Luchtgeluid

Luchtgeluidsisolatie

 

Luchtgeluid is niets meer of minder dan trillende luchtdeeltjes. Wanneer een geluidsgolf  tegen een wand botst  dan brengt de invallende golf de  wand aan  de zendzijde aan het trillen. De trillende wand doet op zijn buurt de luchtdeeltjes aan de ontvangstzijde trillen. Het geluid straalt verzwakt af aan de ontvangstzijde.

luchtgeluidsisolatie

Luchtgeluidsisolatie hoe werk dat?

 

massa  verhogen

 

hoe zwaarder de wand, hoe minder gemakkelijk de wand in trilling gebracht kan worden = hoe beter de wand geluid tegenhoudt.

 

om laagfrequent geluid te isoleren is veel meer massa nodig dan om middenfrequent en hoogfrequent geluid te isoleren

 

spouwbladen ontkoppelen

 

De massa van een wand verdubbelen met hetzelfde materiaal resulteert in de praktijk in een verbetering van de geluidsverzwakkingsindex met 4 dB.

 

Wanneer we daarentegen  dezelfde wand aanbrengen op enkele centimeters afstand van de bestaande wand dan  krijgen we met dezelfde totale oppervlaktemassa  een heel wat betere luchtgeluidsisolatie door het massa/veer/massa effect.  De verbetering van de geluidsverzwakkingsindex is een veelvoud van de verbetering die met het verdubbelen van de oppervlaktemassa bereikt werd.

De invallende geluidsgolf botst tegen de eerste wand en brengt deze aan het trillen, wat dan weer resulteert in trillende luchtdeeltjes in de spouw. Het tweede spouwblad vormt een nieuwe barrière voor deze trillende luchtdeeltjes.

 

de lucht tussen de twee spouwbladen fungeert als veer

 

Het aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal is noodzakelijk voor een goede geluidsisolatie. Het absorberend materiaal  vormt an sich geen akoestisch isolerend materiaal, maar helpt het geluid in de spouw te dempen en voorkomt op die  manier dat spouwresonanties de akoestische prestaties van het massa/veer/massa systeem negatief beïnvloeden.

 

Bij een scheidingswand in stijl- en regelwerk vangt de verbinding tussen beide spouwbladen de trillingen van de eerste wand op en fungeert als een soort schokdemper.

 

Een verende koppeling is minder performant dan een volledige ontkoppeling om de luchtgeluidsisolatie te optimaliseren. Hoe soepeler de veer, hoe efficiënter het systeem.

 

Hoe groter de massa’s van de spouwbladen en hoe groter de afstand ertussen, hoe beter de luchtgeluidsisolatie.

luchtgeluidsisolatie

Luchtgeluidsoverdracht tussen 2 ruimtes in het akoestisch lab

 

 • de geluidsverzwakkingsindex R per tertsband
 • de gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw als ééngetalsaanduiding

 

Voor de luchtgeluidsoverdracht tussen 2 ruimtes gescheiden door een vloer of wand plaatst men in de zendruimte een geluidsbron die een roze ruis produceert. Een roze ruis betekent dat het opgewekte geluid dezelfde energie heeft doorheen het volledige frequentiespectrum.

 

Met een geluidsmeter in de zendruimte en een geluidsmeter in de ontvangstruimte wordt het verschil tussen de 2 ruimtes gemeten.

De meetwaardes worden genormaliseerd om te vermijden dat het gemeten geluidsdrukniveau in de ontvangstruime  beïnvloed wordt door de nagalm in die ruimte.

 

Zo verkrijgt men 16 R waardes (genormaliseerde geluidsverzwakkingsindex) in het frequentiespectrum tussen 100 en 3150 Hz.

 

R= de weerstand van een bouwelement tegen de doorgang van luchtgeluid. Hoe hoger de R-waarde hoe beter.

 

De decibelschaal is een logaritmische schaal:

 

R= 20 dB: 1/100 van de op de wand invallende geluidsenergie wordt doorgegeven

R= 40 dB: 1/10000 van de op de wand invallende geluidsenergie  wordt doorgegeven

R=50 dB: 1/100000 van de op de wand invallende geluidsenergie wordt doorgegeven

R=60 dB = 1/1000.0000 van de invallende geluidsenergie op de wand wordt doorgegeven.

 

16 waardes bekijken om de akoestische prestaties van 2 verschillende wanden te vergelijken is niet handig. I.p.v. de 16 R-waardes voor elke van de tertsbanden tussen 100 en 3150 Hz van de 2 wanden vergelijken we de gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw van beide wanden met elkaar.

              

Deze ééngetalsaanduiding wordt bekomen door gebruik te maken van de referentiecurve volgens ISO 7171-1.

 

De Rw waarde van een wand is de ééngetalsaanduiding die aangeeft hoeveel dB die wandopbouw tegenhoudt. De Rw waarde is een eigenschap van de volledige wandopbouw.

 

Subjectieve indruk van de geluidverzwakkingsindex:

 

Rw 62 dB : luid ingesteld radio onhoorbaar doorheen de wand

Rw 57 dB : normaal ingestelde radio onhoorbaar doorheen de wand

Rw 47 dB : luid gesprek nog net verstaanbaar doorheen de wand

Rw 42 dB : normaal gesprek nog net verstaanbaar doorheen de wand

Rw 37 dB : normaal gesprek goed verstaanbaar doorheen de wand

 

Luchtgeluidsisolatie tussen 2 ruimtes in een afgewerkte woning

 

 • DnT per tertsband
 • DnT,w als ééngetalsaanduiding

 

In het akoestisch lab is er enkel geluidstransmissie via de wandopbouw die getest wordt mogelijk. In-situ = directe geluidstransmissie doorheen de scheidingswand + flankerende geluidstransmissie.

 

Bij in-situ metingen hangt de geluidverzwakkingsindex niet alleen af van de in het akoestische laboratorium gemeten geluidsverzwakkingsindex R van de scheidingswand maar ook van:

 

 • de geluidsverzwakkingsindex R van de flankerende muren
 • de koppeling van de muren
 • de oppervlakte van de scheidingswand
 • de gemeten nagalmtijd in de ontvangstruimte
 • akoestisch zwakker presterende elementen in de wand (deuren)
 • omloopgeluid
 • de goede uitvoering van de werken

 

Voor de luchtgeluidsoverdracht in-situ plaatst men in de aangrenzende zendruimtes een geluidsbron die een roze ruis produceert.

 

Met een geluidsmeter in de zendruimte en een geluidsmeter in de ontvangstruimte wordt het verschil tussen de 2 ruimtes gemeten.

 

De meetwaardes worden genormaliseerd om te vermijden dat het gemeten geluidsdrukniveau in de ontvangstruime  beïnvloed wordt door de nagalm.

 

Door de 16 waardes te wegen bekomen we de ééngetalsaanduiding DnT,w die aangeeft hoeveel geluid er in-situ tegengehouden wordt.

 

Luchtgeluidsoverdracht van buitenlawaai doorheen gevels en daken

 

DAtr,w,i als ééngetalsaanduiding

 

De luchtgeluidstransmissie door gevels en daken wordt gemeten door de geluidsbron buiten op 2 meter afstand te plaatsen.

 

Men meet het geluidsdrukniveau L1,2 m ( buiten op 2 m afstand van de gevel/dak) , L2 (het geluidsdrukniveau binnen) en de nagalmtijd van het ontvangstlokaal T2.

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.