herenhuis opsplitsen in appartementen

akoestisch comfort verzekeren bij het opsplitsen van een herenhuis in appartementen

Vooral de houten verdiepingsvloeren vormen een grote uitdaging.


Vloeren die niet ontworpen worden om huishoudens van elkaar te scheiden laten veel geluid van de het ene appartement naar het andere door.

stedenbouwkundige vergunning


Om een bestaande woning op te splitsten in appartementen is een aanvraag " stedenbouwkundige vergunning voor bestemmingswijziging" nodig.


akoestische normen


Elke verbouwing van een woning waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nodig is vereist dat de woning voldoet aan de nationale norm  NBN S01-400-1 "Akoestische criteria voor woongebouwen"  (2008 - de nieuwe norm wordt binnenkort gepubliceerd) te voldoen.


Deze akoestische normen gelden juridisch gezien als regels van goed vakmanschap. Bij klachten voert een akoestisch studiebureau metingen en de magistraten baseren zich op de geldende akoestische normen.

Bij de renovatie van gebouwen kan soms slechts beperkt ingegrepen worden om de geluidsisolatie te verbeteren.

Constructieve en andere beperkingen laten soms niet toe dat de aangewezen geluidsisolatiewerken uitgevoerd worden.


In deze gevallen laat de norm toe om af te wijken van de opgelegde prestatie-eisen.


De voorwaarde is wel dat het gebrek aan normaal akoestisch comfort gemeld wordt aan de bouwheer en de  kandidaat bewoners = negatieve impact op de verkoopwaarde/huurprijs.

Geen antwoord gevonden op uw vragen en toch akoestisch advies nodig? Lees meer.