geluidsisolatie muur

Geluidsisolatie voor muren die werkt: een combinatie van savoir faire en materiaalkeuzeZorgt het burenlawaai voor geluidsoverlast in je woning en ben je op zoek naar effectieve geluidsisolatie voor binnenmuren?


Er zijn verschillende maatregelen die je kunt nemen om de geluidsoverdracht van het burenlawaai te reduceren.


Geluidsisolatie voor muren staat bijna altijd gelijk met het aanpakken van de gemene muur met een voorzetwand. Geluidsisolatiedokter verdeelt een ruim gamma ontkoppelingsmaterialen voor voorzetwanden dat we graag aan je voorstellen. Je kunt me contacteren op 0470/44 22 19 of info@geluidsisolatiedokter.be.

geluidsisolatie voor muren

Maar er zijn nog andere maatregelen mogelijk/nodig om de akoetische isolatie van de muur te verbeteren.


Van het toepassen van een geluidsisolerende voorzetwanden tot het aanbrengen van akoestische absorbers en maskeergeluid, we bespreken alles wat je moet weten om de geluidsoverlast van de buren tot een minimum te beperken/


Op deze pagina delen we enkele handige tips en een overzicht van de materialen om de akoestische isolatie van de muur te verbeteren.

Kristof Sucaet geluidsisolatiedokter

Mijn ervaring met geluidsisolatie voor muren


 • Bijna 15 jaar professionele ervaring op vlak van geluids- en trillingsisolatie


 • Zelfstandig akoestisch adviseur en aannemer geluidsisolatie werken sinds 2018


 • Meer dan 100 uitgevoerde geluidsisolatieprojecten


 • Gecertificeerd aannemer binnenmuurisolatie


 • Geslaagd voor de module "bouwakoestiek van de 46° Hogere Cursus Akoestiek*

Hoe reist geluid doorheen een muur?Een voorzetwand gaat een groot deel van de directe geluidstransmissie blokkeren maar toch zal er nog steeds een beetje geluid op 3 manieren doorheen de wand van de zendruimte in de ontvangstruimte terechtkomen.Structurele transmissie


Door harde contacten tussen de voorzetwand en basiswand/vloer/plafond/flankerende wanden komen trillingen in de voorzetwand terecht en wordt er geluid afgestraald.


Door de voorzetwand te ontkoppelen reduceren we de structurele transmissie van geluid. Massa/veer/massa-transmissie voor de lage- en middenfrequente geluiden


In dit deel van het spectrum beschouwen we de luchtlaag tussen basiswand en plaatmateriaal van de voorzetwand als een veer.


De voorzetwand isoleert geluid waarvan de frequentie hoger is dan de  massa/veer/massa-resonantiefrequentie. Theoretisch stijgt de geluidsisolatie met 18 dB per frequentieverdubbeling.


Rond de MVM-resonantiefrequentie is de geluidsisolatie van de basiswand + voorzetwand minder goed dan die van de basiswand alleen.


Hoe lager de MVM-resonantiefrequentie des te beter de geluidsisolatie.


Parameters die hier een rol spelen zijn:


 • Spouwdiepte
  • Hoe breder, hoe lager de MVM-resonantiefrequentie


 • Oppervlaktemassa plaatmateriaal
  • Hoe zwaarder, hoe lager de MVM-resonantie


Een voorzetwand met zwaar plaatmateriaal zoals hoogverdichte gipskartonplaten of gipsvezelplaten met een spouwdiepte van minimaal 4 cm zorgt voor een MVM-resonantiefrequentie die voldoende laag is om normaal geluid (zonder veel lage frequenties) zoals stemmen te isoleren.Driekamertransmissie voor de hoge frequenties


De luchtlaag wordt niet meer gezien als een veer maar als een aparte ruimte tussen de 2 spouwbladen.  In het hoogfrequente deel van het spectrum mogen we de geluidsisolatie van de beide spouwbladen bij elkaar optellen. Dit zorgt voor hoge geluidsisolatiewaarden.


Er kunnen wel staande golven optreden in de spouw, maar deze worden onderdrukt door het geluidsabsorberende materiaal. Op die manier zorgt het thermisch isolerend materiaal met geluidsabsorberende eigenschappen voor een indirect voor een verbetering van de geluidsisolatie.Wat is geluidsisolatie?Geluidsisolatie slaat voor mij op concepten gericht op het verminderen of blokkeren van de geluidsoverdracht van de zendruimte naar de ontvangstruimte. Geluidisolatie draait veel minder op materialen dan om "know how".


Het doel  van akoestische isolatie is om een omgeving te creëren die aangenaam en comfortabel is voor de bewoners.


Om burenlawaai aan te pakken worden vaak voorzetwanden toegepast om de geluidsisolatie tussen de 2 woningen te verbeteren.Werkingsprincipe geluidsisolerende voorzetwanden


Bij deze massa/veer/massa-systemen werkt het de luchtlaag tussen de 2 spouwbladen als een soort veer die in staat is om de trillingen van de basiswand te dempen en sterk verzwakt door te geven aan het plaatmateriaal van de voorzetwand.


De spouw tussen de ontkoppelde 2 massa's opvullen met thermische isolerend materiaal met geluidsabsorberende eigenschappen (een mondvol maar een materiaal zoals minerale wol is nu éénmaal geen geluidsisolatie) dat de staande golven in de spouw onderdruk zorgt een uiterst performante oplossing.


Door deze techniek toe te passen stijgt verbetert de geluidsisolatie veel meer dan wanneer gewoonweg de oppervlaktemassa van de wand verhoogd wordt. 


Theoretisch stijgt de geluidsisolatie met 6 dB per verdubbeling van de oppervlaktemassa. Maar wanneer we de massa's van elkaar scheiden en de spouw opvullen met minerale wol krijgen we een systeem waarvan de geluidsisolatie boven de MVM-resonantiestijgt met 18 dB per frequentieverdubbeling (octaaf) en bij de hoge frequenties waar we kunnen spreken over driekamertransmissie met 12 dB per frequentieverdubbeling.


geluidsisolatie muur

Bron: praktijk van de geluidsisolatie - dr. ir. Filip J.R. Verbandt - 46° Hogere Cursus Akoestiek. https://www.eva-international.comMeer achtergrondinformatie over geluidsisolatie via onderstaande link.


Geluidsisolatie voor binnenmuren: materialen en techniekenEr zijn verschillende materialen en technieken die kunnen worden gebruikt om geluidsisolatie voor muren effectief te maken. Hier zijn de 3 opties:


 • De ankerloze gemetselde voorzetwand


Meestal gipsblokken of cellenbeton die op ontkoppelingsstrips gemetseld worden om een vrijstaande voorzetwand te bekomen. De spouw tussen basiswand en voorzetwand wordt opgevuld met geluidsabsorberend materiaal.


De gemetselde voorzetwand wordt in de context van een akoestische renovatie bijna nooit toegepast omwille van het ruimteverlies. • De gekleefde voorzetwand


Een gekleefde voorzetwand bestaat uit een gipskarton/gipsvezelplaat die in de fabriek gekoppeld werd aan een laag thermische isolatie met geluidsabsorberende eigenschappen zoals minerale wol of geëlastifieerd EPS.


Voorbeeld: Calibel van Isover: https://www.isover.nl/producten/calibel-sk


Gekleefde voorzetwanden met harde isolatieplaten zoals PIR hebben een negatieve impact op de geluidsisolatie. • Vrijstaande voorzetwand in stijl- en regelwerkDit zijn systemen waarbij de gipskarton- of gipsvezelplaten bouwplaten die tegen een metalen stijl- en regelwerk geschroefd worden dat ofwel losstaat van de basiswand, ofwel in geval van hogere voorzetwanden (+2m40) ermee verbonden worden via speciale trillingsisolerende koppelingen zoals de EP 400+Sylomer die wij vaak toepassen.

De ruimte tussen de basiswand en het plaatmateriaal wordt opgevuld met geluidsabsorberend materiaal.


Dit type voorzetwand wordt het vaakst toegepast.

Geluidsisolatieverbetering met een geluidsisolerende voorzetwandDirecte geluidsisolatieverbetering in het akoestisch labo


Wat de geluidsisolatieverbetering ∆R per terts of ∆Rw gaat zijn hangt af van:


 • De samenstelling van de voorzetwand
 • De samenstelling van de basiswand


Plaatsen we de voorzetwand voor een zware basiswand (+350 kg/m² met een gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw van meer dan 50 dB ) of voor een lichte basiswand (-100 kg/m² met een gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw lager dan 35 dB) dan gaat de  ∆Rw kleiner zijn bij de zware wand.


De geluidsisolatie van de basiswand + voorzetwand gaat wel beter zijn bij de zware wand dan bij de lichte wand + voorzetwand en dat is wat uiteindelijk het belangrijkst is. • Gekleefde systemen


Met dikkere gekleefde systemen zijn verbetering tot 10 dB mogelijk in combinatie met een zware basiswand en tot 20 dB in combinatie met lichte voorzetwanden. • Stijl- en regelwerk


Met een vrijstaand stijlenwerk situeren de mogelijke verbeteringen zich doorgaans ergens tussen de 15 dB in combinatie met een zware basiswand en meer dan 25 dB in combinatie met de lichte basiswand.Onderstaand de geluidisolatie van een voorzetwand zoals wij vaak gebruiken in combinatie met een basiswand bestaande uit langs beide zijden bepleisterde 14 cm dikke snelbouwstenen (Rw, basiswand 42 dB).


      ∆Rw 27 dBgeluidsisolatieverbetering voorzetwand

Geluidsisolatiewinst in een bestaande woning


De in-situ winst hangt af van meerdere parameters:


 • De geometrie van de ontvangstruimte
 • De oppervlakte van de scheidingswand
 • De hoeveelheid flankerende transmissie
 • De  mogelijke aanwezigheid van omloopgeluid
 • De zorgvuldigheid waarmee de voorzetwand werd geplaatst
 • De aanwezigheid van stopcontactenIn-situ zijn het de secundaire transmissiewegen die de maximaal haalbare verbetering bepalen.


In situatie met veel flankerende geluidstransmissie moeten niet alleen de directe weg maar ook enkele of alle nevenwegen behandeld moeten worden.


Wens je vrijblijvende hulp bij het ontwerpen van een oplossing om de geluidsisolatie van een muur te verbeteren?Op basis van een vragenlijst die me een idee heeft van de situatie geef ik aan hoe ik de voorzetwand zou ontwerpen.Tevens bezorg ik je een idee inschatting materiaalkosten- en hoeveelheden.hulp ontwerpen voorzetwand

Tips om de geluidsoverlast tot een minimum te reducerenHier zijn enkele handige tips  om geluidsisolatie voor muren effectiever te maken: • Identificeer de bron van het geluid


Voordat u in geluidsisolatie investeert, is het belangrijk om de bron van het geluid te identificeren. Op deze manier kunt u specifieke maatregelen nemen om het stoorgeluid te verminderen.


 • Dicht kieren en let op met stopcontacten


Zelfs kleine kieren en scheuren in de muren kunnen geluidsoverdracht veroorzaken. Zorg ervoor dat u alle kieren en scheuren afdicht met speciale afdichtingsmiddelen om het geluid te verminderen.


 • Gebruik geluiddempende materialen in de ontvangstruimte


Naast geluidsisolerende materialen, kunt u ook geluiddempende materialen gebruiken. In akoestisch gedempte ruimte gaat de geluidsisolatie beter lijken dan ze is omdat het diffuse veld (beheerst door de reflecties van de geluidsgolven) onderdruk wordt waardoor het geluidsdrukniveau in de ruimte daalt. Omgekeerd geldt dan ook dat in een akoestisch harde ruimte de geluidsisolatie minder goed gaat lijken dan ze is.


Voorbeelden van geluidsabsorberende materialen die het geluidsdrukniveau reduceren zijn:


 • Akoestische panelen
 • Een spanplafond
 • Geluidsabsorberende gordijnen


. Deze materialen helpen bij het absorberen van geluid en verminderen de weerkaatsing waardoor het stiller wordt. • Voorzie een voldoende hoog achtergrondgeluidsniveau 


Door het stoorgeluid dat nog steeds, zij het dan verzwakt door de voorzetwand, afstraalt in de ontvangstruimte te maskeren gaat het minder storend werken.


Meer info over geluidsmaskering via onderstaande link.

 • Hou rekening met flankerend geluid en omloopgeluid.


Het geluid straalt niet alleen af van de scheidingsmuur maar ook via  harde gekoppelde vloeren, plafonds en flankerende wanden. Een voorzetwand heeft slechts impact op 5 van de 13 geluidstransmissiewegen tussen 2 naast elkaar gelegen ruimtes. 

flankerend geluid

Als we elke m² van de hard gekoppelde wanden beschouwen als een luidspreker dan zijn de luidsprekers van de scheidingsmuur de luidste. De luidsprekers van de flankerende elementen zijn minder luid maar wel met meer. De hoeveelheid flankerende transmissie gaat bepalend zijn voor de geluidsisolatiewinst.


Meer info over flankerend geluid via onderstaande link.

 • Ontkoppelen, ontkoppelen, ontkoppelen


Om structurele transmissie (trillingen die zich doorheen gekoppelde vaste materialen voortplanten) te reduceren is ontkoppelen de boodschap.


Harde koppeling tussen de metalen profielen en de flankerende vloer/plafond en wanden dienen vermeden te worden.


Laat steeds wat ruimte tussen het plaatmateriaal en de andere bouwelemenen en vul deze kier steeds een soepele kitvoeg langsheen de perimeter van het plaatmateriaal zodat er geen harde contacten tussen plaatmateriaal en vloer/plafond/flankerende wanden zijn die een akoestisch brug kunnen vormen.


Professionele geluidsisolatiediensten


Als u denkt met complexe geluidsisolatieproblemen te maken, kunt u overwegen om professionele geluidsisolatiediensten in te schakelen.


Als akoestisch advies stel ik mijn kennis en ervaring om geluidsisolatie op maat van uw specifieke behoeften te bieden te beschikking


Ik kan u helpen bij het identificeren van geluidsbronnen, het selecteren van de juiste materialen en technieken, en samen met de onderaannemer instaan voor de professionele plaatsing van de tijdens het adviesgesprek voorgestelde oplossingen.


Meer info en tarieven voor akoestisch advies op locatie via onderstaande link.

Kosten van geluidsisolatie


Reken voor de materiaalkost voor een vrijstaande voorzetwand met metalen profielen incl. 21% BTW op een 80 tot100 €/m².


Een vuistregel aanhouden voor de kosten inclusief plaatsing en afwerking is moeilijk omdat deze afhankelijk zijn van meerdere factoren.


Hoewel geluidsisolatie een investering kan zijn, zijn de voordelen op lange termijn zeker de moeite waard. Het creëren van een rustige en vredige leefomgeving kan uw kwaliteit van leven verbeteren en uw huiswaarde verhogen.

Materialen voor geluidsisolerende voorzetwanden


 1. Ontkoppelingmaterialen
 2. Metalen profielen
 3. Plaatmateriaal
 4. Geluidsabsorberende spouwvulling
 5. Soepele kitvoeg
 1. Ontkoppelingsmaterialen


Geluidsisolatiedokter biedt een ruim gamma speciale materialen voor de ontkoppeling van voorzetwanden aan. Wij gebruiken deze materialen zelf voor het plaatsen van voorzetwanden.

       2.  PlaatmateriaalPrima geschikt zijn zware, buigslappe plaatmaterialen.
Houtderivaatplaten zijn lichter en buigstijver waardoor hun grensfrequentie ongunstig valt. Hierdoor zijn deze platen minder geschikt om geluid te isoleren.
       3.  Thermisch isolatiemateriaal met geluidsabsorberende eigenschappen als spouwvulling • Halfstijve glaswolplaten worden omwille van de prijs het meest gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:


 • Ecologische materialen


Enkele jaren terug heeft het WTCB testen uitgevoerd om te zien of ecologische isolatiematerialen als spouwvulling dezelfde akoestische prestaties hebben. Uit dat onderzoek bleek dat materialen zoals hennepmatten, cellulosematten, matten van gerecycleerd katoen dezelfde akoestische eigenschappen hebben als glaswol.


Enkele voorbeelden van deze materialen zijn:     4. Soepele kitvoeg


Wij gebruiken Acoustic Sealant van Green Glue
Conclusie


Effectieve geluidsisolatie voor muren is essentieel voor een rustige en vredige leefomgeving. Door het gebruik van geluidsisolerende voorzetwanden kunt u geluidsoverdracht verminderen en genieten van een comfortabeler en stressvrij huis.


De effectiviteit hangt sterk af van een correct ontwerp en foutloze plaatsing. 


Je kunt opteren voor doe-het-zelf geluidsisolatie of professionele geluidsisolatiediensten. Wij plaatsen geluidsisolerende voorzetwanden bij onze adviesklanten.


unsplash