Geluidsisolerende voorzetwand

Performante geluidsisolerende voorwand

 

Geluidsisolerende voorzetwanden hebben een positieve invloed op zowel luchtgeluidsisolatie als contactgeluidsisolatie.

 

Materialen voor een maximale geluidsisolatiewinst

 

Met vrijstaande voorzetwanden kan een grotere geluidisolatieverbetering gerealiseerd worden dan met gekleefde voorzetwanden.

De geluidsisolatiewinst die met de een vrijstaande  voorzetwand in stijl- en regelwerk  haalbaar is hangt af van:

 

  • massa en buigstijfheid van het plaatmateriaal
  • graad van spouwvulling
  • mate van ontkoppeling
  • schakelaars, contactdozen en andere doorboringen
  • akoestische performantie van de flankerende wanden
  • spouwbreedte

 

plaatmateriaal: zwaar en buigslap

 

Gipskartonplaten zijn het meest gebruikte plaatmateriaal. Deze platen zijn zwaar en zijn buigslap waardoor hun kritische frequentie hoog in het spectrum ligt (+/- 3000 Hz).

 

Elke fabrikant van gipskartonplaten heeft verschillende types platen in zijn gamma: gewone, zwaardere, brandwerende en  vochtbestendige.

 

Bij geluidsisolerende voorzetwanden speelt vooral de massa van deze platen een rol. Hoe zwaarder, hoe beter. Hoogverdichte gipskartonplaten (densiteit +/- 1100 kg/m²) genieten de voorkeur op gewone gipskartonplaten (densiteit +/- 770 kg/m³).

 

Gyproc       Soundbloc platen            www.gyproc.be

Knauf          Soundshield                     www.knauf.be 

 

Gipskartonplaten vervangen door houten platen (multiplex, OSB, ..) of gecombineren met houten platen resulteert in een daling van  de maximaal haalbare geluidsisolatiewinst.

 

Houten platen hebben vaak minder massa dan gipskartonplaten en is minder buigstijver wat resulteert in een lagere kritieke frequentie (+/- 1300 Hz).

 

Niet alle plaatmaterialen met verwijzingen genre sono, acoustic, phono in de productnaam die in de handel worden aangeboden presteren akoestisch gezien beter dan gewone gipskartonplaten.

 

spouwvulling

 

Geluidsisolerende spouwvulling bestaat, maar kan enkel bij gespecialiseerde firma’s aangekocht worden. Deze materialen combineren massa met geluidsabsorptie.

 

Veelgebruikte, courant verkrijgbare spouwvulling:

 

 

Minerale wol of natuurlijke isolatiematerialen in de vorm van woldekens zijn door hun geringe massa geen akoestisch isolerende producten maar zijn wel goede geluidsabsorptiematerialen.

 

Geluidsabsorberend materiaal in de spouw elimineert spouwresonantie. Onrechtstreeks zorgt de spouwvulling zo wel voor een verbeterde luchtgeluidsisolatie.

 

De absorptiecoëfficient is belangrijk als het gaat om de nagalm in een ruimte te beperken. Bij spouwvulling speelt dit echter nauwelijks een rol.

 

Dure materialen voor akoestische correctie zoals opencellig PU vlokkenschuim werken niet beter als spouwvulling dan de goedkopere minerale wol.

 

De mate van spouwulling speelt wel een beperkte rol in de geluidsisolatiewinst.

 

ontkoppeling

 

De te realiseren geluidisolatiewinst hangt af van  het aantal en type contacten tussen de twee spouwbladen. Idealiter staat de voorzetwand volledig los van de scheidingswand.

 

Wanneer de voorzetwand volledig losstaat van de achterliggende wand, maakt het type draagstructuur nagenoeg geen verschil.

Bij vrijstaande voorzetwanden kan het noodzakelijk zijn om in hoge ruimtes de profielen aan de achterliggende wand te bevestigen. In deze gevallen kan gebruik gemaakt worden van specifiek akoestische bevestigingsprofielen.

 

Specifiek vormgegeven metal stud profielen zijn beter dan de gangbare metalen profielen bij scheidingswanden.  Maar in het geval van een ontkoppelde voorzetwand is er nauwelijks verschil tussen gewone en akoestische metal stud profielen.

 

Gyproc    Soundblock profielen                   www.gyproc.be

Knauf       Magnum Plus profielen               www.knauf.be

              

De vloer-, muur- en plafondprofielen worden voorzien van soepele ontkoppelingsstroken (granulaatrubber, neopreen,…) om de voorzetwand los te koppelen van de flankerende bouwdelen.

 

Het plaatmateriaal mag geen hard contact maken met vloer, plafond en flankerende wanden. Er moet altijd enkele mm ruimte overgelaten worden. Deze ruimte tussen het plaatmateriaal en muren/plafond/vloer niet met gips dat harde contacten met de flankerende wanden opvullen veroorzaakt opvullen, maar met een soepel blijvende kitvoeg afdichten.

 

schakelaars, contactdozen en andere doorboringen

 

Doorboringen dienen vermeden te worden maar indien dit niet mogelijk is moeten de luchtdicht afgewerkt worden.

 

Indien contactdozen in de voorzetwand niet vermeden kunnen worden voorzie dan luchtdichte inbouwcontactdozen of opzetdozen.

akoestische performantie van de flankerende wanden.

 

Het grootste verschil tussen akoestisch lab en de woning is de negatieve impact van indirecte  transmissiewegen op de maximaal haalbare geluidsisolatiewinst die met een voorzetwand tegen de scheidingswand behaald kan worden.

 

Bij zware akoestische flankerende wanden is er veel minder flankerende geluidstransmissie dan bij halfzware baksteenwanden waardoor de globale luchtgeluidstransmissie kleiner is.

 

Een voorzetwand plaatsen tegen de scheidingsmuur verbetert de directe geluidisolatie doorheen de scheidingswand maar heeft weinig impact op de indirecte geluidstransmissie.

 

Indien de  flankerende wegen bepalend zijn voor de totale  hoeveelheid geluidsoverdracht zal de isolatiewinst met de voorzetwand tegen de scheidingsmuur beperkt zijn.

 

In dergelijke gevallen is een box-in-box oplossing het enige alternatief.

 

spouwdiepte

 

Alles wat met geluidsisolatie te maken heeft is frequentie gerelateerd.

 

Bij de combinatie van een akoestisch zwak presterende basiswand en een lichte voorzetwand is het erg belangrijk om de resonantiefrequentie te bekijken. Zeker wanneer een goede isolatie van laagfrequente geluiden het doel is.

 

De oppervlaktemassa's van elk spouwblad en de spouwdiepte bepalen de positie van de resonantiefrequentie in het spectrum.

Bij de resonantiefrequentie neemt de geluidisolatie sterk af. Als deze dip in de geluidsisolatiecurve zich bevindt in het frequentiegebied waarvoor we een goede luchtgeluidsisolatie willen bekomen zal het resultaat teleurstellend zijn.

 

 Om een lagere resonantiefrequentie te bekomen zijn een diepere spouw en zwaardere spouwbladen noodzakelijk.

 

Hoe lager de resonantiefrequentie, hoe beter de luchtgeluidsisolatie.

 

 

geluidsisolatiewinsten/ geluidsreductiewaardes in technisch-commerciële brochures

 

De geluidisolatieverbetering van lichte voorzetwanden in het akoestisch laboratorium wordt in de productinformatie aangegeven met ΔRw. De gewogen geluidsreductiewaarde van een wandopbouw in het akoestisch laboratorium wordt aangegeven met Rw.

 

Belangrijk te onthouden  is dat dit steeds een bepaalde geluidisolatieverbetering is  met een voorzetwand t.o.v. een specifieke basiswand. Dezelfde voorzetwand zorgt niet voor dezelfde geluidisolatieverbetering t.o.v. een zwaardere of lichtere basiswand.

 

Isolatiewinsten dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

 

In technisch-commerciële brochures die uitpakken met hoge geluidsisolatiewinsten werden de voorzetwanden in de meeste gevallen getest in combinatie met akoestisch zwak presterende lichte basiswanden.

 

In technische-commerciële brochures die uitpakken met hoge gewogen geluidsreductiewaardes voor een basiswand + voorzetwand werden de testen uitgevoerd in combinatie met akoestisch goed presterende zware basiswanden.

 

Waarden op technische fiches vertellen alleen iets over de geluidisolatie van een basiswand + voorzetwand in het akoestisch laboratorium.  In-situ presteert een identieke wandopbouw  minder goed dan in het  laboratorium als de oppervlakte van de voorzetwand groter is dan die in het lab (meestal +/- 12 m²).

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.