Akoestisch isoleren

Akoestisch isoleren: hoe werk het?

 

Geluid is niets meer of minder dan trillende luchtdeeltjes. Wanneer een geluidsgolf  tegen een wand botst  dan brengt deze de wand aan zendzijde aan het trillen. De trillende wand doet op zijn buurt de luchtdeeltjes aan de ontvangstzijde trillen. Het geluid straalt verzwakt aan de ontvangstzijde af.

 

Bij contactgeluid injecteert een impact rechtstreeks trillingen in de structuur van het gebouw. Als de bouwdelen hard gekoppeld zijn verspreiden de trillingen zich gemakkelijk van het ene element naar het andere. De trillende bouwdelen brengen op hun beurt de omliggende luchtdeeltjes aan het trillen.

akoestisch_isoleren

massa

 

hoe zwaarder de wand hoe  moeilijker het is deze aan het trillen te brengen

 

luchtdichtheid

 

geluidslekken hebben een negatieve impact op geluidsisolatie. Het is belangrijk om alle geluidslekken op te sporen en te dichten.

 

ontkoppeling

 

starre/harde contacten tussen bouwdelen zoveel mogelijk vermijden. Als een volledige ontkoppeling niet mogelijk is opteer dan voor een “verende” koppeling tussen de bouwdelen.

 

absorptie

 

het ontbreken van geluidsabsorptie in de spouw zorgt voor spouwresonantie.

Akoestisch isoleren goed om weten

geluidsisolatie is frequentie gerelateerd

 

Laagfrequent geluid is moeilijker te isoleren dan middenfrequent of hoogfrequent geluid.

 

Het akoestisch zwakste punt bepaalt het niveau van de geluidsisolatie

 

Voorbeeld:

 

Een wand van 20 m² bestaande uit 18,2 m² muur en 1.8 m² deur. Beiden hebben een Rw waarde van 40 dB. De samengestelde Rw waarde van deze wand bedraagt 40 dB. Hierbij gaan we ervanuit dat er geen kieren zijn in de aansluiting deur/wand & deur/vloer. Er zullen hier in de praktijk bijna altijd geluidslekken zijn of de deur kan niet geopend worden.

 

Stel: we beslissen de wand akoestisch te isoleren om de luchtgeluidsisolatie te verbeteren door een geluidswerende voorzetwand te plaatsen. Hierdoor kan de  de Rw waarde van de wand stijgen van 40 dB tot 60 dB. Als we echter de bestaande deur laten zitten zal  de samengestelde Rw waarde van deze wand slechts 50 dB bedragen.

het is belangrijk om steeds alle wanden te bekijken en niet alleen de scheidingswanden

 

De geluidstransmissie van de zendruimte naar ontvangstruimte gaat niet alleen doorheen de directe scheidingswand, maar ook doorheen de flankerende wanden. Hoe beter de scheidingswand akoestisch geïsoleerd wordt hoe belangrijker het aandeel van de flankerende transmissie in de totale geluidsoverdracht wordt.

 

geluidsisolatie verbeteren = samenspel van  productkeuze, installatiewijzen en gedegen uitvoering

 

Eén ongewild hard contact tussen 2 elementen zorgt ervoor dat we niet langer een massa/veer/massa systeem hebben.

 

Een hard gekoppelde voorzetwand isoleert akoestisch veel minder dan een volledig ontkoppelde of verend gekoppelde scheidingswand.

 

Een zwevende dekvloer waarbij de vloerafwerking of de plinten een hard contact veroorzaken tussen de vloer en wand zorgen ervoor dat de contactgeluidsisolatie een pak lager zal uitvallen dan begroot.

Contactgeluid versus luchtgeluid

luchtgeluid en contactgeluid vereisen een verschillende aanpak.

 

luchtgeluidstransmissie via de directe scheidingswand en de flankerende wanden

 

Ingrepen: massa verzwaren en/of voorzetwanden plaatsen. Bij veel flankerende geluidstransmissie adviseren we om voorzetwanden tegen zowel de scheidingswand als tegen de flankerende wand aan te brengen.

 contactgeluidstransmissie doorheen vloer en flankerende wanden

 

Ingrepen: zwevende dekvloer en  onafhankelijk plafond voorzien om directe transmissie te beperken en voorzetwanden plaatsen om te vermijden dat flankerende transmissie van contactgeluid als geluid afstraalt.

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.