geluidsisolatiewerken

goed ontworpen en correct uitgevoerde geluidsisolatiewerken zijn niet goedkoop

slecht ontworpenen of slecht uitgevoerde ingrepen werken niet of nauwelijks


akoestisch isoleren is 100%  maatwerk en vereist akoestische kennis


geluidisolatiedokter ontwerpt en realiseert


  • geluidsisolerende voorzetwanden en plafonds
  • ontkoppelde vloeren
  • (semi) box-in-box oplossingen
  • akoestische omkastingen
  • de akoestische opwaardering van rolluikkasten

geluidsisolerende voorzetwanden


minimale dikte: 6,5 cm.
akoestische voorzetwand

geluidsisolerend plafond


minimale afhanghoogte: 6,5 cm.geluidsisolerend plafond

droge zwevende vloeren


minimale hoogte: 5,2 cm


de prijs hangt sterk af van de keuze van ontkoppelingsmaterialen en de hart-op-hart afstand ervan

droge zwevende vloer

Ik wil graag een richtprijs ontvangen.

De uitvoering van de werken gebeurt in samenwerking met ervaren (interieur)schrijnwerkers:  Steven Sucaet (Afgewerkt Schrijnwerk) en Ivo Van de Merlen (VDM Schrijnwerk). De schilderklare afwerking wordt verzorgd door vaste onderaannemers of de schilder van uw keuze.


De regio waarin ik als hoofdaannemer optreed bij particuliere opdrachtgevers beperkt zicht tot Oost- en West-Vlaanderen.


Het staat de onderaannemers steeds vrij om ook in Antwerpen of Vlaams-Brabant in eigen beheer de voorgestelde werken uit te voeren voor particuliere opdrachtgevers.

geluidsisolatie heeft niets met truken van de foor of magische producten te makenGeluidsisolatie draait om concepten & systemen gebaseerd op akoestische kennis, gecombineerd met de meest geschikte producten voor de juiste toepassing en een gedegen uitvoering.

-

geluidsisolatiewerken uitvoeren vereist akoestische kennis

De geluidsisolatiewinst die met een voorzetwand/akoestisch plafond behaald kan worden in de hogere frequentie gaat gepaard met een verlies aan geluidsisolatie bij de frequenties rond de massa/veer/massa-resonantiefrequentie.


Als de storende frequentie dicht tegen deze MVM-resonantiefrequentie dan maak je het probleem alleen maar erger.

potentieel hebben de geluidsisolatiewerken impact op de hygrothermische eigenschappen van de gebouwschil


Naast een gedegen kennis omtrent bouwakoestiek en materialenkennis om het gewenste resultaat te bereiken is ook kennis met betrekking tot de andere aspecten van bouwfysica noodzakelijk.

certificaat van bekwaamheid als aannemer binnenisolatie

geluidsisolatiewerken vereisen een gedegen uitvoering


De isolatiewinst die met de uitvoering van de geluidsisolatiewerken behaald kan worden staat of valt met een gedegen uitvoering.