Contactgeluidsisolatie

Vloeren akoestisch isoleren

 

Waarom contactgeluidsisolatie?

 

Contactgeluiden zijn alle geluiden die ontstaan door een rechtstreeks contact tussen een bron en de gebouwstructuur.

 

Een persoon die rondloopt, meubilair dat verschoven wordt of een object dat valt zijn voorbeelden van  trillingen die in  de vloer geïnjecteerd worden.

 

Indien de transmissie van deze trillingen niet verhinderd wordt zullen ze zich door de volledige gebouwstructuur voortplanten en als lawaai afstralen.

 

Contactgeluid wordt best aan de bron aangepakt.

 

manieren om contactgeluid te isoleren

 

 • de oppervlaktemassa van de vloer verhogen – deze ingreep is onpraktisch in de praktijk
 • soepele vloerbedekking aanbrengen – deze ingreep is efficiënt maar geen structurele oplossing en beperkt de keuze op vlak van vloerafwerking
 • een zwevende dekvloer – dit is de meest aangewezen oplossingen
 • voorzetwanden in de ontvangstruimte (flankerende transmissie)
 • akoestisch ontkoppeld plafond (directe transmissie)

 

Enkel contactgeluidsisolatie voorzien door langs de onderzijde  een ontkoppeld plafond aan te brengen levert te lage reductiewaardes om aan de akoestische normen te voldoen. Het ontkoppeld plafond vermindert in tegenstelling tot een zwevende dekvloer niet de hoeveelheid flankerende contactgeluidstransmissie.

 

contactgeluidsisolatie massieve draagvloer vs houten vloer

 

Naakte houten vloeren dempen veel minder goed contactgeluiden dan zware massieve vloeren.

 

Massieve vloeren isoleren door hun massa en dempingskarakteristiek door voetstappen gegenereerde trillingen.  Voetstappen brengen lichte houten vloeren daarentegen zo gemakkelijk aan het trillen dat een zwevende dekvloer onvoldoende is om de contactgeluidsisolatie te verzekeren.

akoestische grootheden contactgeluid

 

De meest gekende akoestische grootheid is de gewogen contactgeluidsniveaureductie ∆Lw volgens EN ISO 10140 omdat dit meestal de enige waarde is die op technische fiche terug te vinden is.

 

Akoestische waardes die op technische fiches staan zijn enkel representatief op massieve vloeren in combinatie met een zand/cement chape.

 

∆Lw is niet meer of minder dan  de verbetering van de contactgeluidsisolatie van de naakte 14 cm dikke betonplaat door deze van een zwevende dekvloer te voorzien die bestaat een laag contactgeluidsisolatie en 5/6 cm zand/cement chape.

 

Op basis van de  rekenprocedure EN ISO 717-2) bepalen de akoestische laboratoria de gewogen  contactgeluidsniveaureductie ∆Lw.

Deze grootheid zal hoger zijn als de akoestische prestaties van de dekvloer verbeteren. En omdat alle akoestische laboratoria op dezelfde 14 cm betonplaat + 5/6 cm zand/cement chape zijn de akoestische prestaties van de contactgeluidsisolatie onderling vergelijkbaar.

 

∆Lw is enkel  representatief voor de geteste vloeropbouw en dus niet voor de elastische onderlaag alleen. Indien er in het labo afwijkend van de norm wordt getest bekomt men op basis van dezelfde akoestische onderlaag andere ∆Lw waardes.

 

Indien er op de bouwplaats een andere dan bij de laboproef gebruikte vloerplaat of  dekvloer aanwezig  is zijn de ∆Lw waardes die op de technische fiches van de contactgeluidsisolatie staan niet langer representatief.

akoestische norm NBN S 01-400-1

 

Het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsniveau L’nT,w  kwantificeert de contactgeluidsisolatiecriteria in residentiële gebouwen.

 

Akoestische bureaus (indien ze als adviseur bij het bouwproject betrokken zijn of in geval van betwistingen) gebruiken een genormaliseerde klopmachine om in-situ de L’nT,w-waarde in elke ontvangstruimte te bepalen.

 

In situ gemeten  betekent dat alle contactgeluidstransmissiewegen samen het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsniveau bepalen.

 

De norm schrijft voor dat de klopmachine op de dekvloer geplaatst wordt zodat de resultaten onafhankelijk zijn van de uiteindelijke vloerafwerking.

 

L’nT,w is laag indien de akoestische prestaties van de vloeropbouw hoog zijn, de flankerende wanden zwaar zijn en het volume van de onderliggende ruimte groot is.

 

Als fabrikanten van contactgeluidsisolatie beweren dat hun elastische tussenlagen garanderen dat er aan de akoestische eisen voldaan wordt dan moet dit toch met een korreltje zout genomen worden.

De tabel onderscheidt 2 comfortniveaus die gelden als eisen voor de contactgeluidsisolatie tussen 2 wooneenheden. Uit een psycho-akoestische steekproef blijkt 70% van de bewoners tevreden te zijn met een normaal akoestisch comfort waarbij de L’nT,w niet hoger mag zijn dan  58 dB (54 dB voor slaapkamers).

 

Verhoogd akoestische comfort betekent dat 90% van de bevraagden tevreden is en vereist een L’nT,w die niet hoger is dan 50 dB.

In ééngezinswoningen waar er aan de eisen voor verhoogd akoestische comfort voldaan moet worden geldt een maximale L’nT,w  van 58 dB.

 

akoestisch comfortniveau voorspellen tijdens de ontwerpfase

 

L’nT,w voor massieve vloeren kan op basis van het vereenvoudigde prognosemodel EN 12354 ingeschat worden.

 

De benodigde inputgegevens zijn:

 

 • de massa van de draagvloer
 • de massa van de flankerende wanden
 • het volume van de ontvangstruimte
 • de ∆Lw waarde van de zwevende dekvloer

 

Voor lichte houten draagvloeren zijn (nog) geen accurate voorspellingsmodellen beschikbaar.

 

geluidsisolatie droge zwevende dekvloer vs traditionele zwevende dekvloer

 

De zwevende dekvloer zorgt ervoor dat de voortplantingsweg van de trillingen geïsoleerd wordt van de rest van de gebouwstructuur.

 

We onderscheiden de traditionele zwevende dekvloeren of zwevende chapes en droge zwevende dekvloer.

 

Een droge zwevende dekvloer bestaat uit een soepele tussenlaag met daarop plaatmateriaal (meestal vezelversterkte gipsplaten omwille van hun massa en brandgedrag).

 

3 parameters bepalen hoe goed een vloeropbouw (laagfrequent) contactgeluid isoleert:

 

 • dynamische stijfheid van de contactgeluidsisolatie
 • massa van de draagvloer
 • massa van de dekvloer

 

De oppervlaktemassa van een droge dekvloer is met een 20/40 kg/m² een pak lager dan die van een traditionele zand/cement chape die minimaal een 90 kg/m² weegt.

 

Als dezelfde contactgeluidsisolatie gebruikt wordt dan zal de akoestische efficiëntie van de droge zwevende dekvloer lager liggen dan die van de traditionele dekvloer.

 

De efficiëntie van droge dekvloeren kan wel verhoogd worden door de belastingen te concentreren = puntbelasting of lijnbelasting.

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.