Architect

Akoestische renovatie

 

Oudere rijwoningen en halfopen woningen bieden door hun bouwwijzen vaak  onvoldoende akoestisch comfort. Doorlopende vloerplaten, geen zwevende dekvloer op het gelijkvloers, verankerde spouwmuren of ankerloze spouwmuren zonder gescheiden fundering, doorlopende houten vloeren en daken,…

 

70% van de woningen in Vlaanderen werden voor 1980 gebouwd en zijn vaak zowel thermisch als akoestisch slecht geïsoleerd.  

 

Indien thermisch isoleren van bij de ontwerpplannen van een totaalrenovatie hand in hand gaat met aandacht voor akoestisch isoleren kan het akoestisch comfort zonder grote meerkosten aanzienlijk verbeteren.

 

Ingrepen om de geluidshinder na afloop van de verbouwingswerken op te lossen zijn meestal  duurder en zelden even efficiënt als een geïntegreerde aanpak tijdens de renovatiewerken.  Van zodra bewoners zich op geluid zijn gaan focussen gaan ze steeds intensiever luisteren waardoor het moeilijk wordt hen met de geluidsisolatiewinst van ad hoc ingrepen tevreden te stellen.

 

Thermisch isoleren werkt eerder lineair, waarbij een dubbele laag isolatie resulteert in een 2x zo hoge R-waarde. Thermisch renoveren vereist  een gezonde portie “boerenverstand” gecombineerd met doordachte materiaalkeuze.

 

Bouwakoestiek aan de andere kant kent een specifiek vakjargon, werkt logaritmisch en is gebaseerd op de wetten van de fysica. Doordacht materiaalgebruik is belangrijk maar een geslaagde akoestische renovatie staat of valt met kennis over geluidsisolatietechnieken en een gedegen uitvoering.

 

Wat kan geluidsisolatiedokter voor u als ontwerper concreet betekenen:

 

  • advies bij de keuze van geluidsisolatiematerialen op basis van hun technische fiche en beschikbare akoestische rapporten
  • berekeningen op basis van het vereenvoudigde prognosemodel
  • duiden van de geldende akoestische normen
  • geluidsisolatiewerken kunnen door ons in samenwerking met Afgewerkt Schrijnwerk uitgevoerd worden

 

Voor aanvang van de renovatiewerken nadenken over de beheersing van geluid smoort akoestische problemen in de kiem.

 

geluid van buitenaf

 

Focussen op vensters, deuren en het ventilatiesysteem is prioritair. Deze gevelelementen zijn vaak minder goed akoestisch geïsoleerd dan de rest van de gevel.

 

gevelisolatie_straatlawaai

Aandacht voor glaskeuze en raamprofielen in combinatie met akoestische ventilatieroosters of mechanische ventilatie zijn meestal voldoende.

 

Gebruik asymmetrisch dubbel gelaagde beglazing in plaats van symmetrische en besteed ook aandacht aan de raamprofielen.

 

Trillingen van buitenaf die de gebouwstructuur binnendringen en doorheen de woning als geluid afstralen zijn moeilijk te behandelen.

 

luchtgeluid tussen ruimtes

 

Luchtgeluid tussen ruimtes kan opgelost worden met voorzetwanden en eventueel akoestisch performantere deuren.

luchtgeluid_isoleren

contactgeluid tussen boven elkaar gelegen ruimtes

 

Idealiter wordt hierbij de bron aangepakt met een performante zwevende dekvloer. Een traditionele chape is efficiënter dan een droge dekvloer.

 

Binnen de eigen woning is een zwevende dekvloer natuurlijk een pak makkelijker te realiseren dan in het geval dat het de bovenburen zijn die de geluidsoverlast veroorzaken.

 

Een ontkoppeld plafond kan een grote verbetering betekenen indien de wanden zwaar genoeg zijn om de flankerende contactgeluidstransmissie te beperken. Het plafond heeft wel een positieve impact op de directe transmissieweg maar geen impact op de 4 flankerende transmissiewegen van het contactgeluid. In dergelijke gevallen dient het plafond gecombineerd te worden met voorzetwanden.

 

Vloerbedekking die de voetstappen dempt aan de bron (tapijt, vinyl,…) is een goede oplossing maar is geen structurele oplossing om contactgeluidsisolatie te verbeteren.


contactgeluidsisolatie

geluid afkomstig van technische installaties

 

Hoe minder geluid en trillingen de installaties veroorzaken hoe beter natuurlijk.

 

De installaties ontkoppelen van de vloer en wanden in combinatie met een goede luchtgeluidsisolatie van de technische ruimte verlaagt het risico op overlast aanzienlijk.

trillingen_isoleren

Leidingen tegen de muren vastmaken met ontkoppelde beugels is noodzakelijk en indien mogelijk de leidingen verzwaart worden.

 

Baden en douches ontkoppelen door rubber onder de pootjes te plaatsen is een kleine moeite.

 

Ventilatiesystemen D kunnen geluid overbrengen tussen de ruimtes. Geluidsdempers in de leidingen plaatsen lost dit probleem al grotendeels op. Bij systemen met zichtbare leidingen kunnen die dempers ook achteraf nog gemakkelijk aangebracht worden.

Af en toe tips toegestuurd krijgen omtrent akoestisch renoveren? 

 
 
 
ja ik wil af en toe nieuwsbrief ontvangen
 
 
decibelmeter

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Meer info
OK