burenlawaai rijhuis

burengeluid: rijhuis

Inleiding


Deze pagina behandelt vooral de problematiek van luchtgeluid.


Er bestaat niet zoals als de geluidsisolatie maar een geluidsisolatie bij een zekere frequentie en een zekere hoek van inval.


De hoek van inval is hier niet van tel (tenzij de bron echt dicht bij de muren staat) omdat we in deze situaties met alzijdige inval te maken hebben.


Zonder rekening te houden met coïncidentie (en indien spouwmuren massa-veer-massa resonantiefrequenties) kunnen we stellen dat de geluidisolatie stijgt met het stijgen van de frequentie van het invallende geluid.geluidsdrukniveau vs perceptie van het geluid


Op het eerste zicht lijkt het niet zo erg dat een wand wat minder goed laagfrequent geluid isoleert omdat wij mensen toch minder goed laagfrequent geluid horen. Toch is laagfrequent geluid meestal het grote probleem omdat we eens we het laagfrequent geluid kunnen waarnemen enorm gevoelig zijn voor volumestijgingen van dat type geluid. Waar een sonometer een paar dB luider zou aangeven dan komt het voor onze mensenoren over alsof de buur de volumeknop een draai of 2 naar rechts heeft gegeven.belang van het bronspectrum


Hoe we het burengeluid aanpakken hangt deels af van het stoorgeluid. Is de buur een liefhebber van jaren '70 muziek dan gaat het laagfrequente geluid niet zo een groot probleem zijn. Als de buur een fan is van pompende beats dan focussen we ons op het aanpakken van de laagfrequente component.


Om de tekst licht genoeg te houden ga ik met ééngetalsaanduidingen werken waardoor de spectrale informatie verloren gaat.


De aanpak hangt af van het gewenste akoestische comfortniveau, de oppervlaktemassa van de gemene muur en de oppervlaktemassa van vloer en plafond (massief of houten verdiepingsvloeren).rijwoningen en de akoestische normen


Om aan de huidige akoestische normen te voldoen worden nieuwe rijwoningen gebouwd alsof ze vrijstaande woningen zijn.


Vanuit stabiliteitsoogpunt zijn de woning volledig onafhankelijk van elkaar. Door het gebruik van ankerloze spouwmuren en gescheiden vloerplaten hebben de  woningen geen enkel contact met elkaar = een doorlopende voeg (breedte afhankelijk van het type blokken) van funderingsaanzet tot het dak. 


Ook op het gelijkvloers krijgen beide woningen een zwevende dekvloer.


burenlawaai rijhuis

rijwoningen en geluidsisolatie in een renovatiecontext


Bestaande rijwoningen zijn bijna altijd hard gekoppeld met elkaar. 


Daarbovenop zijn er dan nog vaak trappen, leidingen, sanitaire installaties, keukens en andere trillende elementen hard  bevestigd tegen de gemene muur. Bij een correct uitgevoerde ankerloze spouwmuur is dit geen probleem, maar bij bestaande rijwoningen zijn het vaak enkelvoudige scheidingsmuren en zorgen zowel contactgeluid als luchtgeluid voor veel geluidsoverlast.

het buikgevoel zegt "met een voorzetwand lossen we alles op"Een voorzetwand die rekening houdt met de spectrale kenmerken van de bron (bijvoorbeeld bij pompende beats als bron een brede spouw)  tegen de gemene muur zal steeds voor geluidsisolatiewinst zorgen.


Maar hoeveel verbetering exact hangt af van de hoeveelheden flankerende geluidstransmissie.


Als de scheidingswand zwaarder is  dan 400 kg/m² dan zal het plaatsen van een voorzetwand tegen de gemene muur in de meeste gevallen voldoende zijn indien we een normaal akoestisch comfort m.b.t. luchtgeluid nastreven. Bij een normaal akoesisch comfort zouden statistisch gezien 70% van de bewoners tevreden moeten zijn.


Als we met een scheidingswand die zwaarder is dan 400 kg/m² een verhoogd akoestisch comfort m.b.t. luchtgeluid nastreven dan zullen we ook tegen de flankerende wanden voorzetwanden moeten plaatsen. Bij een verhoogd akoestisch comfort zouden statistisch gezien 90% van de bewoners tevreden moeten zijn. 


Mijn ervaring leert dat mensen die klagen over burenlawaai en een aannemer werken laten uitvoeren niet tevreden gaan zijn met normaal akoestisch comfort.

Eisen m.b.t. luchtgeluidsisolatie tussen rijwoningen volgens de akoestische normen van 2008 • normaal akoestisch comfort: DnT,w meer dan 58 dB
 • verhoogd akoestisch comfort: DnT,w meer dan 62 dBLuchtgeluidsoverdracht en flankerende transmissie


Tussen 2 naast elkaar liggende ruimtes zijn er 13 geluidstransmissiewegen voor het luchtgeluid: 1 directe weg doorheen de gemene muur en 12 flankerende wegen.

flankerende transmissie

Op de tekening hiernaast bekijken we de bouwknoop gemene muur/vloer.


Er zijn 4 transmissiewegen voor het luchtgeluid tussen de 2 naastgelegen ruimtes  via deze bouwknoop:


 1. directe transmissie doorheen de gemene muur 
 2. flankerend pad gemene muur naar vloer 
 3. flankerend pad vloer naar gemene muur 
 4. flankerend pad vloer naar vloer


De voorzetwand op de tekening heeft enkel een impact op de wegen 1 en 3. De wegen 2 en 4 blijven onbehandeld.


situaties met veel flankerend geluid


enkelvoudige gemene wand met een oppervlaktemassa kleiner dan 400 kg/m²

gemene spouwmuren met spouwankers

vloeren en plafond lichter dan 390 kg/m²

...

burenlawaai contactgeluid
burengeluid luchtgeluid

Oplossing: de bron inkapselen.

zwevende dekvloer

geluidsisolerende voorzetwand

akoestisch plafond

Helaas zijn de buren niet altijd bereid om in de zendruimtes maatregelen te nemen zodat we ons moeten focussen op het beperken van de afstraling van het geluid in de ontvangstruimtes.

Plan van aanpak in fuctie van het type woning:


 • woningen type 1 = zware massieve vloeren en plafonds
 • woningen type 2 = halfzware massieve vloeren en plafonds
 • woningen type 3 = woningen met houten verdiepingsvloeren

woningen TYPE 1


woningen met een zware vloerplaat ( > 400 kg/m²) + zware massieve plafonds  ( > 400 kg/m²) + halfzware wanden (< 260 kg/m²)vuistregels om een normaal akoestisch comfort te behalen


 • enkelvoudige gemene muur met een oppervlaktemassa hoger dan 400 kg/m²
  • performante voorzetwand tegen de gemene muur volstaat


 • enkelvoudige gemene muur met een oppervlaktemassa lager dan 400 kg/m²
  • performante voorzetwand tegen gemene muur en flankerende wanden
simulatie WTCB van de luchtgeluidstransmissie tussen 2 naastgelegen ruimtes

halfzware wanden  - zware vloerplaat - zwaar massief plafondoppervlaktemassa's van de betrokken bouwelementen


 • gemene muur: 250-300 kg/m²
 • flankerende binnenmuur: 60 kg/m²
 • flankerende gevelmuur: 260 kg/m²
 • vloerplaat en plafond: 420 kg/m²Bijdrage afstralend geluid in de ontvangstruimte per bouwelement 


 • meer dan 60% van het geluid komt via de gemene muur
 • meer dan 30% van het geluid komt via de flankerende wanden (iets meer via de lichtere binnenmuur dan via de zwaardere gevelmuur)
 • vloer en plafond zijn elk goed voor een 3% van het afstralende geluidBuikgevoel: voorzetwand tegen de gemene muur gaat alle problemen oplossen


Met een voorzetwand  die op basis van laborapporten meer dan 15 dB geluidsisolatiewinst zou moeten opleveren (ΔRw ) wordt er op basis van de simulaties een geluidsisolatiewinst van 4 dB geboekt omdat de afstraling via flankerende wanden, muur en plafond niet aangepakt werd.


Correcte aanpak: voorzetwanden tegen de gemene muur en flankerende wanden (tegen gevelmuren moet altijd op hygrthermische risico's beoordeeld worden).


Met voorzetwanden die in het labo minimaal 15 dB geluidsisolatiewinst opleveren tegen de gemene wand en flankerende wanden wordt er volgens die simulaties een geluidsisolatiewinst van 13 dB behaalt.


Simulaties zijn wat ze zijn. Verschillende softwarepaketten gaan andere uitkomsten opleveren en ze houden geen rekening met uitvoeringsfouten.

Indien alle parameters van de bouwelementen gekend zijn kunnen akoestische softwarepakketten berekenen hoeveel transmissie er via elk van de 5 afstralende wanden de ontvangstruimte binnenkomt.


Dan moeten er naast de oppervlaktes van de afstralende elementen en de het aantal lm verbinding tussen de elementen volgende gegevens van beide woningen gekend zijn:


 • de oppervlaktemassa van de gemene muur
 • de oppervlakemassa van de 2 flankerende muren
 • de oppervlakemassa van de vloerplaten
 • indien massieve plafonds de oppervlaktemassa van de plafonds


In een renovatiecontext zijn die gevens bijna nooit gekend waardoor rekenen geen zijn heeft, want garbage input in de software is garbage output van de software.


geluidsisolerende voorzetwand


 • ontkoppeling
 • keuze plaatmateriaal
 • eventueel een akoestisch membraan
 • absorberend materiaal in de spouw
 • geluidslekken dichten

Akoestisch renoveren staat gelijk aan een constante jacht op geluidslekken en doorkoppelingen.

EP 700+Sylomer AMC Mecanocaucho

EP700


9,68 €/stuk

indicatieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames

EP 400 AMC Mecanocaucho

EP400


11,50 €/stuk

indictieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames

EP 500 S35 AMC Mecanocaucho

E500 S35


15,37 €/stuk

indicatieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames

EP 500 AMC Mecanocaucho

E500 


7,93 €/stuk

indicatieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames


vuistregels om een verhoogd akoestisch comfort te behalen


 • enkelvoudige gemene muur met een oppervlaktemassa hoger dan 400 kg/m²
  • performante voorzetwand tegen de gemene muur en de flankerende wanden
  • ontkoppeld plafond
  • zwevende dekvloer • enkelvoudige gemene muur met een oppervlaktemassa hoger dan 400 kg/m²
  • performante voorzetwand tegen gemene muur en flankerende wanden

geluidsisolerend plafond


 • ontkoppeling
 • keuze plaatmateriaal
 • akoestisch membraan
 • absorberend materiaal in de spouw
 • geluidslekken dichten
Akusti Super T60 A-45 AMC Mecanocaucho

Akustik Super T60 A-45


7,50 €/stuk

indicatieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames


Akustik 1 A-45 AMC Mecanocaucho

Akustik 1 A -45 (8 tot 30 kg)


5,50 €/stuk

indicatieve prjis

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames


Akustik Super T60 +Sylomer AMC Mecanocaucho

Akustik Super T-60


9,08 €/stuk

indicatieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames


Akustik 1 +Sylomer AMC Mecanocaucho

Akustik 1 + Sylomer 30


8,71 €/stuk

indicatieve prijs

incl. BTW, excl. verzendkosten

gebaseerd op kleine afnames


woningen TYPE 2


woningen met betonvloeren en massieve plafonds met een oppervlaktemassa lager dan 400 kg/m²


 • performante voorzetwand tegen de gemene muur
 • performante voorzetwanden tegen de flankerende wanden
 • ontkoppeld plafond

woningen TYPE 3 


woningen met houten verdiepingsvloeren


Enkel indien normaal akoestisch comfort gewenst wordt en de oppervlaktemassa van de gemene muur hoger is dan 400 kg/m² volstaat een peformante voorzetwand tegen de gemene muur.


Bij lichtere gemene muren en indien verhoogd akoestisch comfort gewenst is dienen ook de flankerende wanden aangepakt te worden.

Better safe than sorry.


Twijfel je over de oppervlaktemassa van de  scheidingswanden en vloerplaat/plafonds? Ga er dan steeds van uit dat die lichter zijn dan 400 kg/m².

Geen antwoord gevonden op uw vragen en toch akoestisch advies nodig? Lees meer.