Luchtgeluidsisolatie verbeteren

Luchtgeluidsisolatie verbeteren

 

Wat is luchtgeluid

 

Luchtgeluid is niets meer of minder dan trillende luchtdeeltjes. Wanneer een geluidsgolf  tegen een wand botst  dan brengt de invallende golf de  wand aan  de zendzijde aan het trillen. De trillende wand doet op zijn buurt de luchtdeeltjes aan de ontvangstzijde trillen. Het geluid straalt verzwakt aan de ontvangstzijde af.

 

Akoestische comfort

 

Bij nieuwbouw worden twee aangrenzende woningen gebouwd zonder harde contacten tussen beiden (alsof het vrijstaande woningen zijn). Om een hoog akoestische comfort te garanderen voorzien architecten ankerloze spouwmuren, onderbroken vloerplaten en funderingen.

 

Het akoestisch comfort van oudere woning ligt vaak lager omdat er enkelvoudige massieve gemene muren zijn of spouwmuren voorzien van spouwhaken en vloerplaten vaak tot tegen de scheidingswand gestort zijn.

 

Als er voor aanvang van  de renovatiewerken aandacht besteed word aan luchtgeluidsisolatie heb je de keuze van materialen en constructiemethodes beter in de hand. Maar ook reeds gerenoveerde woningen kunnen akoestisch verbeterd worden door de transmissie van luchtgeluid zo veel mogelijk af te zwakken.

 

Bij renovatiewerken is het niet altijd mogelijk om aan de  criteria voor normaal of verhoogd akoestisch comfort die bij nieuwbouwwoningen gelden te voldoen.

 

Wat te doen bij ontoereikende akoestische isolatie ?

 

De meeste akoestische systemen zijn gebaseerd op het principe dat  2 ontkoppelde spouwbladen beter geluid isoleren dan een enkelvoudige wand met dezelfde oppervlaktemassa.

 

geluidslekken opsporen en dichten

 

Waar lucht door kan komt ook geluid door. Alle kieren en gaten moeten dus dichtgemaakt worden. Openingen van slechts 1 cm² hebben reeds een grote negatieve impact op de luchtgeluidsisolatie van een wand.

 

Omdat achtergrondlawaai het opsporen van geluidslekken bemoeilijkt , is het verstandig dit te doen op tijden dat er minder achtergrondlawaai aanwezig is.

 

oppervlaktemassa herstellen

 

De globale luchtgeluidsisolatie van een wand wordt door de zwakste elementen bepaald.

 

Daarom is het belangrijk om  nog voordat voorzetwanden geïnstalleerd worden er voor te zorgen dat de  homogeniteit van de wandmassa hersteld wordt.  Sleuven en gaten dienen met zware materialen gedicht te worden.

 

kies de juiste producten

 

In de handel worden vaak de verkeerde producten onder de noemer geluidsisolatie verkocht Geluidsisolatie wordt gebruikts als verzamelterm voor alles wat van dicht of ver met bouwakoestiek te maken heeft.  

 

Geluidsisolatie vereist  zware materialen.

 

Noppenschuim, vlokkenschuim en minerale wol worden vaak  als geluidsisolatie verkocht terwijl dit materialen zijn die goed geluid absorberen maar nauwelijks geluid isoleren. Noppenschuim of vlokkenschuim tegen een wand kleven zal er niet voor zorgen dat de wand meer geluid gaat tegenhouden.

 

In een kale ruimte weerkaatst er veel geluid door een gebrek aan geluidsabsorptie. Door geluidsabsorberende materialen aan te brengen vermindert de nagalm in de ruimte en klinkt het geluid minder “hol”.De toepassing van absorberende materialen maakt de akoestische beleving van de ruimte aangenamer maar heeft geen invloed op de geluidstransmissie naar andere ruimtes.

 

Dure vlokkenschuimen in de spouw hebben hetzelfde effect als de veel goedkopere minerale wol.

 

Bij de keuze van plaatmateriaal zijn massa en buigslapheid de belangrijkste criteria. Weinig materialen die beter geschikt zijn dan gipskartonplaten dan hoogverdichte gipskartonplaten.

geluidsisolerende_voorzetwand

bekijk het geheel der wanden en niet enkel de directe scheidingswand

 

De akoestische isolatie tussen 2 ruimtes in het akoestisch laboratorium wordt enkel bepaald door de geluidsisolerende eigenschappen van de wand die getest wordt.

 

In een woning is het echter niet alleen de directe scheidingswand die de geluidsisolatie tussen 2 ruimtes bepaalt maar de som van de directe geluidstransmissie doorheen de scheidingswand en 12 flankerende geluidstransmissiewegen.

 

De flankerende transmissie via doorlopende vloeren en wanden bepaalt hoeveel geluidsisolatiewinst er behaald kan worden.

Vooraleer een voorzetwand tegen de scheidingswand aan te brengen wordt er beter nagekeken  welke transmissiewegen bepalend zijn voor de globale geluidisolatie tussen de 2 ruimtes.

 

De grootste luchtgeluidsisolatieverliezen door flankering komen voor bij hard gekoppelde lichte (oppervlaktemassa lager dan 100 kg/m²) flankerende wanden.

 

Als de scheidingswand meer geluid tegenhoudt wordt het aandeel van de flankerende transmissie in de totale geluidsoverdracht groter.

 

In gevallen met veel flankerende transmissie zullen ook de flankerende wanden voorzien moeten worden van voorzetwanden.

voorzetwand(en) plaatsen.

 

De 2 grote principes om de luchtgeluidsisolatie te verbeteren zijn:

 

  • de massawet

 

Door de oppervlaktemassa van de wanden te verhogen houden ze beter luchtgeluid tegen.

 

  • massa/veer/massa

 

Een MVM-systeem bestaat uit twee massa’s die van elkaar gescheiden worden door een veer. Die veer kan een luchtlaag zijn. De geluidsgolf botst tegen de eerste massa en brengt deze aan het trillen. De trillende massa brengt de luchtdeeltjes in de spouw aan het trillen. Deze luchtdeeltjes geven de trillingen verzwakt door aan de tweede massa.

 

parameters die de akoestische prestaties van een MVM-systeem bepalen:

 

  • de massa van de spouwbladen

hoe hoger, hoe beter

  • de afstand tussen de spouwbladen

hoe grote hoe beter

  • vullingsgraad geluidsabsorberend materiaal tussen de twee spouwbladen

zo veel mogelijk absorberend materiaal voorzien maar de spouw niet volproppen

  • de mate van ontkoppeling tussen de twee spouwbladen

volledige ontkoppeling geniet de voorkeur op verende koppelingen

 

Is extra geluidsisolatie voorzien wel de moeite waard?

 

Als we het hebben over een geluidsisolatiewinst dan is een verschil van 1 dB voor de meesten niet hoorbaar. Een verschil van 3dB wordt door de meesten duidelijk waargenomen en een verschil van 10 dB wordt waargenomen als een halvering van het geluid.

 

Als vuistregeltje wordt aangenomen dat kosten die gemaakt worden om een geluidsisolatiewinst van minder dan 6dB te boeken niet echt de moeite waard zijn.

 

Dit kan het geval zijn in situaties met veel flankerende geluidstransmissie waar enkel de scheidingswand aanpakken te weinig isolatiewinst gaat opleveren. Die investering zal niet tot het gewenste resultaat leiden zonder ook de flankerende wanden aan te pakken.

 

Akoestisch isoleren: goed om weten

 

geluidsisolatie is altijd frequentie gerelateerd

 

Laagfrequent geluid is altijd moeilijker te isoleren dan middenfrequent of hoogfrequent geluid.

Bastonen dragen verder en worden minder verzwakt door de wanden. Om bastonen goed te isoleren zijn een diepe spouw en zwaardere spouwbladen nodig.

 

het akoestisch zwakste punt bepaalt het niveau van de geluidsisolatie

 

Voorbeeld

 

Een wand van 20 m² bestaande uit 18,2 m² muur en 1.8 m² deur. Beiden hebben een Rw waarde van 40 dB. De samengestelde Rw waarde van deze wand bedraagt 40 dB. Hierbij gaan we ervanuit dat er geen kieren zijn in de aansluiting deur/wand & deur/vloer. Er zullen hier in de praktijk bijna altijd geluidslekken zijn of de deur kan niet open

 

Stel: we beslissen de wand akoestisch te isoleren om de luchtgeluidsisolatie te verbeteren door een geluidswerende voorzetwand te plaatsen. Hierdoor kan de  de Rw waarde van de wand stijgen van 40 dB tot 60 dB. We laten de bestaande deur zitten. De samengestelde Rw waarde van deze wand zal 50 dB bedragen.

 

ontkoppeld_plafond

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.