Aannemer

Geluidsisolatieadvies voor aannemers

 

Straatlawaai en burenlawaai worden als enkele van de belangrijkste omgevingsfactoren beschouwd die de levenskwaliteit aantasten.

 

Geluidsisolatie is een aspect bij verbouwingswerken waar elke bouwprofessional vroeg of laat mee in aanraking komen.

 

Aannemers kunnen voor advies op maat en praktische vragen bij Geluidsisolatiedokter terecht zodat de voorgestelde oplossingen ter goedkeuring voorgelegd kunnen worden aan bouwheer en architecten.

 

Geluidsisolatie verbeteren =  goede isolatietechnieken + zorgvuldige uitvoering

 

Bij de aanvang van verbouwingswerken is akoestisch comfort binnen de woning voor de bouwheren vaak geen prioriteit.

 

Geen kinderen, jonge kinderen in huis, tieners in huis….. de behoefte aan meer akoestisch comfort kan veranderen doorheen de tijd.

 

Als spilfiguur in het renovatieavontuur kunt u  als bouwprofessional de bouwheren informeren dat er, mits een minimum aan bijkomende kosten, tijdens de verbouwingswerken serieuze verbeteringen op vlak van geluidsisolatie bereikt kunnen worden.

 

Ingrepen  nadat de geluidsoverlast zich manifesteert zijn niet alleen duurder maar vaak ook minder efficiënt.

 

 

Wat kan geluidsisolatiedokter voor u als aannemer betekenen?

 

  • hulp bij de keuze van isolatiematerialen op basis van technische fiches en beschikbare akoestische rapporten
  • achtergrondinformatie omtrent luchtgeluidsisolatie, gevelisolatie en contactgeluidsisolatie → definities, akoestische grootheden, transmissiewegen, …
  • overzicht van de aandachtspunten bij de uitvoering van de werken. Bij geluidsisolatie is het vaak alles of niets, één uitvoeringsfout kan voldoende zijn om alle isolatiewinst teniet te doen
  • duiden van de geldende akoestische normen voor luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie en gevelgeluidisolatie

Goede uitvoering is geen garantie op tevreden opdrachtgevers

 

Lawaai tegenhouden is niet eenvoudig omdat de transmissie van trillingen in een bestaande gebouwstructuur een complex fenomeen is.

 

Bij elke knoop waar muren, vloeren en plafond samenkomen zijn er meerdere transmissiewegen mogelijk.

 

Wat luchtgeluid betreft zijn er tussen 2 boven elkaar liggende ruimtes 1 directe en 12 flankerende transmissiewegen.

 

Correcte isolatieconcepten gecombineerd met extra zorgvuldigheid bij de uitvoerig zijn essentieel om een goede geluidsisolatie te bekomen. Maar als er onvoldoende rekening gehouden worden met alle geluidstransmissiewegen blijven klachten mogelijk.

 

Voorbeeld: goed isolatieconcept maar onvoldoende aandacht voor alle transmissiewegen.

 

Een vaak voorkomende klacht bij houten vloeren in combinatie met halfzware baksteenwanden is dat de aannemer/schrijnwerker het ontkoppelde plafond niet goed heeft geplaatst omdat het geluid van de stereo installatie van de kinderen nog altijd even goed te horen is als voorheen.

 

Zelfs een perfect aangebracht verlaagd plafond zorgt enkel  bij  de directe transmissieweg en 4 van de flankerende wegen voor een verbetering van de luchtgeluidsisolatie . Er blijven dus 8 transmissiewegen onbehandeld.

 

De flankerende transmissiewegen bepalen de globale geluidsoverdracht tussen de 2 verdiepingen bij houten draagvloeren en halfzware flankerende baksteenwanden.

 

De globale geluidsoverdracht kan alleen verminderd worden door zowel de directe geluidsoverdracht te beperken met het ontkoppeld plafond en de 4 flankerende wanden in de zendruimte boven of in de ontvangstruimte beneden te voorzien van akoestische voorzetwanden.

 

Aan akoestische comfort zijn er nu eenmaal subjectieve factoren verbonden. Wie extra gevoelig is voor lawaai vindt vaker  een reden om te klagen over de kwaliteit van de uitgevoerde werken.

 

Akoestische normen voor residentiële gebouwen

 

Ik merk dat er in tegenstelling tot energieprestatienomen slechts weinig rekening gehouden wordt met het naleven van de akoestische normen voor residentiële gebouwen die sinds 2008 van kracht zijn.

 

Deze normen bepalen de criteria waaraan afgewerkte gebouwen moeten voldoen op vlak van luchtgeluidsisolatie, contactgeluidisolatie en gevelisolatie, galmbeheersing in bepaalde ruimtes en geluid veroorzaakt door technische uitrustingen.

 

De vereisten gelden als regels voor de goede uitvoering van residentiële gebouwen waarvan de bouw- of verbouwaanvraag na 2008 werd ingediend.

 

De akoestische normen leggen eisen op inzake akoestisch comfortniveau, maar vormen op zich geen verplichting, tenzij ze expliciet worden vermeld in het bestek. Toch is het voldoen aan de geldende vereisten belangrijk voor aannemers omdat het een mate bescherming biedt bij betwistingen.

 

Betwisting zijn altijd mogelijk, want geluidsoverlast is subjectief en bijzonder delicaat. Geluid dat de ene bouwheer nauwelijks stoort kan voor een andere in exact dezelfde situatie ondraaglijk zijn.

 

Ook al zijn de akoestische normen op zich geen reglementering, in het geval van betwistingen krijgt het voldoen aan de gesteld normen een impliciet verplichtend karakter.

 

Samengevat: het voldoen aan de normen is geen verplichting zolang er geen klachten komen.

Bij betwistingen beschouwen de akoestische consultants die als gerechtelijk expert optreden de normen als referentiekader om de gemeten akoestische prestaties van het gebouw af te toetsen.

 

Bij renovatieprojecten is het door constructieve beperkingen niet altijd mogelijk om aan de criteria voor normaal (lees minimaal) akoestisch comfort te voldoen. De aannemer en/of ontwerper kunnen dit best vooraf (schriftelijk) melden aan de bouwheer.

In de bouwsector wordt akoestiek een steeds  belangrijker thema. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat dat de akoestische normen steeds strenger zullen worden en wellicht zal  binnen enkele jaren de naleving een wettelijke verplichting worden.

 

Tip

 

Een zeer interessante cursus die elk jaar op verschillende locaties georganiseerd wordt is deze: “Akoestiek in gebouwen – de praktijk"

 

 Meer info: www.ps-acoustics.be

 

Ik heb deze zelf enkele jaren gelden gevolgd en vind dit echt een aanrader.

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Meer info
OK