houten draagvloer contactgeluid

Met welke ingrepen verbeteren we de contactgeluidsisolatie van houten vloeren?

traditonele houten vloeren = zwakkere  geluidsisolatie t.o.v. massieve vloeren


Zowel de  luchtgeluidsisolatie als contactgeluidsisolatie van traditionele houten vloeren is vaak zwak. Met dergelijke vloeren als woningscheidend element is het onmogelijk om aan de akoestische eisen  uit de akoestische norm NBN S 01-400-1 te voldoen zonder zowel ingrepen langs de bovenkant als ingrepen langs de onderkant uit te voeren.


Onderstaande grafiek: het contactgeluidsniveau van 3 naakte vloeren in het akoestisch lab.


contactgeluidsisolatie houten vloeren

In het labo wordt de test uitgevoerd met een gestandardiseerde klopmachine die zorgt voor een breed spectrum.


Het spectrum van voetstappen verschilt danig van het spectrum van de klopmachine.


Voetstappen genereren laagfrequente trillingen.

houten verdiepingsvloeren en contactgeluidsisolatie


Op deze pagina gaan we enkel dieper in op contactgeluidsisolatie, luchtgeluidsisolatie wordt op een andere pagina behandeld.


Bovenstaand grafiek toont per tertsband hoeveel geluid er in de onderliggende ruimte van het akoestisch labo geregistreerd wordt wanneer op de bovenverdieping de gestandaardiseerde ISO klopmachine in werking wordt gezet.


Hoe lager de grafiek hoe beter.


Merk dat er in de lage frequenties een groot verschil zit tussen de akoestische prestaties van een naakte (zonder zwevende vloer/verlaagd plafond) houten vloer en die van een massieve betonvloer van 14 cm dik.


Het is nu net in dat deel van het spectrum waar de "naakte" houten verdiepingsvloer zo zwak scoort dat het door voetstappen veroorzaakte afstraling van geluid (onder de 100 Hz) zit.

contactgeluidsisolatie houten verdiepingsvloeren verbeterenDe volledige opbouw van de woning moet steeds bekeken worden.


Door flankerende transmissie kan de geluidsisolatiewinst lager uitvallen dan men op basis van de labotest zou verwachten.


Flankerende transmissie wordt bij renovaties het best aangepakt door een performante zwevende dekvloer. Indien nodig worden de wanden in de ontvangstruimte voorzien van voorzetwanden.


de Ln,w (Ci) waardes zijn indicatief

bron WTCB

naakte vloer = OSB op houten roostering

contactgeluid houten vloer

Ln,w 92 (-3)

contactgeluidniveau houten vloer
contactgeluidsisolatie houten roostering

Ln,w 81 (-1)

werken onderkant


 • gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd

Ln,w 77 (0)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer bestaande uit minerale wol + OSB
contactgeluidsisolatie houten vloer

Ln,w 73 (3)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer (minerale wol + OSB)


werken aan de onderkant


 • gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd
contactgeluidsisolatie houten vloer

Ln,w 70 (3)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer (minerale wol + OSB)


tussen de roostering


 • minerale wol


werken aan de onderkant


 • gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd
contactgeluidsisolatie houten vloer

Ln,w 66 (0)

tussen de roostering


 • minerale wol


werken aan de onderkant


 • ontkoppeld plafond
geluidsisolatie houten vloer verbeteren

Ln,w 53 (0)

werken aan de bovenkant


 • droge zwevende dekvloer (minerale wol + OSB)


tussen de roostering


 • minerale wol


werken aan de onderkant


 • ontkoppeld plafond

houten vloeren: contactgeluidsisolatie verbeteren


De contactgeluidsisolatie van houten vloeren kan aanzienlijk verbeterd worden door werken aan de bovenkant en/of werken aan de onderzijde (verlaagde plafondsystemen)  uit te voeren. 

contactgeluidsisolatie verbeteren: werken langs de onderkant

ontkoppeld plafond


type akoestische hanger - afhanghoogte

type plaatmateriaal

minerale wol of een andere geluidsabsorberende spouwvulling 


akoestische plafondhanger Akustik 1 Lateral
akoestische plafondhanger Akustik 1

Akustik Lateral + Sylomer 30 type B


indicatieve prijs 9,08 €/stuk

incl BTW, excl verzendkosten

prijs gebaseerd op kleine afnames

Akustik 1 + Sylomer 30 type B


indicatieve prijs 8,71 €/stuk

incl BTW, excl verzendkosten

prijs gebaseerd op kleine afnames

akoestische plafondhanger Akustuk 1A AMC

Akustik 1 A -45 (8 tot 30 kg)


indicatieve prijs5,50 €/stuk

incl. BTW, excl. verzendkosten

prijs gebaseerd op kleine afnames

akoestische plafondhanger

Akustik Lateral A-45


indicatieve prijs 7,32 €/stuk

incl. BTW, excl. verzendkosten

prijs gebaseerd op kleine afnames

geluidsisolatie plafond EP 700 Sylomer

EP 700 Super + Sylomer 30 kg


indicatieve prijs 16,21 €/stuk

incl. BTW, excl. verzendkosten

prijs gebaseerd op kleine afnames

labotest

plafond verbetering contactgeluidsisolatie houten vloer

vloeropbouw met ontkoppeld plafond tijdens de labotest


bovenkant

24 mm vloerdelen


balken

 22 cm - 10 mm minerale wol tussen de balken


onderkant

Akustik Rapid + Sylomer 30 kg hangers - afhanghoogte 130 mm

100 mm minerale wol

dubbel laag Fermacell 12.5 mm

akoestische plafondhanger

contactgeluidsisolatie houten vloeren verbeteren: werken aan de bovenkant


Dit komt neer op het ontwerpen van een massa/veer/massasysteem waarbij de dekvloer geen rechtstreeks contact maakt met de draagvloer maar rust op een trillingsdempende laag. Op die manier vermijden we dat de trillingsenergie die op de dekvloer terechtkomt in de draagstructuur geïnjecteerd wordt.


Elk MVM-systeem heeft een resonantiefrequentie waarbij de contactgeluidsisolatie zwak is omdat de trillingen maximaal worden doorgegeven. Trillingen met een frequentie die  hoger is dan de MVM-resonantiefrequentie worden slechts beperkt doorgegeven aan de draagstructuur. 


Formule MVM-resonantiefrequentie

3 parameters bepalen waar de MVM-resonantiefrequentie in het spectrum komt te liggen:


 • de dynamische stijfheid van de trillingsdempende tussenlaag
 • de oppervlaktemassa van de draagvloer
 • de oppervlaktemassa van de dekvloer


Hoe ontwerpen we een performant MVM-systeem om contactgeluid aan de bron te dempen?


We horen laagfrequentie geluid minder goed, daarom proberen we de MVM-resonantiefrequentie zo laag mogelijk in het spectrum te krijgen door:


 • te opteren voor contactgeluidsisolatie met een lage dynamische stijfheid
 • een zware draagvloer te kiezen
 • een zware dekvloer te kiezen


Bij houten draagvloeren heeft de draagvloer al niet veel massa. Indien de stabiliteit het toelaat kunnen we zijn massa verhogen met zand of invulkorrels zoals het Fermacell honingraat systeem.


Bij de renovatie van houten draagvloeren wordt vaak geopteerd voor een droog systeem. De massa van een OSB en gipsvezelplaat van 2 cm dik is samen een 30 kg/m².  Wanneer je dit vergelijkt met  de massa van 5 cm chape, die al vlug een 90 kg/m² bedraagt, blijkt dit vrij licht te zijn.


De enige parameter waarmee we echt de MVM-resonantiefrequentie naar beneden kunnen krijgen is dus de dynamische stijfheid van de tussenlaag. Als we deze dik en elastisch nemen krijgen we een lage dynamische stijfheid. Nadeel is dan dat het lijkt alsof je op een verende sportvloer loopt.


Daarom proberen we in de mate van het mogelijke met een punt- of lijnbelastingsysteem te werken waarbij we de massa van de dekvloer concentreren op punten of op lijnen. Door het concentreren van, de op zich geringe,  massa van de droge dekvloer komt er toch een hoge belasting (kg/cm²) op de trillingsisolerende tussenlaag.


Flankerende transmissie van contactgeluid


Met een goed MVM-systeem dempen we de trillingen aan de bron waardoor flankerend geluid in tegenstelling tot luchtgeluid minder een issue vormt.

contactgeluidsisolatie puntbelasting

Sylomer pads met daarop een stuk plaatmateriaal gekleefd.


De OSB wordt dan vastgeschroefd op het plaatmateriaal.


Het type Sylomer en de onderlinge afstanden tussen de verschillende pads wordt bepaald door de belasting.


Er bestaat geen standaardoplossing. Dit moet steeds project per project uitgewerkt worden.

contactgeluid puntbelasting
contactgeluidsisolatie puntbelasting

Akustik + Sylomer Floor Mount


versie voor maximaal

25 - 30 -  40 - 75 - 100 kg/mount


indicatieve prijs: 12,46 €/stuk

incl. BTW, excl. verzendkosten

prijs gebaseerd op kleine afames


contactgeluidsisolatie lijnbelasting
contactgeluid lijnbelasting

Sylomer strips


Type/breedte en onderlinge afstanden afhankelijk van de te verwachten belasting.

Sylomer Floor Blocks

contactgeluid puntbelasting

Floor Blocks & zwaluwstaart

contactgeluid puntbelasting
contactgeluid puntbelasting

Floor Blocks & droge afwerking

puntbelasting geluidisolatie
Sylomer Floor Blocks

type elastomeer en onderlinge afstanden van de estomeerblokjes afhankelijk van de belasting.

contactgeluidsisolatie van een houten draagvloer verbeteren met een geluidsisolerende voorzetwand

installatie EP 500 1
installatie EP 500 2
installatie EP 500 3
installatie EP 500 4
installatie EP 500 5
installatie EP 700 1
installatie EP 700 2
installatie EP 700 3
installatie EP 700 4
installatie EP 500 6
installatie EP 500 7
geluidsisolerende voorzetwand met EP 700 van AMC Mecanocaucho

Geen antwoord gevonden op uw vragen en toch akoestisch advies nodig? Lees meer.