geluidsisolatiewerken

specialist in geluidsisolatiewerken


Geluidsisolatiedokter staat in de eerste plaats voor akoestisch (renovatie)advies. De verkoop van akoestische materialen en het uitvoeren van geluidsisolatiewerken vloeien daar uit voort.


Dit betekent dat wij geen vrijblijvende maar betalende offertes voor geluidsisolatiewerken opmaken (tenzij een akoestisch studiebureau of architect een duidelijk bestek heeft opgemaakt).

Vaste onderaannemers voeren de geluidsisolatiewerken uit. 


Werken waar geluidsisolatiedokter als hoofdaannemer optreedt worden steeds uitgevoerd in regie. Wenst u een offerte met vaste prijs dan dient u onze onderaannemers te contracteren.


Als hoofdaannemer ben ik hoofdzakelijk actief in West- en Oost-Vlaanderen.


Ik kan ook de aannemer van uw keuze bijstaan op de werf of hem de nodige uitleg verschaffen. Een andere optie is dat onze vaste onderaannemers optreden als hoofdaannemer (dus ook buiten West- en Oost-Vlaanderen) om de geluidsisolatiewerken uit te voeren.


GELUIDSISOLATIEWERKEN


  • contactgeluidsisolatie
  • akoestische voorzetwand
  • ontkoppelen binnenafwerking dak
  • akoestisch plafond

geluidsisolatiewerken vereisen de nodige bouwakoestische kennis


De geluidsisolatiewinst die met een voorzetwand/akoestisch plafond behaald kan worden in de hogere frequentie gaat gepaard met een verlies aan geluidsisolatie bij de frequenties nabij de massa/veer/massa-resonantiefrequentie.


geluidsisolatiewerken vereisen materialenkennis

Naast een gedegen kennis omtrent bouwakoestiek en materialenkennis om het gewenste resultaat te bereiken is ook kennis met betrekking tot de andere aspecten van bouwfysica noodzakelijk.certificaat van bekwaamheid als aannemer binnenisolatie

geluidsisolatiewerken vereisen een gedegen uitvoering


De isolatiewinst die met de uitvoering van de geluidsisolatiewerken behaald kan worden staat of valt met een gedegen uitvoering.


De minste contactbrug veroorzaakt een verlies aan geluidsisolatie in de hogere frequenties.