • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
 • Floor mounts
 • spaanplaat 22 mm
 • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
 • houten latten 24 mm
 • gipskartonplaat 12,5 mm
 • akoestische hangers
 • dubbele laag metalen profielen
 • spouw 28 cm - gevuld met 9 cm minerale wol
 • dubbele laag gipskartonplatenhart op hart afstand tussen de plafondhangers 80 cm x 125 cm

hart op hard afstand tussen de Floor Mounts 50 cm x 50 cm


oppervlaktegewichten ontkoppeld plafond:

 • minerale wol +/- 2 kg/m²
 • gipskartonplaten +/- 16 kg/m²


belasting per akoestische hanger = +/- 20 kg

 • minerale wol + gipskartonplaat + draadstang + metalen profielen + eigengewicht bevestigingskop


oppervlaktegewichten droge zwevende dekvloer

 • 0,6 kg/m² mounts
 • 5,5 kg/m² balken
 • 24,10 kg/m² Rigidur Floor
 • 15 kg/m² Rigidur BR Hbelasting per Floor Mount 11,15 kg