geluidsisolatiewerken

ons aanbod geluidsisolatiewerken


 • geluidsisolerende voorzetwanden en plafonds
 • ontkoppelde vloeren
 • (semi) box-in-box oplossingen
 • akoestische omkastingen
 • akoestische opwaardering van rolluikbakkenmaatwerk


Elk project is uniek.


Prijzen hangen onder andere af af van:


 • locatie
 • oppervlakte
 • randvoorwaarden
  • stopcontacten die aangepast moeten worden
  • uitsprongen
  • ruimtes gelijkvloers of op de verdiepingen
  • aantal aansluitingen op deuren/ramen


richtprijs geluidsisolerende voorzetwand op metalen profielen


125 tot 150 Euro/m² *Of er nu het dunste type voorzetwand (+/- 6 cm totale dike ) of een akoestisch meer performante wand met  een totale dike van 10 tot 15 cm totale dikte geplaatst wordt dan heeft deze keuze quasi geen imact op de arbeidskosten en slechts een beperkte impact op de materiaalkosten.


Pas wanneer er ook nog akoestische membranen tussen de lagen gipskartonplaat voorzien moeten worden is er een grotere impact op de materiaalkosten.


Wat wel een impact heeft op de arbeidskosten zijn het aantal contactdozen in de wand.


Prijs omvat:

 • akoestisch advies **
 • 6% BTW
 • voorrijkosten
 • controle of er leidingen door de muur lopen
 • Gyproc profielen
 • kwaliteitsschroeven & slagpluggen
 • dubbele laag Gyproc Soundblockplaten
 • AMC Mecanocaucho ontkoppelingsmaterialen
 • glaswol spouwvulling
 • afkitten perimeter
 • schilderklare afwerking (wordt separaat door de onderaannemer die dit voor ons uitvoert gefactureerd - zit dus niet in onze factuur maar wel in deze indicatieve prijs)


* uitgangspunt binnenwand van 8m op 2m50  zonder deur - in Oost- en West-Vlaanderen - exclusief plint

** wanneer wij de werken mogen uitvoeren wordt het reeds gefactureerde akoestisch advies van de offerteprijs afgetrokken

Voorzetwanden op een houten structuur of veerregels zijn mogelijk maar akoestisch iets minder interessant en door de hoge houtprijzen iets duurder dan de metalen profielen.


Uiteraard kan er ook met andere plaatmaterialen en spouwvullingen gewerkt worden, maar mijn voorkeur gaat vanuit  akoestisch standpunt uit naar metalen profielen en hoogverdichte gipskartonplaten.

richtprijs geluidsisolerend plafond


125 tot 150 Euro/m² *Of er nu ons geluidsisolerend plafond met de minste opbouwhoogte (+/- 6 cm in totaal ) of een akoestisch meer performant plafond met een veel grotere spouwdiepte geplaatst wordt dan heeft deze keuze quasi geen imact op de arbeidskosten en slechts een beperkte impact op de materiaalkosten. 


Prijs omvat:

 • akoestisch advies **
 • 6% BTW
 • voorrijkosten
 • controle of er leidingen door het plafond lopen
 • Gyproc Plagyp profielen in dubbele structuur met verbindingsruiters
 • kwaliteitsschroeven & pluggen 
 • laag Gyproc Soundblockplaten +  laag Gyproc 4xABA platen
 • akoestische hangers van AMC Mecanocaucho 
 • glaswol spouwvulling
 • afkitten perimeter
 • schilderklare afwerking (wordt separaat door de onderaannemer die dit voor ons uitvoert gefactureerd - zit dus niet in onze factuur maar wel in deze indicatieve prijs)


* uitgangspunt plafond 28 m² in Oost- en West-Vlaanderen

** wanneer wij de werken mogen uitvoeren wordt het reeds gefactureerde akoestisch advies van de offerteprijs afgetrokken


Samenwerkingsverband

 

De uitvoering van de werken gebeurd in samenwerking met Steven Sucaet (Afgewerkt Schrijnwerk) en Ivo Van de Merlen (VDM Schrijnwerk). De schilderklare afwerking wordt verzorgd door vaste onderaannemers.

Werkgebied


Wij voeren deze werken hoofdzakelijk uit in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Geluidsisolatie heeft niets maar dan ook niets met truken van de foor of magische producten te maken.


Geluidsisolatie draait om concepten & systemen gebaseerd op akoestische kennis, gecombineerd met de meest geschikte producten voor de juiste toepassing en een gedegen uitvoering.geluidsisolatiewerken uitvoeren vereist akoestische kennis


De geluidsisolatiewinst die met een voorzetwand/akoestisch plafond behaald kan worden in de hogere frequentie gaat gepaard met een verlies aan geluidsisolatie bij de frequenties rond de massa/veer/massa-resonantiefrequentie. Als de storende frequentie dicht tegen deze MVM-resonantiefrequentie dan maak je het probleem alleen maar erger. geluidsisolatiewerken vereisen materialenkennis


potentieel hebben de geluidsisolatiewerken impact op de hygrothermische eigenschappen van de gebouwschil


Naast een gedegen kennis omtrent bouwakoestiek en materialenkennis om het gewenste resultaat te bereiken is ook kennis met betrekking tot de andere aspecten van bouwfysica noodzakelijk.certificaat van bekwaamheid als aannemer binnenisolatie

geluidsisolatiewerken vereisen een gedegen uitvoering


De isolatiewinst die met de uitvoering van de geluidsisolatiewerken behaald kan worden staat of valt met een gedegen uitvoering.