hoe maak ik een geluidsisolerende voorzetwand?


Een compleet overzicht van materialen en concepten voor een geluidsisolerende voorzetwandGeluidsisolerende voorzetwanden zijn een effectieve oplossing  in rijwoningen en appartementen.  Of je nu luidruchtige buren hebt, een muziekkamer wilt creëren of gewoon rust en privacy in je woning wilt, akoestische voorzetwanden zijn steeds een onderdeel van de oplossing.


Leer hoe een massa/veer/massa-systeem werkt, welke plaatmaterialen en spouwvullingen het best geschikt zijn en hoe je een voorzetwand akoestisch ontkoppeld.


Kristof Sucaet geluidsisolatiedokter

Mijn ervaring met akoestische problemen


 • Bijna 15 jaar professionele ervaring op vlak van geluids- en trillingsisolatie


 • Zelfstandig akoestisch adviseur en aannemer geluidsisolatie werken sinds 2018


 • Meer dan 100 uitgevoerde geluidsisolatieprojecten


 • Gecertificeerd aannemer binnenmuurisolatie


 • Geslaagd voor de module "bouwakoestiek van de 46° Hogere Cursus Akoestiek*

Wens je vrijblijvende hulp bij het ontwerpen van je geluidsisolerende voorzetwand?


Op basis van een vragenlijst die me een idee heeft van de situatie geef ik aan hoe ik de voorzetwand zou ontwerpen.


Tevens bezorg ik je een idee inschatting materiaalkosten- en hoeveelheden.hulp ontwerpen geluidsisolerende voorzetwand

Hoe reist geluid doorheen een geluidsisolerende voorzetwand?Een voorzetwand reduceert een groot deel van de geluidsoverdracht maar kan nooit alle geluid isoleren.


Het geluid dat nog doorheen de geluidsisolerende voorzetwand kan komen bestaat uit een combinatie van:


 • Structurele transmissie
 • Massa/veer/massa-transmissie
 • Driekamertransmissie
1. Structurele transmissie


Structurele transmissie zijn trillingen die doorheen vaste materialen van het ene bouwelement naar het andere reizen en daar als geluid afstralen.


Wanneer de geluidsisolerende voorzetwand star verbonden is met de gemene muur gaat er structurele transmissie aanweig zijn waardoor het masaa/veer/massa-systeem niet gaat werken in de midden- en hoge frequenties zoals het theoretisch hoort te werken.


Ontkoppeling van de voorzetwand van achterliggende wand, vloer, plafond en flankerende wanden reduceert de structurele transmissie.


Geluidsisolatiedokter verdeelt een ruim gamma akoestische ontkoppelingsmaterialen die we graag aan je voorstellen. Je kunt me contacteren op 0470/44 22 19 of via info@geluidisisolatiedokter.be
geluidsisolerende voorzetwand

Lees meer over structurele transmissie via onderstaande link.


2. Massa/veer/massa-transmissieIn de lage en middenfrequentie vormt de luchtlaag tussen de gemene muur en het plaatmateriaal een veer die beide spouwbladen verbindt.


Na een vermindering van de geluidisolatie bij de massa/veer/massa-resonantiefrequentie verbetert de geluidsisolatie voor frequenties hoger dan de MVM-resonantie met 18 dB per frequentieverdubbeling.3. Driekamer-transmissie


In het hoogfrequente deel van het spectrum vormt de luchtlaag tussen de spouwbladen geen veer maar beschouwen we deze als een apparte ruimte.


We mogen in dit deel van het spectrum de geluidsverzwakkingsindex van de basis optellen bij die van het plaatmateriaal wat zorgt voor een goede luchtgeluidsisolatie.

Met welke parameters houden we rekening bij het ontwerpen van een geluidsisolerende voorzetwand?


 • De kenmerken van de stoorbron

 

  • Contactgeluid of luchtgeluid?
  • Belangrijke laagfrequente component of niet?
  • Luidheid
  • Geluidspieken


 • Het wenste akoestisch comfortniveau


 • De geometrie van de ontvangstruimte
  • Volume
  • Het aantal m² scheidingswand
  • Het aantal m² hard gekoppelde flankerende bouwelementen

Welke geluidsisolatiewinst is mogelijk in het akoestisch labo?We moeten steeds een onderscheid maken tussen de verbetering van de directe geluidsisolatie ofwel de verbetering van de gewogen geluidsverzwakkingsindex (∆Rw ) en het gestandaardiseerd geluidsdrukniveauverschil (verbetering van de DnT,w ) in een specifiek gebouw.


De directe luchtgeluidsgeluidsisolatie houdt geen rekening met flankerende geluidstransmissie en omloopgeluid. De globale luchtgeluidsisolatie tussen 2 ruimtes in een specifiek gebouw houdt wel rekening met alle transmissiewegen.


De ∆Rw of de verbetering van de gewogen geluidsverzwakkingsindex dankzij de voorzetwand doorheen de gemene muur hangt af van:


 • De plaats van de massa/veer/massa-resonantie in het spectrum
  • Hoe lager de MVM-resonantiefrequentie hoe hoger de directe geluidsisolatiewinst
 • De hoeveelheid geluidsabsorberend materiaal in de spouw
 • De oppervlaktemassa van het plaatmateriaal
 • De grensfrequentie van het plaatmateriaal
 • De kwaliteit van de structurele ontkoppeling tussen voorzetwand en basiswand
 • Het aantal akoestische lekken in de voorzetwand. Denk hierbij aan:
  • Ingebouwde stopcontacten en schakelaars
  • Doorboringen door leidingen
 • De uitvoeringskwaliteit
 • De geluidsverzwakingsindex van de basiswand, vooral bepaald door de oppervlaktemassa van de basiswand.
  • Hoe akoestisch zwakker de basiswand scoort des te groter de winst zal zijn
   • Dus als een aanbieder wil pronken met een grote directe geluidsisolatiewinst dan kan hij best zijn voorzetwand laten testen in combinatie met een zwakke basiswand zoals een onbepleisterde cellenbeton- of gipsblokkenwandVia onderstaande linken  kun je lezen hoe je de geluidsisolatiewinst kunt inschatten en alle details zien van  de labotesten op het type geluidsisolerende voorzetwand dat wij vaak toepassen.


De labotest toont een directe geluidsisolatiewinst van 27 dB dankzij de ontkoppelde voorzetwand.


Welke directe geluidsisolatiewinst is realistisch in een bestaande woning?Hoeveel er van de directe geluidsisolatiewinst in het akoestisch labo in de praktijk nog overschiet hangt af van een pak factoren waarvan de belangrijkste zijn: • De kwaliteit van de structurele ontkoppeling tussen voorzetwand en de zwaardere bouwelementen zoals:
  • Vloerplaat
  • Plafond
  • Beide flankerende wanden
 • De aanwezigheid van omloopgeluid. Klassiekers hier zijn:
   • Ventilatiekanalen die van zendruimte naar ontvangstruimte lopen zonder akoestische demper tussen de overgang
   • Een radiator in de zendruimte en een radiator in de ontvangstruimte die door dezelfde watervoerende leiding bediend worden
 • De oppervlakte van de gemene muur, flankerende muren, vloer en plafond aan de ontvangstzijde.
 • Het type bouwknopen (T of + )
 • De oppervlaktemassa (kg/m²) van de flankerende wanden, vloerplaat en plafond aan de zendzijde (bij de buren)
 • De geluidsverzwakkingsindex van de flankerende wanden, vloer en plafond aan de zendzijde (bij de buren)
 • De oppervlaktemassa (kg/m²) van de flankerende wanden, vloerplaat en plafond aan de ontvangstzijde
 • De geluidsverzwakkingsindex van de flankerende wanden, vloerplaat en plafond aan de ontvangstzijde
Flankerende geluidstransmissie


flankerende geluidstransmissie

In de ontvangstruimte kan het in de zendruimte geproduceerde geluid afstralen via:


 • De gemene muur
 • De linkse flankerende muur
 • De rechtse flankerende muur
 • De vloer
 • Het plafondZonder geluidsisolerende voorzetwand gaat de afstraling via de gemene muur bijna altijd dominant zijn.


Laten we de gemene muur gelijkstellen met een "roeper".


Elk van de flankerende elementen kunnen we in functie van een pak pararameters gelijkstellen met:


 • Of een fluisteraar = nauwelijks afstraling van flankerend geluid
 • Of een gewone spreker = een beetje afstraling van flankerend geluid
 • Of een spreker met stemverheffing = veel afstraling van flankerend geluid.


Meerdere fluisteraars kunnen we samen als een "gewone spreker" beschouwen, meerdere "gewone sprekers" als een "spreker met stemverheffing" en meerdere "sprekers met stemverheffing" als een "roeper".


Door een performante voorzetwand te voorzien kunnen we de gemene muur van een "roeper" omvormen tot een "fluisteraar".


Na deze ingreep wordt de afstraling van het flankerend geluid belangrijker. Hoe beter we de gemene muur akoestisch isoleren des te dominanter de flankerende afstraling gaat worden.


Als één van van de flankerende elementen in de ruimte als een "spreker met stemverheffing" geldt of indien er meerdere elementen als "gewone sprekers" beschouwd kunnen worden, gaan de bewoners wellicht niet tevreden zijn met de ingreep.In gevallen met veel flankerende geluidstransmissie dienen we:


 • meerdere flankerende elementen aan te pakken = semi box-in-box
  • bijna altijd de "sprekers met stemverheffing" aanpakken
  • de "gewone sprekers" laten we in een eerste fase soms onbehandeld (we kunnen ze indien de bewoners nog niet tevreden zijn van de ingrepen altijd nog in een volgende fase aanpakken), maar soms zorgen randvoorwaarden er voor dat we de "gewone sprekers" simpelweg niet kunnen aanpakken
  • de fluisteraars laten we onbehandeld
   • de vloeren worden zelden tot nooit aangepakt omdat dit een te ingrijpende maatregel is (deuren, raamdorpels; keuken, trap,...moeten soms aangepast worden)
 • alle flankerende elementen aan te pakken = box-in-box
flankerende geluidsoverdracht

Op deze afbeelding loopt de vloer door van de zendruimte naar de ontvangstruimten en zien we 4 transmissie wegen voor de bouwknoop gemene muur/vloer


 • Vloer zendruimte naar vloer ontvangstruimte
 • Gemene muur zendruimte naar vloer ontvangstruimte
 • Vloer zendruimte naar gemene muur ontvangstruimteDe geluidsisolerende voorzetwand heeft een impact op:


 • de directe geluidsoverdracht
 • de flankerende geluidsoverdracht vloer zendruimte / gemene muur ontvangstruimteDe geluidsisolerende voorzetwand heeft geen enkele impact op de flankerende wegen:


 • vloer zendruimte / vloer ontvangstruimte
 • gemene muur zendruimte / vloer ontvangstruimte

Uitvoeringsdetails bepalen de haalbare geluidsisolatiewinst


De geluidsisolatie wordt bepaald door de zwakste elementen.


Daarom zijn samen met het juiste ontwerp ook de uitvoeringsdetails belangrijk en dient de uitvoerder te zorgen voor:


 • een volledige ontkoppeling van de voorzetwand door het gebruik van de aangewezen ontkoppelingsmaterialen
 • aansluitingen van de platen op de metselwanden, vloer en plafond waarbij akoestische bruggen vermeden worden door een kier te laten en vervolgens deze kier met een soepelblijvende kit op te vullen en niet met gips.
 • plinten die geen doorkoppeling tussen de voorzetwand en vloer veroorzaken
 • dat geluidslekken vermeden wordenWanneer er zware voorwerpen op de voorzetwand bevestigd moeten worden, vervangen wij geen gipskarton- of gipsvezelplaat door een OSB-plaat maar werken wij met Gyproc Habito platen. De grensfrequentie van houtderivaatplaten ligt lager dan die van gipskarton- of gipsvezelplaten.Stopcontacten


Bij voorkeur bevat de voorzetwand geen stopcontacten.


Als stopcontacten nodig zijn dan opteer je best voor opzet stopcontacten.


opbouw stopcontact

Indien stopcontacten toch ingebouwd moeten worden dan zijn er luchtdichte inbouwdozen op de markt of kunnen standaard inbouwdozen luchtdichter en verzwaard worden met wat ze in het engels putty pads noemen.

putty pad
luchtdichte inbouwdoos

De ontkoppelingsmaterialen voor een geluidsisolerende voorzetwandGeluidsisolatiedokter biedt een ruim gamma ontkoppelingsmaterialen voor voorzetwanden aan.

Het geschikte plaatmateriaal voor een geluidsisolerende voorzetwandHet plaatmateriaal moet zwaar en buigslap zijn zodat de grensfrequentie hoog in het spectrum komt te liggen.Meest geschikte plaatmateriaal:

Houtderivaatplaten zijn lichter en buigstijver waardoor hun grensfrequentie ongunstig valt. Hierdoor zijn deze platen minder geschikt om geluid te isoleren.


Voorzie steeds een dubbele laag plaatmateriaal dat verspringend wordt aangebracht zodat de naden van de 2 lagen niet samenvallen.

Spouwvulling voor de akoestische voorzetwandEen lege spouw tussen twee parallelle deelwanden zal werken als een klankkast wat leidt tot een aanzienlijke verzwakking van de geluidsisolatie.


Het absorberend materiaal onderdrukt de staande golven in de spouw die een negatieve impact hebben op de geluidsisolatie in de hogere frequenties.


De eerste centimeters van het absorberende materiaal leveren de grootste geluidsisolatiewinst. De akoestische prestaties van de wandopbouw verbeteren met elke bijkomende centimeter die aangebracht wordt.


Hoe meer absorptiemateriaal in de spouw hoe beter dus, het absorptiemateriaal mag wel niet verstijvend werken = geen 12 cm proppen in een spouw van 10 cm.


Het type spouwvulling speelt niet zo'n grote rol. Of het nu glaswol, rotswol, cellulose, vlaswol, gerecycleerd katoen of soepele houtwolplaten zijn maakt op zich niet zoveel uit.


In de handel probeert men vaak duur vlokkenschuim te verkopen dat in een spouw geen akoestische meerwaarde biedt t.o.v. de veel goedkopere glaswol.

In specifieke situaties is dit vlokkenschuim de gemakkelijst verwerkbare oplossing. Bijvoorbeeld voor de geluidsisolatie van rolluikkasten. • Halfstijve glaswolplaten worden omwille van de prijs het meest gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:


 • Ecologische materialen


Enkele jaren terug heeft het WTCB testen uitgevoerd om te zien of ecologische isolatiematerialen als spouwvulling dezelfde akoestische prestaties hebben. Uit dat onderzoek bleek dat materialen zoals hennepmatten, cellulosematten, matten van gerecycleerd katoen dezelfde akoestische eigenschappen hebben als glaswol.


Enkele voorbeelden van deze materialen zijn:


Soepele kitvoeg voor de perimeter van de voorzetwandWij gebruiken Acoustic Sealant van Green Glue


Overzicht van de producten die wij zelf gebruiken als we geluidsisolerende voorzetwanden plaatsen


 • Plaatmateriaal
  • Gipsvezelplaat Fermacell 12,5 mm met rechte randen)
  • Gipskartonplaat Gyproc Soundbloc of Gyproc Habito


 • Schroeven en pluggen


 


  • Schroeven en pluggen om de EP 500 S35 op de vloer te bevestigen
   • afhankelijk van type draagvloer
 •  
  • Schroeven en pluggen om de EP 700+Sylomer of EP 400+Sylomer aan de achterliggende basiswand te bevestigen
   • afhankelijk van het type basiswand
 •  
  • Schroeven en pluggen voor de acoutic washers van de verticale profielen die tegen de flankerende wanden komen
   • afhankelijk van het type flankerende wand


  • Voor de eerste laag platen
   • indien Fermacell platen Fermacell snelbouwschroeven met boorpunt 3,9 x 30 mm
   • indien Soundblock/Habito platen Gyproc High Performance Schroeven 25 mm
 •  
  • Voor de tweede laag platen
   • indien Fermacell platen Fermacell snelbouwschroeven met boorpunt 3,9 x 45 mm
   • indien Soundblock/Habito platen Gyproc High Performance Schroeven 35 mm


 • Indien Fermacell platen
  • voegenlijm voor de tweede laag Fermacell platen 

Specifieke materialen indien de voorzetwanden 8,5 cm of dikker zijn

 • Ontkoppeling van de verticale profielen die tegen de flankerende wanden aangebracht worden
  • Zelfklevend rubber 10 mm en acoustic washersEP 400 + Sylomer wandbeugel

EP 400 + Sylomer wandbeugel

EP 700 + Sylomer wandbeugel

EP 700 + Sylomer wandbeugel

Voorzetwanden van 6,5 cm
EP 700 + Sylomer wandbeugel

Het belang van een voldoende hoog achtergrondgeluidsniveau


Het gezegde "het is er muisstil" kan je interpreteren als "er is in die ruimte zodanig weinig achtergrondgeluid dat het rondtrippelen van kleine knaagdiertjes hoorbaar wordt".


Zelfs het hoogst haalbare geluidsisolatieniveau kan nooit alle geluid buitenhouden.

Hoeveel achtergrondgeluidsniveau is nodig om een stoorgeluid onhoorbaar te maken?


Parameters zijn:


 • Hoe goed is de luchtgeluidsisolatie tussen de 2 ruimtes?
 • Wat is het geluidsniveau van het stoorgeluid?
 • Hoe goed hoort de luisteraar?Een bijlage in de huidige Belgische Akoestische Norm voor residentiële gebouwen probeert in tabel G1 weer te geven wat de subjectieve beoordeling van de luchtgeluidsisolatie tussen 2 ruimtes is.


Als geluidsbron in de zendruimte werd gekozen voor spraak


 • Normale spraak = 60 tot 65  dB op 1 m afstand van de spreker
 • Luide spraak = 70 dB op 1 m afstand van de spreker


A-gewogen gestandaardiseerd geluidsdrukniveauverschil 55 dB.

DA 55 dB  stemt overeen met de huidige eisen voor de akoestische comfortklasse C (de laagste klasse).


Met een DA van 55 dB zouden 70% van de bewoners van een nieuwbouw appartement tevreden moeten zijn met het akoestisch comfort. Dit geluidsisolatieniveau is onvoldoende om te voldoen aan de eisen voor normaal akoestisch comfort bij nieuwbouw rijwoningen uit de vorige akoestische norm.

type spraak

20 dB achtergrondgeluid

25 dB achtergrondgeluid

30 dB achtergrondgeluid

normale spraak

hoorbaar

meestal niet verstaanbaar

gedeeltelijk hoorbaar

niet verstaanbaar

net hoorbaar

luide spraak

gedeeltelijk verstaanbaar

hoorbaar

meestal verstaanbaar

gedeeltelijk hoorbaar

niet verstaanbaar

20 dB achtergrondgeluidsniveau is echt ongelofelijk stil. 

30 dB achtergrondgeluidsniveau is fluisterstil

A-gewogen gestandaardiseerd geluidsdrukniveauverschil 60 dB.


DA 60 dB stemt overeen met de huidige eisen voor de akoestische comfortklasse B.


Met een DA van 60 dB zouden 70% van de bewoners van een nieuwbouw rijwoning en 90% van de bewoners van een nieuwbouw appartement tevreden moeten zijn met het akoestisch comfort.

type spraak

20 dB achtergrondgeluid

25 dB achtergrondgeluid

30 dB achtergrondgeluid

normale spraak

gedeeltijk hoorbaar

niet verstaanbaar

net hoorbaar

quasi onhoorbaar

luide spraak

hoorbaar

meestal niet verstaanbaar

gedeeltelijk hoorbaar

niet verstaanbaar

net hoorbaar

Onze werkwijzeDe details van de uitvoering hangen af van project tot project maar de  basismethodiek is bijna altijd dezelfde.

Hoeveel kost een geluidsisolerende voorzetwand?Reken voor de materiaalkost incl. 21% BTW op een 80 tot100 €/m².


Een vuistregel aanhouden voor de kosten inclusief plaatsing en afwerking is moeilijk omdat deze afhankelijk zijn van meerdere factoren.

ConclusieGeluidsisolerende voorwanden bieden een effectieve oplossing voor het verminderen van geluidsoverlast in je woning. Ze kunnen geluidsoverdracht van aangrenzende kamers verminderen

 Met de juiste materialen en technieken kun je genieten van een rustige en comfortabele leefomgeving.


Het installeren van geluidsisolerende voorwanden kan enige investering vergen, maar de voordelen wegen zeker op tegen de kosten. Naast het verbeteren van de geluidsisolatie, kan het ook de waarde van je woning verhogen en bijdragen aan energiebesparing.


Als je overweegt geluidsisolerende voorwanden te installeren, is het raadzaam om advies in te winnen bij een professional.


Met de informatie en tips op deze pagina  ben je goed voorbereid om geluidsisolerende voorwanden in je woning te installeren en te genieten van een rustige en comfortabele leefomgeving.


unsplash