Geluidsisolatie houten vloer

Geluidsisolatie van een houten vloer

Niet courant in de handel verkrijgbare geluidsisolatie voor houten vloeren worden door ons op voorraad gehouden.


Een houten vloer scoort zowel op vlak van  lucht- en contactgeluidsisolatie vaak zeer zwak. Lichte houten vloeren worden veel gemakkelijker aan het trillen gebracht dan massieve betonvloeren.


Vaak zijn  de balken van de houten draagvloer vaak hard verbonden met zware wanden in metselwerk. In oude huizen zijn dit vaak dikke massieve baksteenwanden waardoor de flankerende geluidstransmissie beperkt  blijft. Bij woningen met massieve draagmuren met een oppervlaktegewicht lager dan +/- 400 kg/m² speelt de flankerende geluidstransmissie een belangrijke rol.


Bij woningscheidende houten draagvloeren zal de geluidsisolatie  nagenoeg steeds ontoereikend zijn om een voldoende hoog akoestisch comfort te garanderen. Wanneer het huis met houten draagvloeren opgedeeld wordt in appartementen of studio’s kan de geluidsisolatie verbeterd worden mits een zwevend vloersysteem en/of (gedeeltelijk) ontkoppelde plafonds.


Ook wanneer een zolder ingericht wordt als slaapkamer voor opgroeiende kinderen kan best de nodige aandacht besteed worden aan de geluidsisolatie van houten draagvloeren.


Alle mogelijke ingrepen om de geluidsisolatie te verbeteren zijn varianten op het massa/veer/massa principe.


Randvoorwaarden zoals opbouwhoogte, draagkracht van de structuur, stucwerk dat zichtbaar moeten blijven, budget,… zorgen er voor dat de meest performante oplossingen niet altijd in aanmerking genomen kunnen worden.


Er kan aan de normen voor verhoogd akoestisch comfort voldaan worden mits werken aan de onderkant (plafond) en bovenkant (zwevende vloer). Toch kunnen ingrepen aan de directe transmissieweg onvoldoende blijken voor een voldoende hoge luchtgeluidsisolatie wanneer de maximaal haalbare geluidisolatiewinst beperkt wordt door de flankerende geluidstransmissie.


Performante verhoogde vloeren en het verhogen van de massa van de draagvloeren zijn onvoldoende om aan de normen voor normaal akoestische comfort tussen 2 woningen te voldoen als de draagbalken om esthetische redenen zichtbaar moeten blijven.


Contactgeluidsisolatie houten vloer


Bij contactgeluidsisolatie speelt vooral de directe geluidstransmissie een rol.


Ingrepen aan de bovenkant


 •          voorwaarden: draagvloer zonder “trampoline effect”


 •          massa van de draagvloer verhogen → diverse materialen


 •          zwevende dekvloer ontkoppelt de vloerafwerking van de draagvloer


Performante zwevende dekvloer – contactgeluidsisolatie en dekvloer


Elke zwevende dekvloer isoleert beter midden- en hoogfrequente trillingen dan laagfrequentie trillingen. Voetstappen genereren laagfrequente trillingen.


Voorwaarden geschikte contactgeluidsisolatie


 • voldoende dik


 • lage dynamische stijfheid


 • geen versterking van de geluidstansmissie nabij rond de resonantiefrequentie


 


Dekvloer: hoe meer massa op de veer, hoe beter de veer werkt


een traditionele zand/cement chape is performanter dan een droge dekvloer uit plaatmateriaal • optie1: continue laag


elke m² dekvloer rust op 1 m² contactgeluidsisolatie


 • optie2: lijnbelasting


het gewicht van de dekvloer wordt geconcentreerd op enkele lijnen


 • optie3: puntbelasting


het gewicht van de dekvloer wordt geconcentreerd op enkele punten


 

Ingrepen aan de onderkant


De ingrepen aan de bovenkant verzwakken de trillingen die door o.a. het belopen van de vloer gegenereerd worden. De trillende OSB brengt op zijn beurt de luchtdeeltjes onder de vloer aan het trillen.


De trillende luchtdeeltjes vinden bij een volledig ontkoppeld plafond de gipsplaten op hun weg.


Bij een gedeeltelijk ontkoppeld plafond wordt een deel van de trillingen rechtstreeks via de roostering aan het plafond doorgegeven.


De mate van ontkoppeling en de massa van het plafond bepalen de performantie.


Om het klankkasteffect tegen te gaan wordt er een opencellig materiaal (bv minerale wol) tussen de roostering aangebracht.


 

Luchtgeluidsisolatie houten vloer


In dit massa/veer/massa systeem is de vloeropbouw boven de roostering massa 1, het ontkoppeld plafond massa 2 en de luchtlaag tussen beiden de veer.


De directe luchtgeluidsisolatie wordt bepaald door:


 •         de massa van beide spouwbladen


 •         de spouwdiepte tussen beide spouwbladen


 •         de mate waarin de spouw gevuld wordt met opencelling materiaal


 •         de mate van ontkoppeling tussen beide spouwbladen


Indien de oppervlaktemassa van de wanden lager is dan +/- 400 kg/m² speelt de flankerende geluidstransmissie een bepalende rol wat betreft de maximaal realiseerbare luchtgeluidsisolatie.


info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.