Akoestische grootheden contactgeluid

contactgeluidsisolatie

 

grootheden in het akoestisch lab

 

Ln = genormaliseerd contactgeluidniveau per tertsband

 

meting → EN ISO 10140-3

het geluidsniveau in de ontvangstruimte wordt gemeten = hoe lager hoe beter

 

Ln,w = gewogen genormaliseerd contactgeluid (ééngetalsaanduiding)

 

berekening →EN  ISO 717-2

hoe lager, hoe beter

 

∆L = vermindering contactgeluid (per tertsband)

 

meting →  EN ISO 10140-3 procedure

hoe hoger, hoe beter

 

∆Lw = gewogen vermindering van het contactgeluid (ééngetalsaanduiding)

 

berekening → EN ISO 717-2

vindt men terug op technische fiches, wat toelaat om verschillende kwaliteiten contactgeluidsisolatie met elkaar te vergelijken

hoe hoger, hoe beter

 

frequentie gerelateerde info gaat verloren (∆Lw geeft geen info over hoe de verschillende kwaliteiten presteren in de lage/midden en hoge frequenties).

 

metingen in het lab (enkel directe geluidstransmissie via de scheidingsvloer is mogelijk)

 

Stap 1 test op de naakte referentievloer van 14 cm gewapend beton (EN ISO 10140-3)

 

De ISO-klopmachine wordt in de verzendruimte op de naakte vloer van 14 cm gewapend beton gezet. In de ontvangstruimte wordt het contactgeluid Len de nagalmtijd per tertsband (1/3 octaaf) gemeten.

 

Het gemeten contactgeluidniveau  wordt genormaliseerd (rekening houdend met absorptie in de ontvangstruimte)

 

Lno = L0+10 log(A/10)

 

A= het equivalente absorptieoppervlak in de ontvangstruimte (m²)

A wordt berekend aan de hand van de nagalmtijd in de ontvangstruimte

het referentieabsorptieoppervlak wordt bepaald op 10 m²

T = ( 0.161 x V)/A   

V= volume van de van de ontvangstruimte

A= oppervlakte van alle wandoppervlakten in de ontvangstruimte x hun geluidsabsorptiecoëfficiënt

 

Stap 2 test op de draagvloer + zwevende dekvloer

 

In de zendruimte wordt de contactgeluidisolatielaag geplaatst met daarop 5 cm chape. Hierop wordt de ISO-klopmachine gezet en meten we het contactgeluid L2 per tertsband. De L2 wordt vervolgens genormaliseerd = de grootheid Ln.

 

De vermindering van het contactgeluid is hoger in de hogere dan in de lagere frequenties.

 

Wanneer we de ∆L van 2 kwaliteiten vergelijken kunnen we zien welke van de 2 kwaliteiten het best scoort in de lage, midden en hoge frequentie. De ééngetalsaanduiding ∆Lw heeft die informatie niet.

 

∆L = Lno-Ln

 

Stap 3 bepalen van de ééngetalsaanduiding   Ln,w (het gewogen contactgeluid)

 

Twee verschillende geluidsisolatiekwaliteiten per tertsband vergelijken is niet echt praktisch, daarvoor gebruiken we eerder de ééngetalsaanduiding Ln,w door middel van de ISO referentiecurve 717-2.

 

ISO 717-2 kort samengevat

 

De Ln curve (groen )  en de ISO 717-2 curve (rood) worden samen uitgezet.

 

Vervolgens wordt de ISO 717-2 curve naar boven of beneden verschoven in stappen van 1 dB totdat de som van de negatieve zones (geel)  zo dicht mogelijk (maar niet groter) is dan 32 dB.

 

Op dat moment stopt men met het verschuiven van de ISO 171-2 curve. Vervolgens kijkt men bij 500 Hz op de ISO 717-2 curve wat de contactgeluidsreductiewaarde is.

 

In bovenstaand geval is de Ln,w 55 dB

 

EN 12354-2 voorziet in formules om de Ln,w te berekenen in het geval er geen laboratorium testen werden uitgevoerd.

 

metingen in-situ – directe + flankerende geluidstransmissie

 

L’n = gemeten in-situ per tertsband

 

meting → EN ISO 140-7

hoe lager, hoe beter

 

L’nT,w  =  ééngetalsaanduiding die gebruikt wordt in NBN S01-400-1

 

berekening → EN ISO 717-2

hoe lager, hoe beter

 

info over de volledige vloeropbouw

invloed van het volume van de ontvangstruime op het gemeten resultaat

 

normen en eisen

 

Lawaai is zeer subjectief waardoor de geluidswaarneming verschilt van persoon tot persoon. De ene persoon kan hetzelfde lawaai verdraagbaar vinden, terwijl een andere persoon klaagt over geluidsoverlast.

 

De akoestische normen zijn belangrijk om geluidsoverlast te objectiveren.

 

Sinds 2008 zijn er algemeen geldende normen voor de akoestiek in woningen.

 

De normen maken een onderscheid tussen types akoestisch comfort.

 

  • bij normaal akoestisch comfort is 70% van de bewoners tevreden met het akoestisch comfort
  • bij verhoogd akoestisch comfort is 90% van de bewoners tevreden. Dit is enkel van toepassing indien de bouwheer dit specifiek vraagt of indien de verkoper of verhuurder dit beloofde aan de bewoners.

 

Deze normen zijn dan wel geen wettelijk verplichte prestaties maar worden bij geschillen als de referentie beschouwd om klachten m.b.t. geluidsoverlast te beoordelen.

 

NBN S01-400-1 eisen voor de contactgeluidsisolatie in residentiële gebouwen

 

akoestische_normen_contactgeluid

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.