directe geluidsisolatiewinst voorzetwand

Directe geluidsisolatiewinst met een geluidsisolerende voorzetwand

Op deze pagina bekijken we hoe je de verbetering van de geluidsverzwakkingsindex dankzij een voorzetwand kunt inschatten en bespreken we kort de resultaten van een labotest.

Geluidsisolatiewinst in het akoestisch labo met de ontkoppelingsmaterialen van geluidsisolatiedokterBasiswand: 14 cm snelbouwstenen met  langs beide zijden een bepleistering. Rw,basiswand 42 (-1, -4) dBLaboresultaten


 • ΔRw,direct  27 dB = de directe geluidsisolatiewinst
 • Rw, basiswand + voorzetwand 69 dB = hetgeen basiswand en voorzetwand samen tegenhouden
Samenstelling van de geluidsisolerende voorzetwand


 • totale dikte: 12,7 cm
 • standaard metalen profielen van 5 cm 
 • minerale wol in de spouw
 • 1 gipskartonplaat van 12,5 mm met een massa van 8 kg/m² 
 • 3 mm dik akoestisch membraan
 • 1 gipskartonplaat van 15 mm met een oppervlaktemassa van 10,9 kg/m² 
 • ontkoppeling EP 500 S35 en EP 700+Sylomer
geluidsisolatieverbetering metal stud voorzetwand

Een globale directe geluidsisolatiewinst van 27 dB is goed maar nog veel liever weten we wat de geluidsisolatiewinst per tertsband is zodat we te weten komen hoe goed de voorzetwand het storende geluid met zijn specifieke spectrale kenmerken zal isoleren.
Geluidsisolatiewinst per tertsband


De geluidsisolatiewinst telt enkel voor de directe geluidsisolatie t.o.v. van de hieronder beschreven basiswand.


Met een akoestisch minder performante basiswand zullen hogere winsten behaald worden met dezelfde geluidsisolerende voorzetwand. Deze hogere  ΔRw,direct wordt natuurlijk door veel fabrikanten in de verf gezet en dus gaan ze testen in combinatie met onbepleisterde snelbouwwanden of een basiswand met lichtere gipsblokken...


De winst die met de akoestische voorzetwand behaald wordt is al bij al minder relevant dan de geluidsisolatie van de basiswand+voorzetwand gecombineerd.


Labotest geluidsisolerende voorzetwand


basiswand


 • aan beide zijden bepleisterde (1,5 cm) snelbouwers van 15 cm dik
 • Rw basiswand: 42 (-1, -4)  dB


akoestische voorzetwand


 • metal stud ontkoppeld met EP 700 en EP 500 S35
 • spouw 10 cm
 • 5 cm minerale wol in de spouw
 • dubbele laag gipsplatenRw basiswand + voorzetwand


 • 67 (-2, -7) dB = ΔRw,direct 25 dB


tertsband

R basiswand

R met voorzetwand

winst

100 Hz

26 dB

45 dB

19 dB

125 Hz

35 dB

48 dB

13 dB

160 Hz

27 dB

49 dB

22 dB

200 Hz

36 dB

55 dB

19 dB

250 Hz

33 dB

56 dB

23 dB

315 Hz

34 dB

60 dB

26 dB

400 Hz

36 dB

64 dB

28 dB

500 Hz

38 dB

66 dB

28 dB

630 Hz

40 dB

66 dB

26 dB

800 Hz

41dB

71 dB

30 dB

1000 Hz

42 dB

72 dB

30 dB

1250 Hz

46 dB

72 dB

26 dB

1600 Hz

44 dB

72 dB

28 dB

2000 Hz

47 dB

72 dB

25 dB

2500 Hz

47 dB

74 dB

27 dB

3150 Hz

47 dB

71 dB

24 dB

4000 Hz

51 dB

74 dB

23 dB

∆Rw inschatten wanneer geen labotesten beschikbaar zijn


De rekennormen EN ISO 102354 voorzien een vereenvoudigde formule om de gewogen geluidsverzwakkingsindexverbetering (∆Rw ) in te schatten in functie van de massa/veer/massa-resonantiefrequentie van de voorzetwand en de gewogen geluidsverzwakkingsindex van de basiswand.Elke voorzetwand heeft een negatieve impact op de geluidsverzwakking in het spectrum rond de massa/veer/massa-resonantiefrequentie maar een slecht ontworpen voorzetwand kan ook een negatieve impact hebben op de ∆Rw .


Hoe lager de MVM-resonantiefrequentie en hoe lager de Rw van de basiswand hoe hoger ∆Rzal zijn.

resonantiefrequentie voorzetwand

∆Rw

lager dan 80 Hz

35 dB – (Rw,basiswand / 2)

100 Hz

32 dB – (Rw,basiswand / 2)

125 Hz

30 dB – (Rw,basiswand / 2)

160 Hz

28 dB – (Rw,basiswand / 2)

200 Hz

- 1 dB

250 Hz

- 3 dB

315 Hz

 - 5 dB

400 Hz

- 7 dB

Stel nu dat we een voorzetwand met een MVM-resonantiefrequentie lager dan 80 Hz geplaatst hebben dan krijgen we in functie van het type gemene muur volgende verbetering van de gewogen geluidsverzwakkingsindex ∆Rw .

type gemene muur

Rw,basiswand

∆Rw

cellenbeton 15 cm bepleisterd

44 dB

13 dB = 35 dB -(44 dB/2)

beton met geëxpandeerde klei 14 cm

44 dB

13 dB = 35 dB - (44Db/d)

snelbouw baksteen 14 cm bepleisterd

48 dB

11 dB = 35 dB - (48 dB/2)

kalkzandsteen 15 cm bepleisterd

50 dB

10 dB = 35 dB - (50 dB/2)

holle betonblok 14 cm bepleisterd

54 dB

8 dB = 35 dB - (54 dB/2)

volle betonblok 14 cm bepleisterd

56 dB

7 dB = 35 dB - (56 dB/2)

Idealiter is er een labotest beschikbaar die meer gedetailleerde info geeft. Met de nodige portie geluk is de in het labo geteste basiswand min of meer gelijk aan de basiswand van het bestudeerde gebouw.


Bij de basiswand van de op deze pagina besproken voorzetwand zou je op basis van deze inschattingsformules een ∆Rw

van (35-42/2) = 14 dB verwachten maar de labotest geeft een ∆Rvan 25 tot 27 dB.


Vereenvoudigde inschattingsformules zijn wat ze zijn. 

Rw van veel voorkomende basiswanden


Benaderingen: de densiteit van de gebruikte blokken is niet altijd gekend. Een baksteen met een dikte van14 cm en een densiteit van 1000 kg/m³ resulteert in een oppervlaktemassa van 140 kg/m² terwijl een baksteen met een densiteit van 1300 kg/m³ in een oppervlaktemassa van 182 kg/m² resulteert.


Daarnaast zijn de stootvoegen niet altijd volledig gevuld met voegspecie.

type blok

densiteit 

Rw 

cellenbeton 15 cm bepleisterd

550 kg/m³

44 dB

beton met geëxpandeerde klei 14 cm

850 kg/m³

44 dB

snelbouw baksteen 14 cm bepleisterd

1050 kg/m³

48 dB

kalkzandsteen 15 cm bepleisterd

1800 kg/m³

50 dB

holle betonblok 14 cm bepleisterd

1300 kg/m³

54 dB

volle betonblok 14 cm bepleisterd

2100 kg/m³

56 dB

cellenbeton 10 cm bepleisterd

550 kg/m³

41 dB

beton met geëxpandeerde klei 9 cm

850 kg/m³

40 dB

snelbouw baksteen 9 cm bepleisterd

1050 kg/m³

44 dB

holle betonblok 9 cm bepleisterd

1300 kg/m³

47 dB

volle betonblok 9 cm bepleisterd

2100 kg/m³

50 dB

De impact van de luchtdichtheid bij poreuze metselblokken is erg groot. Waar lucht doorheen kan komt er ook geluid door.


De goedkoopste manier om de geluidsisolatie van een onbepleisterde wand te verhogen is door hem te laten bepleisteren zodat hij luchtdicht wordt.


type blok

densiteit 

Rw 

cellenbeton 14 cm onbepleisterd

550 kg/m³

25 dB

cellenbeton 14 cm langs 1 kant bepleisterd

550 kg/m³

43 dB

cellenbeton 14 cm langs 2 kanten bepleisterd

550 kg/m³

44 dB