geluidsisolatiewerken

Vaste onderaannemers voeren de geluidsisolatiewerken uit.


Werken waar geluidsisolatiedokter als hoofdaannemer optreedt worden steeds uitgevoerd in regie.


Als hoofdaannemer ben ik hoofdzakelijk actief in West- en Oost-Vlaanderen.


Ik kan ook de aannemer van uw keuze bijstaan op de werf of hem de nodige uitleg verschaffen. Een andere optie is dat onze vaste onderaannemers optreden als hoofdaannemer (dus ook buiten West- en Oost-Vlaanderen) om de geluidsisolatiewerken uit te voeren.

specialist in geluidsisolatiewerken


GELUIDSISOLATIEWERKEN  • contactgeluidsisolatie
  • akoestische voorzetwand
  • ontkoppelen binnenafwerking dak
  • akoestisch plafond

geluidsisolatiewerken vereisen de nodige bouwakoestische kennis


De geluidsisolatiewinst die met een voorzetwand/akoestisch plafond behaald kan worden in de hogere frequentie gaat gepaard met een verlies aan geluidsisolatie bij de frequencties nabij de massa/veer/massa-resonantiefrequentie.


geluidsisolatiewerken vereisen materialenkennis

Naast een gedegen kennis omtrent bouwakoestiek en materialenkennis om het gewenste resultaat te bereiken is ook kennis met betrekking tot de andere aspecten van bouwfysica noodzakelijk.certificaat van bekwaamheid als aannemer binnenisolatie

geluidsisolatiewerken vereisen een gedegen uitvoering


De isolatiewinst die met de uitvoering van de geluidsisolatiewerken behaald kan worden staat of valt met een gedegen uitvoering.


De minste contactbrug veroorzaakt een verlies aan geluidsisolatie in de hogere frequenties.