akoestische norm

NBN S01-400-1 : “Akoestische criteria voor woongebouwen” (2008)Elk gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning en waarvan de bouw- of verbouwingsaanvraag werd ingediend na 2008, wordt geacht de  "Akoestische criteria voor woongebouwen”  na te leven.


De norm NBN S01-400-1 definieert twee kwaliteitsniveau's voor woongebouwen:


 • prestatie-eisen voor normaal akoestisch comfort (NAC)


  • dit minimaal kwaliteitsniveau leidt volgens psycho-akoestische onderzoeken tot 70 % tevreden bewoners 


 • prestatie-eisen voor verhoogd akoestisch comfort (VAC)


  • deze strengere prestatie-eisen zijn van toepassing wanneer de bouwheer speciale wensen in die zin uit of indien de
   verkoper/verhuurder het verhoogd akoestisch comfort aan de toekomstige bewoners toegezegd heeft (de vermelding luxe-appartement = vereist verhoogd akoestisch comfort)

  • normen voor verhoogd akoestisch comfort zorgen voor 90% van de tevreden bewoners (1/10 van de bewoners zal klagen in een woning/appartement dat aan de normen voor verhoogd akoestisch comfort voldoet).


Welk akoestisch comfortniveau de bouwheer ook wenst, het is steeds aan de aannemer en architect tijdens het  ontwerp en de uitvoering van de werken rekening te houden met de akoestiek.

Bij nieuwbouw heb je als ontwerper veel, zoniet alles, nog in de hand. Maar wat met renovaties waar je soms slechts beperkt kunt ingrijpen?


In dergelijkje gevallen laat de norm toe om af te wijken van de opgelegde prestatie-eisen indien de ontwerper/aannemer het  mogelijke gebrek aan normaal akoestisch comfort meldt  aan de  bouwheer en/of de kandidaat bewoners.


Wij schrijft die blijft, wie aangetekend schrijft blijft langer.

Een norm heeft toch niet dezelfde waarde als een eis of wet?


Dat klopt , de akoestische normen hebben een vrijwillig karakter. Doch hebben ze de-facto dezelfde dwingende kracht als een eis.


De normen worden juridisch  beschouwd als "regels van de kunst" of "als goede praktijk". Als na een klacht of conflict uit de metingen van een akoestisch studieureau blijkt dat het woongebouw niet voldoet beroepen de magistraten zich op de akoestische normen. 


!

De huidige akoestische normen zijn gericht op traditionele massieve gebouwen, de prestatie-eisen zijn ongeschikt om het akoestische comfort te verzekeren voor rijwoning en meergezinswoningen in houtbouw.


De normen houden enkel rekening met het spectrum tussen 100 en 3150 Hz. De problemen bij houtbouw situeren zich hoofdzakelijk in het laagfrequente deel (onder de 100 Hz) waar de norm geen rekening mee houdt. Het is dus perfect mogelijk dat een houtbouwwoning aan de akoestische normen voldoet maar de bewoners toch klagen over een gebrek aan akoestisch comfort.


In de nieuwe norm (verschijnt in de loop van 2021) wordt er wel met de laagfrequente component rekening gehouden.

De akoestische norm NBN S01-4001-1 formuleert prestatie-eisen:


 1. voor de luchtgeluidsisolatie tussen twee ruimten
 2. voor de contactgeluidsisolatie tussen twee ruimten
 3. ter beperking van het uitrustingslawaai binnen de ruimte waar de lawaaibron opgesteld staat
 4. voor de isolatie van een gevelvlak van een te beschermen ruimte
 5. m.b.t. de nagalmtijd & absorptie in gemeenschappelijke circulatieruimtes 


De norm NBN S 01-400-1 uit 2008 is momenteel in herziening. In de loop van 2021 worden de nieuwe normen in het Staatsblad gepubliceerd.


voornaamste wijzigingen ten opzichte van de huidige akoestische normen:


 • 3 klasses: A, B & C in plaats van de comfortniveau's. Klasse C vervangt het het huidige ‘normaal akoestisch comfort’ als minimaal vereiste en klasse B vervangt het huidige 'verhoogd akoestisch comfortniveau"

 • eengetalsgrootheden die representatiever zijn voor de beoordeling van
  luchtgeluidisolatie

 • bijkomende laagfrequente prestatie-eis voor de lucht- en contactgeluidisolatie van woningscheidende wanden en vloeren (houtbouw)